Extrémně rychlá automatizace - Doba odezvy: 1 μs

Jednoduché, standardizované, levné

reACTION technology využívá programy vyvinuté v diagramu funkčních bloků, které běží přímo na I/O modulech řady X20 a X67. Eliminací přenosu dat mezi řídicím systémem a I/O se zkrátí doba odezvy až na 1 mikrosekundu.

S reACTION technology v rychlém pruhu

B&R otřásla trhem s extrémně rychlou automatizací díky schopnosti realizovat dobu odezvy 1 µs pomocí standardního hardwaru. Přidáním nových funkčních bloků se také významně rozšířil rozsah aplikací, které lze realizovat pomocí reACTION technology.


Program reACTION lze jako každý jiný řídicí program s funkčními bloky vyvinout v prostředí Automation Studio dle normy IEC 61131. Program reACTION je pak v nastavení přiřazen jednomu nebo více reACTION modulům.

Simulace na řídicí jednotce

Vysoké frekvence

Rozslišení 20 ns

Data jsou centrálně uložena v kontroleru a v případě potřeby jsou přenášena do reACTION modulů, kde jsou uložena v paměti.

Nabídka reACION funkčních bloků neustále narůstá. Nové bloky lze získat aktualizací firmwaru.

reACTION program může při čtení digitálních vstupů určit kromě aktuálních vstupních stavů na začátku cyklu také přesné časy přepínání s rozlišením 20 ns.

Mnoho různých aplikací

Nové funkční bloky

Výběr reakčních funkčních bloků se neustále rozšiřuje.

Zjistit více

reACTION Technology

Díky reACTION technology mohou časově kritické podprocesy běžet přímo na I/O modulech, čímž jsou odstraněny omezující faktory konvenčních řešení. Program se spouští lokálně, zatímco software zůstává centrální. Programování je stejně snadné jako u konvenčních řešení.


 • Velmi rychlé reakční doby I/O modulů
 • Vhodné pro high-end i low-end systémy
 • Plně integrované
 • Splňuje standard IEC 61131
 • Centrální správa softwaru
 • Lokální spouštění programů
Konvenční přístup

V konvenčních řídicích systémech musí být každý I/O signál odeslán do centrální řídicí jednotky, kde je zpracován a poté vrácen zpět do I/O modulu. Doby odezvy jsou proto silně ovlivněny výkonem sítě, počtem uzlů v síti, výkonem a zatížením řídicího systému.


  Doba odezvy je závislá na:
 • Výkonu sítě
 • Počtu stanic v síti
 • Vytížení sítě
 • Výkonu CPU
 • Zatížení CPU

Váš balíček výhod

V mnoha průmyslových odvětvích jsou časově náročné procesy a přesné zpracování rozhodujícími faktory pro kvalitu produktů a rychlost výroby. Až do teď bylo dosažení reakční doby v rozmezí mikrosekund nákladné a složité.

Shrnuto: reACTION technology od B&R nyní s pomocí standardních hardwarových a softwarových komponent zkracuje dobu odezvy na jednu mikrosekundu - jednoduše a levně.

reACTION technology je dostupná na I/O modulech X20 a X67 i na kompaktních řídicích jednotkách X20.
Standardní hardware a software

Technologie reACTION je k dispozici na standartních I/O modulech X20 a X67. V připojení hardwaru není žádný rozdíl mezi běžnými moduly a moduly s technologií reACTION. Tento koncept platí také pro programování: Aplikace s technologií reACTION jsou vyvíjeny ve známém vývojovém prostředí Automation Studio, takže vývojáři, kteří mají předchozí zkušenosti s prací s Automation Studiem, mohou implementovat řešení reACTION bez dalšího školení.

Velmi rychlá a úsporná automatizace

Vzhledem k tomu, že náklady na moduly s technologií reACTION nejsou o mnoho vyšší než náklady na běžné I/O moduly, je nyní rychlá automatizace mnohem dostupnější než kdy dřív. Vyšší produktivita a kvalita již díky tomu není nedosažitelný luxus.

Protože reACTION moduly přebírají část řízení, řídicí jednotka a síť mohou být dimenzovány s nižším výkonem. Tím vzniká úspora, která sama o sobě často nahradí investici do reACTION modulů.

IEC 61131 & modulární vývoj

Pro programování ve standardním FBD editoru existuje rozsáhlá knihovna funkčních bloků podle normy IEC 61131. Modulární vývoj softwaru výrazně urychluje vývoj projektů.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo