Please choose country and language

Další informace a funkce pro registrované uživatele

B&R portál nabízí registrovaným uživatelům doplňkové funkce. Pomocí přihlášení uživatelským jménem a heslem získáte přístup k následujícím funkcím.

Informace o revizích

Přístup k historii verzí vámi zakoupených B&R výrobků. Funkce upozorňování na změny vám bude poskytovat pravidelné informace o technických změnách produktů. Produktové skupiny, které vás zajímají, si můžete nastavit ve svém profilu.

Speciální zákaznické produkty

Speciální zákaznické produkty nejsou zobrazeny v obecném katalogu výrobků. Jako registrovaný uživatel však máte přístup i k datům o produktech, které byly vyvinuty speciálně pro vás.

Speciální zákaznické materiály

V katalogu B&R produktů můžete produkty hledat podle vlastních modelových čísel. Vaše modelové číslo je zobrazeno i u jednotlivých produktů v katalogu. Podmínkou správného fungování této funkce je poskytnutí vašeho modelového čísla při objednání daného produktu.

Portál vraceného zboží

Portál vráceného zboží slouží k rychlému a efektivnímu vyřizování oprav a reklamací. K výhodám tohoto portálu patří mimo jiné snadné sledování oprav, hladký tok informací mezi zákazníky a společností B&R a dostupnost všech dokumentů k objednávce servisních služeb (opravy nebo reklamace) na webu. Tento portál je k dispozici pro zákazníky i partnery.

Portál vraceného zboží

Portál podpory

Portál podpory slouží ke snadnému vytváření požadavků na podporu a zobrazování aktuálního stavu existujících požadavků. Transparentní sledování procesů podpory, úplná dokumentace toku informací mezi zákazníky a společností B&R a dostupnost všech souborů a dokumentů potřebných pro řešení na webu – to je jen několik výhod práce s tímto portálem.

Portál podpory

Konfigurační portál

Portál pro konfiguraci produktů umožňuje rychle, jednoduše a bezpečně konfigurovat průmyslové počítače, vizualizační zařízení a pohonné systémy.

Jednoduchý a intuitivní konfigurátor umožňuje vytvářet vlastní konfigurace zařízení, přizpůsobené vašim hardwarovým a softwarovým potřebám.

Rozsáhlá databáze technických znalostí integrovaná do konfigurátoru vám předkládá pouze ty hardwarové a softwarové funkce, které jsou vzájemně kompatibilní. Zařízení vytvořená a schválená pomocí B&R konfigurátoru lze objednat a vyrobit bez dalších konzultací.

Uživatelé bez přihlašovacích údajů mohou z katalogu výrobků spustit simulátor konfigurací, který jim poskytne přehled o široké nabídce výrobků B&R.

Konfigurační portál

Please choose country and language

B&R Logo