B&R nabízí řešení pro všechny typy balicích strojů: od primárního a sekundárního balení až po koncové balení. Řešíme jedinečné požadavky našich zákazníků a pomáháme jim stanovit nové standardy ve flexibilní, produktivní a efektivní balicí technice. Pomáháme jim vytvářet adaptivní stroje, které přinášejí skutečnou konkurenční výhodu.

1. Proč potřebuji adaptivní stroj?

Podívejte se, jak jsou adaptivní balicí stroje schopny za chodu automaticky odbavit nové produkty.

  • 4 nové výzvy
  • Rostoucí variabilita velikosti výrobní série
  • Kratší životní cyklus výrobku
  • Nepředvídatené kolísání poptávky
  • Rozmnožování produktu

Řešení pro zvládnutí těchto výzev je dostupné již dnes:

The adaptive machine 

2. Na jakých principech je postaven adaptivní stroj?

1) Transportní technika

Transportní technika od B&R umožňuje efektivněji přesouvat produkty po vaší výrobní lince a současně zlepšovat jejich kvalitu. Díky individuálnímu řízení každého produktu jsou výrobní linky flexibilnější a produktivnější. Pohyb produktu, jeho rychlost, zrychlení, seskupení i odpojení lze konfigurovat individuálně.

Transportní technologie umožňuje vyrábět i ty nejmenší výrobní dávky rychlostí a účinností hromadné výroby. V následujícím videu můžete vidět plnění do customizovaných lahví bez prostojů při výměně a bez vysokých nákladů na skladování.

2) Magnetická levitace

ACOPOS 6D od B&R pohybuje produkty volně v otevřeném výrobním prostoru a vytváří nové dimenze flexibility při balení. Každý produkt lze zvedat, spouštět, vážit, naklánět a otáčet během toho, jak prochází systémem svou vlastní cestou.

ACOPOS 6D umožňuje výměnu za chodu, ziskovou malosériovou výrobu, hromadné přizpůsobení a má minimální nároky na prostor. Eliminuje veškeré tření, opotřebení a znečištění, takže je ideální pro manipulaci s produkty v přísně kontrolovaných prostředích potravinářského a farmaceutického průmyslu s vysokými nároky na hygienu.

3) Integrovaná robotika

Díky Machine-Centric Robotics od B&R je řízení robota softwarovou funkcí řídicí jednotky stroje. Zajišťuje přesně synchronizované operace, které jsou potřebné pro sběr, balení nebo paletizaci.

Zde můžete vidět stroj, který umisťuje primární balíčky nebo samotné výrobky do třívrstvých kartonů, s výměnou produktu za chodu:

4) Integrované strojové vidění

B&R nabízí také snadno implementovatelný vysoce výkonný kamerový systém integrovaný do stejné řídicí jednotky a sítě.

Zde vidíme měřená data z řezacích jednotek čtená a používaná v reálném čase ke korekci procesů a zlepšování kvality produktu.

5) Intuitivní, inteligentní HMI

Vizualizační hardware a software od B&R nabízí vynikající uživatelskou přívětivost v jakémkoli balicím odvětví.

Na videu můžete vidět výkonnou a intuitivní webovou vizualizaci, kterou lze zobrazit na různých zařízeních.

6) Jednotné a škálovatelné portfolio

B&R integrovalo zároveň vývoj, řízení pohybu, logiku, HMI, bezpečnost, robotiku, přepravu produktů a všechny další aspekty automatizace do jednotného, škálovatelného systému.

Zde se můžete podívat, jak technologie B&R umožňuje dosáhnout špičkového výkonu s krátkou dobou uvedení výrobku na trh.

7) Integrovaná funkční bezpečnost

B&R vám umožní nahradit drátovou bezpečnostní techniku programovatelným bezpečnostním řešením s integrovaným bezpečným řízením pohybu. Místo úplného nouzového zastavení přejde stroj do bezpečného režimu a pokračuje ve výrobě při snížené rychlosti. Zde můžete vidět, jak bezpečný je plnicí stroj s integrovanou funkční bezpečností.

