Please choose country and language

Vyšší kvalita služeb díky portálu oprav a reklamací

Portál oprav a reklamací slouží k rychlému a efektivnímu vyřizování oprav a reklamací. K výhodám tohoto portálu patří mimo jiné snadné sledování oprav, hladký tok informací mezi zákazníky a společností B&R a dostupnost všech dokumentů k objednávce servisních služeb (opravy nebo reklamace) na webu.

Portál oprav a reklamací

Dokumentace pro uživatele

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo