Please choose country and language

Nabízíme vám účast na online webinářích věnovaných nejnovějším automatizačním technologiím. Přednášející jsou naši inženýři, odborníci ve svém oboru. Během každého webináře obdržíte informace o řešeních, která vám umožní zůstat konkurenceschopní.

Podívejte se na níže uvedená plánovaná setkání nebo si pusťte záznam již uspořádaných webinářů. Účast na online setkání umožňuje přímou interakci s přednášejícím a umožňuje klást otázky. Účast na webinářích je bezplatná.

Plánované webináře

1.10.2020 mapp View: Průmyslová vizualizace pomocí webových technologií. Tak snadné, že to zvládne každý!

Díky mapp View proniká webová technologie do automatizace. mapp View umožňuje intuitivní vytváření moderní vizualizace pro vaše stroje a linky. Vizualizace běží na každé platformě s webovým prohlížečem (tablet, smartphone, atd.) a díky multiklientní architektuře umožňuje současný přístup mnoha operátorů.

Registrovat se

20.10.2020 Simulace a digitální dvojče – vývoj strojů s minimálním rizikem ztrátové investice

Simulace pomocí digitálního dvojčete pomáhá při testování aplikace před jejím nasazením na skutečný hardware. Digitální dvojče zjednodušuje a zkracuje studii proveditelnosti, ulehčuje návrh stroje a pomáhá i při jeho uvedení do provozu.

Registrovat se

3.11.2020 ACOPOStrak & SuperTrak - Flexibilní transportní systémy pro maximální efektivitu výroby

Naše traky představují generační skok v inteligentních a flexibilních transportních systémech. Jejich zcela jedinečný design, funkce a vlastnosti Vám přináší rozhodující technologické výhody pro adaptivní výrobu. Díky trakům lze efektivně vyrábět i velmi malé série výrobků.

Registrovat se

26.11.2020 Integrovaný systém strojového vidění - zpracování obrazu v reálném čase pro hromadnou i nízko-sériovou výrobu

Vyvinuli jsme jedinečný integrovaný systém strojového vidění. Aplikace typu Vision lze nyní implementovat rychle a levně. Hluboká systémová integrace otevírá možnosti, které jdou daleko za rámec „pouhého“ zajištění kvality.

Registrovat se

Nahrávky webinářů

Jak vyrábět flexibilně pomocí adaptivních strojů

Dnešní výkyvy poptávky, tendence k online nakupování a orientace na zákaznické výrobky představují pro výrobní podniky bezprecedentní nároky na flexibilitu. Proto dnešní nejvíce inovativní výrobci strojů přicházejí se zcela novou výrobní technologií - Adaptivním strojem. S tímto konceptem můžete rychle a bez námahy přizpůsobit svoji výrobu podle přicházejících tržních trendů, což vám poskytne potřebnou flexibilitu a náskok. 

Spustit nahrávku

Please choose country and language

B&R Logo