8) Průmyslový Internet věcí

B&R umožňuje průmyslová řešení IoT, která pomohou zvýšit výkon balicích linek. B&R nabízí funkce pro analýzu historických dat, dat v reálném čase i řešení business intelligence.

3. Jakou získám konkurenční výhodu?

B&R je průkopníkem nové generace inovativních automatizačních řešení a umožňuje výrobcům strojů a operátorům dosáhnout provozní dokonalosti. Využijte zkušeností a odborných znalostí B&R a podpořte svůj úspěch v obalovém průmyslu:

Díky OPC UA TSN získají výrobci strojů nezávislé řešení pro komunikaci, která probíhá mezi zařízeními a cloudy nebo mezi stroji navzájem a tak efektivně synchronizuje výrobní linky mezi sebou.

S bezprecedentní flexibilitou vám adaptivní stroj umožní zvládnout výzvy spojené s rostoucími požadavky na různé varianty produktů, hromadnou customizaci, kolísáním poptávky a stále kratšími životními cykly produktů. Flexibilita podporuje přizpůsobivost, díky čemuž jsou krátké série téměř stejně efektivní jako konvenční velkoobjemová výroba.

Jednotná architektura umožňuje implementaci všech řídicích funkcí na jedné platformě. Patří zde logika, pohyb, HMI, bezpečnost, robotika, sledování stavu, strojové vidění, údržba a sběr dat.

Jednotná znamená mít jedno prostředí pro vývoj, provoz, služby a změny. To znamená běh jedné sjednocené aplikace na jednom řídicím systému přes jednu síť v reálném čase.

Výrobci strojů a uživatelé využívají výhod konzistentního programovacího a vývojového prostředí - včetně robotiky, strojového vidění a transportních systémů. Schopnost používat stejný kód na libovolné hardwarové platformě, od nejmenšího PLC až po špičkové průmyslové PLC, zaručuje návratnost investice.

Společnost B&R poprvé představila svou modulární technologii - mapp - téměř před deseti lety a od té doby tuto základnu neustále rozšiřuje. Cílem je nahradit složité programování jednoduchou konfigurací, aby byl software modulárnější a zefektivnil dodržování důležitých průmyslových standardů.

Hotové softwarové komponenty pro všechny aspekty automatizace - včetně výběru navrženého speciálně pro balicí aplikace - pomáhají konstruktérům strojů urychlit inženýring a vývoj.

Automatizační platforma B&R má integrované digitální dvojče, které nabízí podrobnou simulaci toho, jak bude nový design stroje fungovat a jak různé možnosti ovlivní výstup. Digitální dvojčata jsou klíčem k efektivnímu vývoji softwaru a virtuálního uvedení stroje do provozu.

Bez dalšího úsilí lze model stroje prohlížet také pomocí headsetu pro virtuální nebo rozšířenou realitu. Rozšířená realita nabízí další výhodu v tom, že je možné zobrazit model v reálném prostředí výrobní haly.

4. Jaké společnosti z obalového průmyslu důvěřují B&R?

Reference

Zjistěte, co někteří z našich mnoha zákazníků z obalového průmyslu říkají o svých zkušenostech s B&R.

Reference 

Standardy v obalovém průmyslu

B&R je aktivním členem hlavních světových organizací pro standardizaci výrobních technologií, včetně OMAC a Weihenstephan. B&R nabízí komplexní portfolio softwarových řešení umožňujících implementaci mezinárodní standardů balení: PackML an OMAC standard; FDA Part 11 Compliance.

B&R umožňuje efektivitu na všech úrovních

Snižte své náklady na vlastnictví 
Nová řešení implementovaná v kontextu Průmyslu 4.0 a Průmyslového internetu věcí (IIoT) slibují snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) zjednodušením provozu a údržby strojů.

Stáhnout white paper 

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo