Pojem redundance může označovat redundanci procesorových jednotek nebo redundanci sítě. V případě redundance sítí s protokolem POWERLINK můžeme přidat další dělení na kruhovou redundanci a redundanci kabeláže. Kombinace redundance procesorových jednotek a sítě maximalizuje ochranu proti selhání v celém automatizačním systému.

Redundance řídicí jednotky

Redundantní řídicí systémy B&R zajišťují maximální dostupnost celých systémů i jednotlivých strojů. Nadřízená redundance s protokolem POWERLINK synchronizuje data s přesností na mikrosekundy a přepnutí je otázkou milisekund. Tato funkce je hladce integrována do operačního systému pracujícího v reálném čase a její používání je extrémně jednoduché. Do existující topologie řízení je přidán druhý stejný procesor AtomTM ze standardní nabídky řady X20, který je pomocí softwaru nakonfigurován jako redundantní. Modul rozhraní zpracovává výměnu dat zcela automaticky. Konfigurace a vizualizace se z hlediska uživatele nemění. Maximální dostupnost stroje je skutečně otázkou jednoho klepnutí myší.

Klíčová fakta

 • Přepnutí během několika milisekund
 • Synchronizace v řádu mikrosekund
 • Hladká integrace
 • Standardní procesorové jednotky X20
 • Konfigurace jediným klepnutím
 • Hladké aktualizace softwaru
 • Výměna kontroleru bez prostojů stroje

Kruhová redundance

Kruhová redundance nabízí prokazatelně nejjednodušší způsob zajištění redundance sítě. Zařízení POWERLINK jsou propojena v řadě a poslední zařízení je opět propojeno s řídicím uzlem. Tím je uzavřen kruh. Správce kruhové redundance okamžitě zjistí přerušení spojení, ať k němu dojde kdekoli, a začne data předávat oběma směry. Kdykoli dojde k přerušení spojení, může komunikace se všemi uzly nerušeně pokračovat. Řídicí uzel poté ihned zjistí opětovné propojení kruhu a vrátí se k posílání dat jedním směrem.

Klíčová fakta

 • Jednoduchá koncepce
 • Hladká integrace
 • Standardní součásti X20
 • Možnost provozu v částečném kruhu
 • Je možné rozpojení pro sběrací kroužky

Redundance kabeláže

Při této implementaci sítové redundance procházejí systémem dva kabely a každý uzel je připojen k oběma spojům. Pokud dojde k poruše kabeláže, systém automaticky přepne na funkční spoj. Kabeláž může vést různými trasami, tak jak to často procesní technologie vyžadují. Funkce nadřízené redundance protokolu POWERLINK umožňuje dokonale kombinovat redundanci kabeláže s redundancí procesorových jednotek. Společnost B&R tedy nabízí řešení redundance, které zajišťuje maximální dostupnost strojů a systémů.

Klíčová fakta

 • Vhodné pro automatizaci procesů a systémů
 • Hladká integrace
 • Standardní součásti X20
 • Možnost výměny součástí za provozu
 • Možnost nezávislého vedení spojů

Please choose country and language

B&R Logo