I/O a řídicí systém na bázi čipových destiček

I/O systémů na bázi čipových destiček existuje mnoho. Podle mota v časopise "Perfection in Automation" stanovuje společnost B&R se systémem X20 nová měřítka. Systém X20 vytvořený na základě praktických zkušeností z celého světa, nesčetných rozhovorů se zákazníky a také s cílem jednoduché, hospodárné a bezpečnější použitelnosti je nové univerzální řešení pro každý úkol automatizace ve výrobě strojů a zařízení.

Compact-S PLC
System modules for Compact-S PLC
Compact PLC
Embedded PLC
X20 PLC
Accessories
Documentation

Nová optimálně přizpůsobená modelová řada CPU systému X20 pokrývá široké spektrum požadavků. Oblast použití začíná u standardních aplikací a sahá až k náročným aplikacím s nejvyššími nároky na výkonnost. Přitom lze dokonce efektivně využít doby cyklu 200 μs.

RS232, Ethernet a USB patří u společnosti B&R již ke standardní výbavě. Schopnost zapojení do sítě a přípojka USB zřízení je tak možná bez dodatečných nákladů. Kromě toho je každá procesorová jednotka vybavena přípojkou POWERLINK pro pravou komunikaci v reálném čase. Přímé napojení os je již integrováno. Ačkoli většina požadavků je splněna již standardní výbavou procesorových jednotek, jsou k dispozici až tři flexibilně využitelné sloty pro přídavné moduly rozhraní.

Protože procesorová jednotka X20 byla koncipována jako centrální jednotka s možností montáže do nosné DIN lišty pro použití ve skříňových rozvaděčích, lze přímo připojit až 250 I/O modulů X20, což odpovídá 3 000 kanálům. Proto jsou k dispozici nejvyšší výkonnost a přednosti decentrální propojovací desky.

Napájecí zdroj integrovaný v procesorové jednotce s V/V svorkami zajišťuje napájení vzdáleného rozhraní a V/V čidel a akčních členů. Není tak nutné používat další součásti systému. Přímé spojení vstupů a výstupů s procesorovou jednotkou X20 přináší všechny výhody vzdáleného rozhraní, tedy možnost opakovaně umisťovat kabelové V/V linky kamkoli do vzdálenosti 100 m nebo přidávat moduly s krytím IP67.

mimořádná kompaktnost, překvapivá výkonnost

Nové procesorové jednotky X20 Compact CPU jsou díky šířce 37,5 mm mimořádně kompaktní a přitom překvapivě výkonné. Tyto jednotky, které mají nižší výkon než centrální jednotky na bázi počítačů, se dodávají v několika provedeních ve dvou třídách výkonnosti.

Procesorové jednotky Compact CPU se používají vždy tam, kde jsou doby cyklu v oblasti milisekund dostatečné a poměr nákladů a užitkovosti je rozhodující. Různá provedení s rozhraním CAN a Ethernet se optimálně přizpůsobují všem požadavkům. Výsledkem jsou mimořádně štíhlá řešení automatizace.

Designem a velikostí odpovídají procesorové jednotky Compact CPU systému X20. I/O moduly systému X20 se připojují přímo k procesorové jednotce. Tyto moduly se konzistentně připojují k procesorové jednotce, celý systém lze tak z hlediska prostoru umístit ve skříňovém rozvaděči mimořádně úsporným způsobem. Navzdory malé šířce je napájení procesorové jednotky, napájení X2X Link a I/O modulů součástí centrální jednotky. Přídavné napájecí moduly nejsou potřebné.

Všem centrálním jednotkám je společná funkce spojitého multitaskingu a programování se softwarem B&R Automation Studio pomocí všech relevantních jazyků IEC61131-3 a v C.

Decentrální struktura I/O systémů patří ke standardním topologiím u řešení automatizace pro stroje a zařízení. K tomuto účelu se zpravidla používají provozní sběrnice se sběrnicovými řadiči. U větších topologií nebo u standardních provozních sběrnic, jako je například CANopen, Profibus DP nebo DeviceNet, mohou vzniknout relativně dlouhé reakční časy.

Vstup se musí přenášet přes sběrnicový řadič k procesorové jednotce a zde je zpracováván. Data pro výstupy musí opět urazit stejnou dráhu. Pro většinu vstupů/výstupů a jejich funkce je to dostatečné. Často je však tento reakční čas pro některé funkce příliš dlouhý. Jako vhodné řešení pro tento účel je zpracování dat již ve sběrnicovém řadiči. Tato metoda, známá také pod názvem předzpracování dat, je většinou spojena s relativně omezenou funkcí procesorové jednotky v programovatelném sběrnicovém řadiči.

Jednotky Fieldbus CPU s integrovanou přípojkou Fieldbus odstraňují tyto hranice. Procesorové jednotky Fieldbus CPU jsou varianty procesorových jednotek Compact CPU. Kromě jejich vlastností lze na levé straně zapojit moduly Fieldbus. Úplná funkce procesorové jednotky Compact CPU a zásuvný modul Fieldbus poskytují výrazně více možností než pouhé předzpracování dat. K dispozici je dostatečné množství rezerv pro relativně komplexní zpracování aplikace. Další oblastí použití jsou inteligentní podřízené stanice. To znamená, že díl stroje musí dále fungovat, i když se odpojí od hlavního řízení.

Díky konstrukci na bázi jednotky Compact CPU a doplnění až dvěma zásuvnými moduly rozhraní pro příslušnou přípojku Fieldbus vznikne mimořádně kompaktní, výkonný a inteligentní sběrnicový řadič s rozměry 62,5 mm, resp. 87,5 mm.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo