Please choose country and language

Nabízíme vám účast na online webinářích věnovaných nejnovějším automatizačním technologiím. Přednášející jsou naši inženýři, odborníci ve svém oboru. Během každého webináře obdržíte informace o řešeních, která vám umožní zůstat konkurenceschopní.

Podívejte se na níže uvedená plánovaná setkání nebo si pusťte záznam již uspořádaných webinářů. Účast na online setkání umožňuje přímou interakci s přednášejícím a umožňuje klást otázky. Účast na webinářích je bezplatná.

Nahrávky webinářů

Integrované strojové vidění

Seznamte se základním konceptem i novinkami ze světa integrovaného strojového vidění. Dozvíte se o výhodách integrace „oka stroje“ do řídicího systému. Přineseme přehled hardwaru i softwaru pro integrované strojové vidění a představíme naše plány do budoucna.

Spustit nahrávku

Novinky ze světa HMI

Seznamte se s přehledem produktů řady Power Panel T/C. Představíme nový, výkonný panel C80, který je řešením pro řízení i vizualizaci vašich strojů a podporuje technologii mapp View. Pohovoříme o Panel PC 1200, ekonomické variantě pro aplikace s PC vizualizací.

Spustit nahrávku

APROL R4.2 – procesní řídicí systém

APROL si jako platforma pro procesní a tovární automatizaci nachází stále více příznivců díky své otevřenosti a flexibilitě pro různá průmyslová odvětví. Potřebujete automatizovat nebo digitalizovat váš závod nebo produkt - technologii, stroj, linku? APROL může být řešením. Na tomto webináři se podělíme o novinky, které přináší nejnovější verze APROLu R4.2. Hlavními tématy bude zvýšení kybernetické bezpečnosti, integrace komunikačního standardu OPC UA a mnoho dalšího.

Spustit nahrávku

Průmyslový Internet věcí (IIoT) a technologie Edge

Průmyslový Internet věcí neustále mění hodnotový řetězec a vede společnosti k tomu, aby od základu přehodnotili svoje obchodní modely. Jaký je nejlepší způsob zavedení digitální transformace potřebné na udržení konkurenceschopnosti v tomto novém prostředí? Na webináři si povíme, co znamená IIoT. Představíme si Edge Controller - B&R řešení pro sběr, analýzu a archivaci dat. Ukážeme si možnosti komunikace na různých úrovních a způsoby jak ochránit tento systém před kybernetickými hrozbami.

Spustit nahrávku

OPC UA over TSN

Na trhu průmyslové komunikace dominují už asi 20 let systémy založené na Ethernetu. I když uspokojují podobné požadavky a segmenty trhu, jejich implementace a ekosystémy se výrazně liší. Na webináři se dozvíte něco o moderní komunikační metodě OPC UA over TSN, co je to informační model pro OPC UA a co to jsou tzv. companion specifications. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi sémanticky definovanou komunikací a většinou ostatních komunikačních protokolů a jaké problémy způsobí používání pouhé TSN (time sensitive networking) komunikace bez OPC UA informačních modelů.

Spustit nahrávku

Průmyslová kybernetická bezpečnost – optimální ochrana Vaší výroby

Stoprocentní bezpečnost dat zajistit nelze. Lze však minimalizovat riziko jejich ztráty a zneužití. Kybernetická bezpečnost není věcí jednorázovou, ale soustavným procesem. Nepřiměřeně drastická bezpečnostní opatření komplikují použití instalovaných strojů a nahrávají tak snahám o jejich obcházení ze strany zaměstnanců. Vždy jde tedy o to, najít přístup vyvážený. Podívejme se, jaká opatření navrhuje B&R, aby byl chod linek bezpečný a pružný zároveň.

Spustit nahrávku

ACOPOS 6D

Vstupte do nové éry výroby! ACOPOS 6D představuje unikátní využití jevu magnetické levitace pro průmyslové aplikace. Transportní vozíky s integrovanými permanentními magnety se pohybují bezkontaktně nad povrchem tvořeném segmenty motoru. Elektromagnetické segmenty motoru mají velikost 240 x 240 mm a lze je sestavit do jakéhokoli tvaru. Užitečné zatížení vozíků leží v rozmezí od 0,6 do 14 kg v závislosti na jejich velikosti. Rychlost pohybu činí až 2 m/s. Současně s lineárním pohybem v dvourozměrném prostoru lze měnit výšku vznášení a náklon ve všech třech osách současně. Systém má tedy šest stupňů volnosti. Náš webinář Vás uvede do začátku epochy multidimenzionální výroby.

Spustit nahrávku

Inteligentní bezpečná reakce

Všechny bezpečnostní technologie B&R jsou zastřešeny sjednocujícím pojmem Inteligentní bezpečná reakce (Smart safe reaction). Co to přesně znamená? Po aktivaci bezpečnostní funkce stroje dojde obvykle k jeho vypnutí. To pak znamená dlouhé prostoje a časově náročný nový náběh produkce. Často dochází i k poškození ještě nehotových produktů. Aby se tomu zabránilo, vyžaduje trh inteligentní bezpečnostní řešení. Bezpečnostní reakce by měly být přizpůsobeny konkrétním požadavkům.

Spustit nahrávku

Mobilní a outdoor automatizace - moderní a výkonný hardware a software pro mobilní a outdoor automatizaci

Požadavky kladené na užitková vozidla a outdoorové aplikace se v průběhu posledních let velmi zvýšily. S novými funkcemi rostou také požadavky na efektivitu a kvalitu provozu. Užitková vozidla a technická outdoorová zařízení všeho druhu potřebují řídicí systém, který je výkonný i škálovatelný. Řešení B&R umožňuje implementaci nejmodernější automatizace pro stavební zařízení, komunální vozidla, zemědělství či lesnictví snadněji než kdykoliv dříve.

Spustit nahrávku

Jak vyrábět flexibilně pomocí adaptivních strojů

Dnešní výkyvy poptávky, tendence k online nakupování a orientace na zákaznické výrobky představují pro výrobní podniky bezprecedentní nároky na flexibilitu. Proto dnešní nejvíce inovativní výrobci strojů přicházejí se zcela novou výrobní technologií - Adaptivním strojem. S tímto konceptem můžete rychle a bez námahy přizpůsobit svoji výrobu podle přicházejících tržních trendů, což vám poskytne potřebnou flexibilitu a náskok. 

Spustit nahrávku

mapp View: Průmyslová vizualizace pomocí webových technologií. Tak snadné, že to zvládne každý!

Díky mapp View proniká webová technologie do automatizace. mapp View umožňuje intuitivní vytváření moderní vizualizace pro vaše stroje a linky. Vizualizace běží na každé platformě s webovým prohlížečem (tablet, smartphone, atd.) a díky multiklientní architektuře umožňuje současný přístup mnoha operátorů.

Spustit nahrávku

Softwarový balíček ROBOTemplate

ROBOTemplate je software, jehož cílem je co nejvíce zjednodušit integraci robota ABB do strojů a linek, které využívají řídicí systém B&R. ROBOTemplate umí vše, aby mohl být robot považován za komponentu linky nebo stroje – tedy posílání, editaci a ukládání dat, spouštění programů, učení robota, dynamické měnění cílových poloh pohybů. Záznam z webináře vám můžeme zaslat po vyžádání.

Spustit nahrávku

Simulace a digitální dvojče – vývoj strojů s minimálním rizikem ztrátové investice

Simulace pomocí digitálního dvojčete pomáhá při testování aplikace před jejím nasazením na skutečný hardware. Digitální dvojče zjednodušuje a zkracuje studii proveditelnosti, ulehčuje návrh stroje a pomáhá i při jeho uvedení do provozu.

Spustit nahrávku

ACOPOStrak & SuperTrak - Flexibilní transportní systémy pro maximální efektivitu výroby

Naše traky představují generační skok v inteligentních a flexibilních transportních systémech. Jejich zcela jedinečný design, funkce a vlastnosti Vám přináší rozhodující technologické výhody pro adaptivní výrobu. Díky trakům lze efektivně vyrábět i velmi malé série výrobků.

Spustit nahrávku

Integrovaný systém strojového vidění - zpracování obrazu v reálném čase pro hromadnou i nízko-sériovou výrobu

Vyvinuli jsme jedinečný integrovaný systém strojového vidění. Aplikace typu Vision lze nyní implementovat rychle a levně. Hluboká systémová integrace otevírá možnosti, které jdou daleko za rámec „pouhého“ zajištění kvality.

Spustit nahrávku

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo