Please choose country and language

Ultrafast automation - Doba odezvy: 1 μs

Snadné, standardizované, úsporné

Technologie reACTION umožňuje spouštění aplikačních programů přímo v I/O modulech řady X20 a X67. Tím se odstraní nepotřebný přenos dat do řídicího systému a reakční doba se tak sníží až na 1 mikrosekundu.

reACTION Technology

Časově náročné úlohy jsou v technologii reACTION spouštěny přímo v I/O modulech, což odstraňuje limitující činitele konvenčního řešení řídicího systému. Program se spouští lokálně, zatímco správa softwaru zůstává centrální. Programování je stejně snadné jako u konvenčních řešení.


 • Velmi rychlé reakční doby I/O
 • Vhodné pro hi-end i low-end systémy
 • Plně integrované
 • Otevřená technologie dle IEC 61131
 • Centrální správa softwaru
 • Lokální spouštění programů
Konvenční přístup

Konvenční přístup

V konvenčních řídicích systémech musí být každý I/O signál odeslán do centrální řídicí jednotky, kde je zpracován a poté vrácen zpět do I/O modulu.


  Doba odezvy je závislá na:
 • Výkonu sítě
 • Počtu stanic v síti
 • Vytížení sítě
 • Výkonu CPU
 • Zatížení CPU

Váš balíček výhod

V mnoha průmyslových odvětvích jsou časově náročné procesy a přesné zpracování rozhodujícími faktory pro kvalitu produktů a rychlost výroby. Až do teď bylo dosažení reakční doby v rozmezí mikrosekund nákladné a složité.

Technologie reACTION snížuje dobu odezvy až na 1 µs, čímž umožňuje realizovat řízení časově extrémně náročných úloh na standardním B&R hardwaru.

Technologie reACTION je dostupná jak na I/O modulech řady X20 a X67 tak i na kompaktních řídicích jednotkách X20.
Standardní hardware a software

Technologie reACTION je k dispozici na standartních I/O modulech X20 a X67. V připojení hardwaru není žádný rozdíl mezi běžnými moduly a moduly s technologií reACTION. Stejné je to i s programováním. Aplikace využívající technologii reACTION se programují v prostředí Automation Studio, takže vývojáři mající předchozí zkušenost s tímto softwarem nemusejí absolvovat žádné další školení.

Velmi rychlá a úsporná automatizace

Vzhledem k tomu, že náklady na moduly s technologií reACTION nejsou o mnoho vyšší než náklady na běžné I/O moduly, je nyní rychlá automatizace mnohem dostupnější než kdy dřív.

Protože moduly s technologií reACTION přebírají část řízení, řídicí jednotka a síť mohou být dimenzovány s nižším výkonem. To přináší další úsporu nákladů, které často převáží náklady za reACTION moduly.

IEC 61131 & modulární vývoj

Pro programování ve standardním FBD editoru existuje rozsáhlá knihovna funkčních bloků podle normy IEC 61131. Modulární inženýring výrazně urychluje vývoj projektů.

Please choose country and language

B&R Logo