• Website
 • Produktové označení
 • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

reACTION technology

reACTION_1

Ultrafast automation - Doba odezvy: 1 μs

Snadné, standardizované, úsporné

Technologie reACTION umožňuje spouštění aplikačních programů přímo v I/O modulech řady X20 a X67. Tím se odstraní nepotřebný přenos dat do řídicího systému a reakční doba se tak sníží až na 1 mikrosekundu.

reACTION Technology
 • Časově náročné úlohy jsou v technologii reACTION spouštěny přímo v I/O modulech, což odstraňuje limitující činitele konvenčního řešení řídicího systému. Program se spouští lokálně, zatímco správa softwaru zůstává centrální. Programování je stejně snadné jako u konvenčních řešení.

   
  • Velmi rychlé reakční doby I/O
  • Vhodné pro hi-end i low-end systémy
  • Plně integrované
  • Otevřená technologie dle IEC 61131
  • Centrální správa softwaru
  • Lokální spouštění programů
   
  reaction
Konvenční přístup
 • V konvenčních řídicích systémech musí být každý I/O signál odeslán do centrální řídicí jednotky, kde je zpracován a poté vrácen zpět do I/O modulu.

   
  • Doba odezvy je závislá na:
  • Výkonu sítě
  • Počtu stanic v síti
  • Vytížení sítě
  • Výkonu CPU
  • Zatížení CPU
   
  klassischer Ansatz

Váš balíček výhod

V mnoha průmyslových odvětvích jsou časově náročné procesy a přesné zpracování rozhodujícími faktory pro kvalitu produktů a rychlost výroby. Až do teď bylo dosažení reakční doby v rozmezí mikrosekund nákladné a složité.

Technologie reACTION snížuje dobu odezvy až na 1 µs, čímž umožňuje realizovat řízení časově extrémně náročných úloh na standardním B&R hardwaru.

Vorteilspaket
Technologie reACTION je dostupná jak na I/O modulech řady X20 a X67 tak i na kompaktních řídicích jednotkách X20.

Standardní hardware a software

Technologie reACTION je k dispozici na standartních I/O modulech X20 a X67. V připojení hardwaru není žádný rozdíl mezi běžnými moduly a moduly s technologií reACTION. Stejné je to i s programováním. Aplikace využívající technologii reACTION se programují v prostředí Automation Studio, takže vývojáři mající předchozí zkušenost s tímto softwarem nemusejí absolvovat žádné další školení.

Velmi rychlá a úsporná automatizace

Vzhledem k tomu, že náklady na moduly s technologií reACTION nejsou o mnoho vyšší než náklady na běžné I/O moduly, je nyní rychlá automatizace mnohem dostupnější než kdy dřív.

Protože moduly s technologií reACTION přebírají část řízení, řídicí jednotka a síť mohou být dimenzovány s nižším výkonem. To přináší další úsporu nákladů, které často převáží náklady za reACTION moduly.

IEC 61131 & modulární vývoj

Pro programování ve standardním FBD editoru existuje rozsáhlá knihovna funkčních bloků podle normy IEC 61131. Modulární inženýring výrazně urychluje vývoj projektů.

Weitere information
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.