• Website
 • Produktové označení
 • Sériové číslo
Login
Přihlášen jako Uživatelské jménoOdhlásit
Načítání...
B&R Logo

Polovodiče a elektronika

Halbleiter-Elektronik-001

Globální a inovativní odvětví, které vyžaduje partnera našeho typu

Rychlý rozvoj odvětví elektroniky spolu s Moorovým zákonem vyžadují neustálý růst produktivity v kombinaci s optimalizací nákladů. Vysoká úroveň inovace, špičková kvalita, mezinárodní standardy a celosvětová podpora – to vše jsou jasné argumenty pro partnerství se společností B&R.

Halbleiter-Elektronik-002

Integrace zajišťuje konkurenční výhodu

Úplná integrace funkcí řízení, pohybu a vizualizace může nejen dramaticky zvýšit výkon strojů a celého systému, ale také výrazně urychlit komunikaci. Naše konzistentní implementace standardizovaných a otevřených struktur pro komunikaci, programování, zpracování dat a řízení funkcí přináší rozhodující konkurenční výhodu. Úplná integrace všech prvků automatizace do ústředního vývojového nástroje a možnost jasné identifikace hardwarových součástí jsou základem pro úplnou transparentnost při vývoji a provozu.

iStock - Total Cost of Ownership

Celkové náklady na vlastnictví

Náročné tržní prostředí má za následek, že stále více systémových rozhodnutí je přijímáno na základě celkových nákladů. Výjimečná úroveň dostupnosti systému, výjimečná výkonnost strojů, jednotné funkce, snadno použitelná modulární zařízení, kompatibilita v rámci celého systému a efektivní síť celosvětové podpory jsou zárukou významných úspor celkových nákladů. Ve společnosti B&R získáte partnera, který se vyplatí.

Uhr 24-7

Nejvyšší úroveň dostupnosti

V odvětví polovodičů je dostupnost systémů a strojů absolutně nezbytná. Minimalizace výpadků je stejně důležitá jako hladká automatizace. Intuitivní a vyspělé diagnostické funkce a otevřená rozhraní usnadňují podporu, kterou garantuje společnost B&R v roli mezinárodního a uznávaného partnera.

Halbleiter-Elektronik-008

Řešení linek

Řada výrobců elektroniky musí v současné době pravidelně obměňovat a modernizovat své výrobky. Kvalitně integrovaný hardware a software přitom může velmi pomoci. Konfigurace linek lze nastavit klepnutím myši během několika minut offline. To zkracuje prostoje související se změnami a zvyšuje efektivitu i produktivitu. Nepřetržitá komunikace mezi jednotlivými stroji i s plánovacími a řídicími systémy vyšší úrovně je zárukou úplnosti záznamů a sledovatelnosti celého procesu.

Halbleiter-Elektronik-004

Nejvyšší možná přesnost

Rychlost a přesnost nemusí být v rozporu – vysoce výkonná řídicí elektronika s integrovanou inteligencí umožňuje řídit zpracování s mikrosekundovou přesností. Synchronizované interakce mezi jednotlivými podprocesy zajišťuje průmyslový Ethernet pracující v reálném čase. Nepřetržitý vývoj je zárukou, že společnost B&R splňuje neustále se měnící požadavky tohoto odvětví i trhu.

Halbleiter-Elektronik-005

Otevřená architektura

Inovace jsou klíčové Díky tomuto hlavnímu principu a zcela otevřené architektuře systémů je společnost B&R ideálním partnerem pro všechny firmy, pro které je inovace rovněž na prvním místě. Kromě integrace vysoce vyspělých algoritmů (programovaných například v jazyku C) využíváme dynamické konfigurace V/V, s nimiž lze stejný software použít v různých topologiích hardwaru.

Halbleiter-Elektronik-007

Bezpečnost procesů

Bezprostřední kontrola kvality, flexibilní identifikace výrobků a jejich sledování jsou základem vysoce kvalitních elektronických součástí. Nepřetržitý vývoj je zárukou, že společnost B&R splňuje neustále se měnící požadavky tohoto odvětví i trhu.

Výroba plátků
01 Wafer Fabrication
 • Prvky v zobrazovacím středisku
 • Integrovaná bezpečnostní technologie
 • Nejvyšší možná přesnost
 • Extrémně hladký povrch
Litografie
02 Litographie
 • Vysokorychlostní osvitová nastavení
 • Monitoring leptání
 • Výrobní kroky náročné na čas
 • Nonstop paralelní zpracování
Dotování plátků příměsemi
03 Wafer Dosing
 • Řízení tlaku páry a vakua
 • Řízení intového paprsku
 • Vysoce přesná regulace teploty
 • Řízení koncentrace plynu
Chemicko-mechanická planarizace
04 CMP
 • Řízení leštění
 • Řízení rychlosti
 • Nejvyšší možná přesnost
 • Extrémně přesné řízení tlaku
Upevňování & separace plátků
05 Wafer Mounting Cutting
 • Aplikace pick-and-place
 • Přesné umísťování
 • Přímé pohony
 • Oprava umísťování online
 • Systém měření založený na pohonu
Připojování vodičů
06 Wire Bond
 • Synchronizace v reálném čase
 • Vysokorychlostní pohyby
 • Vysoce výkonné vačkové profily
 • Profily nejkratších možných pohybů
 • Přímé řízení pomocí servopohonů
Technologie FlipChip
07 Flip Chip
 • Sledování a správa
 • Integrace lineárních motorů
 • Vysokorychlostní integrace vize pro opravu polohy
 • Optimalizace pohybových profilů pro vysokorychlostní umísťování
 • Řízení síly umístění
Pouzdra
08 Encapsulating and Trim and Form
 • Rychlý sběr a ukládání dat
 • Ochrana tvaru
 • Rychlé změny mezi řízením pohybů a síly
 • Pohybové profily pro optimální zpracování
 • Kompenzace klubové páky
Testování integrovaných obvodů
09 IC Testhandler
 • Přímé pohony pro rotační kotouče bez indexeru
 • Optimalizace pohybů pomocí vačkových profilů
 • Rozhraní GB-IP
 • Jednoduchá integrace měřícího hardware
Laserové označování
10 Laser Marking
 • Synchronizované pohybové sekvence
 • Řízení externích zařízení
 • Sběr kvalitativních dat on-line
 • Online sběr kvalitativních dat
 • Zákaznické označení produktů
Vizuální kontrola
11 Visual Inspection
 • Synchronizované pohybové sekvence
 • Řízení externích zařízení
 • Sběr kvalitativních dat on-line
 • Online sběr kvalitativních dat
 • Zákaznické označení produktů
Obalová technika
12 Stacking
 • Umístění spouště
 • Synchronní systém
 • Sledování výrobků
 • Automatická konfigurace formátu
 • Konzistentní časy utěsnění
Stroje pro automatické umisťování
13 PCB
 • Optimalizace pohybů pro krátké polohovací časy
 • Krátké časy usazení s vysokou přesností
 • Rychlá komunikace s podsystémy
 • Přesné umístění prvků pro vysokou kvalitu
Procesy pájení
14 Hot Flow Oven
 • Řízení teploty zón
 • Online změna teplotních profilů
 • Integrovaná vizualizace
 • Dusičné prostředí
 • RoHS
Testování zapojených obvodů
15 In Circuit Test
 • Různé pohonné koncepty
 • Nejkratší usazování pro stabilizaci
 • Optimální integrace měřícího hardware
 • Rychlá výměna zařízení
Montáž – Pick-and-place
16 Assembling
 • Integrace různé robotické kinematiky
 • Důraz na co nejkratší dobu cyklu pro nejvyšší propustnost
 • Digitalizované řízení procesů
 • ERP link
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.