Please choose country and language

Pokročilá automatizační řešení pro mobilní stroje - Více než jen hardware

Automatizační technika pro mobilní a outdoorové vybavení je stále ve vývoji. Tváří v tvář neúprosným požadavkům na vyšší produktivitu se zemědělské a stavební stroje stále častěji spoléhají na automatizovanou a zasíťovanou techniku. Řešení od B&R umožňují snadnější implementaci automatizace do stavebních strojů, komunálních vozidel, zemědělské a lesnické techniky než kdy dříve. Zákazníci mohou těžit ze snadno obsluhovatelného vývojového prostředí, vysoce výkonných operačních systémů reálného času a předpřipravených softwarových bloků.

Modulární řídicí I/O systém X90

Společnost B&R přináší se svým modulárním řídicím a I/O systémem X90 nové možnosti v mobilní automatizaci. Se systémem X90 lze realizovat flexibilní automatizační řešení s použitím standardizovaných komponent.

Třikrát rychlejší vývoj softwaru díky mapp Technology

Možnost vyvíjet software třikrát rychleji s pomocí mapp technology přináší revoluci ve vývoji aplikačního softwaru. Modulární softwarové bloky výrazně usnadňují vývoj softwaru a urychlují vývoj nových strojů.

Jak to funguje? mapp zpracovává opakující se programovací úlohy pomocí předpřipravených nakonfigurovaných bloků. Ty jsou jako základní funkce snadno použitelné a byly již rozsáhle testovány. Vývojáři se pak mohou soustředit na jejich hlavní úkol, kterým je implementace automatizačních procesů do aplikačního softwaru.

Vyrovnání zatížení

Funkce víceosého řízení

Sériová kinematická struktura

Řízení zhutnění

Hraniční řízení

Aktivní tlumení

Řízení kmitu

Hydraulické řízení

Všestranný programovací nástroj pro jakékoli úlohy

Automation Studio je integrované vývojové prostředí od B&R s nástroji pro všechny fáze projektu. Kontrolery, pohony, komunikační i HMI zařízení lze konfigurovat v jednom prostředí. Díky tomu jsou sníženy náklady na uvedení do provozu i údržbu. Automation Studio umožňuje programování v jazycích jako jsou CFC, C i C++ dle normy IEC 61131-3. Díky tomu mohou programátoři pracovat ve svém oblíbeném jazyce.

Testy na reálných strojích a užitkových vozidlech jsou nákladné z hlediska času i peněz. Jelikož stroje jsou čím dál složitější, roste také význam simulace. B&R k tomu nabízí odpovídající nástroje: MATLAB/Simulink a MapleSim.

Diagnostické funkce dostupné v každé chvíli

Automatizační řešení od B&R nabízí nespočet funkcí pro diagnostiku a obsluhu. Vývojový nástroj umožňuje zobrazit diagnostické informace o veškerém B&R hardwaru, a to na libovolném zařízení s webovým prohlížečem nebo prostřednictvím vzdáleného připojení.

Bezpečná vzdálená obsluha od B&R usnadňuje obsluhu strojů a užitkových vozidel kdekoli na světě ať už z kanceláře nebo mimo ni. Toto vzdálené řešení umožňuje snáze reagovat na nepředvídané problémy a urychluje uvedení do provozu. Výsledkem je maximální využití kapacity systému.

Vysoká rychlost mobilních zařízení

Konvenční sběrnicové systémy v mobilních strojích stále více dosahují svých limitů. Výkon a šířka pásma nejsou dostatečné pro moderní automatizační řešení.

POWERLINK nabízí požadovaný výkon i šířku pásma a vychází z mechanizmu CANopen. Jedná se o otevřený protokol reálného času nezávislý na hardwaru, který umožňuje snadný přenos průmyslového Ethernetu do zemědělských a stavebních strojů.

B&R - celosvětová působnost a pevné partnerství

Ve sloganu společnosti se ukrývá i její poslání. Snaha dostát Perfection in Automation inspiruje a vede společnost B&R více jak 35 let. Znamená to rozvíjet dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli, které vycházejí ze vzájemné důvěry a měřitelných benefitů a také vyvíjet nejlepší automatizační řešení. B&R nyní zaměstnává přes 3000 zaměstnanců a se svými 180 kancelářemi po celém světě je zákazníkům vždy nablízku.

Členství

B&R se aktivně podílí na vývoji nové techniky a přispívá svými inovacemi prostřednictvím členství v několika organizacích.

Please choose country and language

B&R Logo