Please choose country and language

Automatizace zemědělství snadno a rychle

Nároky kladené na užitková vozidla se v průběhu let dramaticky vyvinuly. Vzhledem k neustále novým funkcím a rostoucím požadavkům na provozní efektivitu a kvalitu , potřebují tato vozidla řídicí systém, který je výkonný a škálovatelný . B&R řešení umožňují jednodušší implementaci koncepcí automatizace pro stavební zařízení a komunální vozidla, stejně tak i pro zemědělství a lesnictví.

Výměna dat s pomocí Automation PC

Zěmědělství prochází změnami: Pro zvýšení produktivity zemědělství směřuje vývoj k autonomním strojům. Aby zemědělská zařízení mohla tuto práci provádět samostatně, musí sbírat data z různých senzorů.

Automation PC pro venkovní použití může shromažďovat velké množství dat z více zemědělských strojů a předávat je do systémů vyšší úrovně. Například traktor a kombajn mohou sdílet informace o svých vzájemných rychlostech a nosnostech. Když si zemědělské stroje mohou vyměňovat informace, stávají se v terénu efektivnějšími.

Stáhnout prospekt o APC

Drsné podmínky, spolehlivý provoz

Práce v zemědělství zahrnuje aspekty jako déšť, nečistotu, teplo a vibrace.

Je důležité, aby obslužný panel zajistil spolehlivou obsluhu i za nepříznivých podmínek. Odlévané hliníkové pouzdro zajišťuje mechanickou stabilitu a multi-touch displej lze použít i za deště.

Modulární řídicí a I/O systém X90

Výrobci zemědělských a stavebních strojů čelí výzvě rychlé implementace inteligentních autonomních funkcí a jejich dlouhodobé údržbě. B&R nadále otevírá nové možnosti v automatizaci mobilních strojů pomocí svého modulárního řídicího systému X90. Se systémem X90 lze realizovat flexibilní automatizační řešení s použitím standardizovaných komponent.

Flexibilní znamená, že si mohou vybrat řídicí jednotky z řady výkonových tříd a zajistit tak konzistentní řešení pro základní i pokročilé stroje.

Bezpečnost pro mobilní stroje

Evropská směrnice o strojních zařízeních a téma bezpečnosti obecně jsou pro výrobce mobilních strojů stále důležitější. Analýza rizik a jejich hodnocení vycházející z grafu rizik určuje nezbytnou úroveň pro bezpečnostní techniku. Aby se výrobci strojů vyhnuli dodatečným nákladům na vývoj vlastních bezpečnostních řešení, mnoho z nich vyhledává pomoc u spolehlivého technologického partnera.

Naši odborníci vám rádi sdělí více o bezpečnostních standardech a desetileté zkušenosti bezpečnostní techniky B&R v průmyslových aplikacích na veletrhu Agritechnica.

Sledování stavu Dostupnost strojů 24/7

Jak všichni víme, neplánované prostoje mohou být nákladné. Těmto nákladům se lze vyhnout díky pokročilé analýze a údržbě. Volitelné karty od B&R pro sledování stavu využívají vibrační data k včasnému odhalení poškození a opraví jej dříve, než způsobí poruchu zařízení.

Implementujte inteligentní systém údržby

Softwarové balíčky pro speciální funkce

B&R nabízí certifikovaný systém ISOBUS a odpovídající sadu nástrojů pro připojení traktorů a nářadí. ISOBUS je komunikační protokol využívající CAN připojení, který umožňuje výměnu dat mezi stroji různých výrobců.

  • Klíčová fakta
  • Komunikace mezi zemědělskými stroji nezávislá na výrobci
  • Simulační nástroje pro efektivní vývoj projektu
  • Certifikovaný hardware

ISOBUS od B&R pokrývá všechny relevantní aspekty normy ISOBUS. Zahrnuje Universal Terminal, Auxiliary Control, Task-Controller (basic and geo-based), Task-Controller Section Control a Basic Tractor ECU

Vyvíjejte software třikrát rychleji se softwarovou stavebnicí

mapp Technology je revolucí ve vývoji aplikačního softwaru v oblasti automatizace. Modulární softwarová stavebicezjednodušuje vývoj nových strojů a zkracujedobu vývoje strojního software o faktor tři.

Vyvažování zátěže

Víceosé řízení

Sériová kinematika

Řízení zhutnění

Vibrodiagnostika

Aktivní tlumení

Řízení kmitu

Řízení hydrauliky

Jak to celé funguje? mapp zjednodušuje implementaci programů, které se často opakují v automatizaci mobilních strojů. To je umožněno díky nabídce důkladně otestovaných a hotových softwarových komponent. Vývojáři se pak mohou soustředit na jejich hlavní úkol: Implementaci automatizačních procesů v aplikačním softwaru.

Všestranný vývojový nástroj pro veškeré úlohy automatizace

Automation Studio je integrované vývojové prostředí od B&R s nástroji pro všechny fáze projektu. Řídicí jednotky, pohony, komunikační zařízení i HMI lze konfigurovat v jednom prostředí. To snižuje dobu integrace a náklady na údržbu při vývoji nových stavebních strojů. Automation Studio umožňuje programování ve všech jazycích dle normy IEC 61131-3 a objektově orientované programování v jazyce C++ .

Simulace šetří čas a zvyšuje kvalitu

Každý vývojář může pracovat ve svém preferovaném jazyce a mobilní stroje mohou být vyvíjeny rychleji a snadněji. Testy na skutečných zemědělských strojích jsou nákladné a časově náročné. Stroje jsou čím dál složitější, proto roste také význam simulace. B&R nabízí nástroje, které potřebujete MATLAB/Simulink a MapleSim.

Jeden partner - jedno řešení

Perfection in Automation pro nás znamená více než vývoj nejlepších řešení v oblasti mobilní a průmyslové automatizace. Znamená také rozvíjení trvalých vztahů s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli na základě vzájemné důvěry a měřitelných výhod. S více než 180 kancelářemi po celém světě  jsme Vám vždy na blízku.

Kontaktujte nás

Firma AgroIntelli nabízí inovativní řešení ve formě zemědělského robota Robotti pro použité v terénu. Bylo pro ně důležité mít vedle sebe technologického partnera, který rozumí celému procesu vývoje, včetně hardwaru i softwaru. Partnera, který nabízí infrastrukturu a přemýšlení v globálních dimenzích.

Vozidlo na čištění kanalizací společnosti Aryan Pumps recykluje vypuštěnou odpadní vodu, aby ji bylo možné znovu použít při dalším čištění kanalizace. Pro tuto činnost je vhodný robustní řídicí systém. K programování lze využít standardní jazyky IEC 61131.

Klíčovými prvky automatizovaného přívěsu Benzberg jsou automatické řízení a hydrostaticky poháněné nápravy. Automatická kompenzace náklonu přívěsu eliminuje nechtěné vysypání nákladu.

Členství

B&R se aktivně podílí na vývoji nové techniky a přispívá svými inovacemi prostřednictvím členství v několika organizacích.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo