Please choose country and language

Kvalita a relevance jsou základní charakteristiky našich školení. Tempo vychází ze zkušeností účastníků kurzů a je přizpůsobeno jejich požadavkům. Kombinace práce ve skupině a samostudia poskytuje vysokou úroveň flexibility potřebné k maximalizaci získávání zkušeností.

Každý seminář je vyučován jedním z našich vysoce kvalifikovaných a zkušených lektorů.

Prospekty: Školení

Amerika

Školení Automation Academy
 • Modulární koncept školení
 • Navazující školící moduly
 • Krátké lekce s praktickými ukázkami
 • Školení se konají v malém počtu účastníků. Omezný počet účastníků je dán rozsahem školení, vybavením a kapacitními možnostmi školící místnosti. Školící skupina obvykle čítá 5-8 účastníků.
 • Přímé rady v průběhu cvičení
 • Flexibilní organizace
 • Školitelé s reálnými zkušenostmi ze života
 • Rychlý rozvoj nezbytných znalostí
Školící materiály

Školící materiály

Doprovodný materiál získají účastníci přímo na semináři: Školící moduly

Typický školící den

Na rozdíl od samostudia, účast na školení poskytuje cennou sociální vazbu.

Účastníci semináře mají tu výhodu, že si mohou vyměňovat názory ve skupině v interakci se školitelem. Tento přístup se ukazuje jako velmi efektivní.

 • Přivítání účastníků školení
 • Představení
 • Diskuse o očekávání účastníků
 • Obsah semináře a agenda
 • Střídání teoretických lekcí a praktických cvičení
 • Pravidelné přestávky nabízející účastníkům možnost sdílet nápady
 • Shrnutí tématu
 • Školitel zodpoví poslední otázky
 • Diplom za absolvování školení
 • Rozloučení

Please choose country and language

B&R Logo