Please choose country and language

Automatizace v zemědělství

Nároky kladené na užitková vozidla se v průběhu let dramaticky vyvinuly. Vzhledem k neustále novým funkcím a rostoucím požadavkům na provozní efektivitu a kvalitu, potřebují tato vozidla řídicí systém, který je výkonný a škálovatelný. B&R řešení umožňují jednodušší implementaci koncepcí automatizace pro stavební zařízení a komunální vozidla, stejně tak i pro zemědělství a lesnictví.

Výměna dat s pomocí Automation PC

Zěmědělství prochází změnami: Trend směřuje k autonomním strojům, které zvyšují produktivitu v zemědělství. Aby autonomní stroje mohly převzít všechny procesy, potřebují data, například z různých senzorů.

Automation PC pro venkovní použití může sbírat velké množství dat z více zemědělských strojů a předávat je do nadřazených systémů. Například traktor a kombajn mohou sdílet informace o svých vzájemných rychlostech a nosnostech. Když si zemědělské stroje mohou vyměňovat informace, stávají se v terénu efektivnějšími.

Brožura ke stažení

Drsné podmínky, spolehlivý provoz

Práce v zemědělství zahrnuje aspekty jako déšť, nečistotu, teplo a vibrace.

Je důležité, aby obslužný panel zajistil spolehlivou obsluhu i za nepříznivých podmínek. Odlévané hliníkové pouzdro zajišťuje mechanickou stabilitu a multi-touch displej lze použít i za deště.

Modulární řídicí a I/O systém X90

Výrobci zemědělských a stavebních strojů čelí výzvě rychlé implementace inteligentních autonomních funkcí a jejich dlouhodobé údržbě. B&R nadále otevírá nové možnosti v automatizaci mobilních strojů pomocí svého modulárního řídicího systému X90. Se systémem X90 lze realizovat flexibilní automatizační řešení s použitím standardizovaných komponent.

Flexibilní znamená, že si mohou vybrat řídicí jednotky z řady výkonových tříd a zajistit tak konzistentní řešení pro základní i pokročilé stroje.

Bezpečnost pro zemědělskou techniku

Evropská směrnice o strojních zařízeních a téma bezpečnosti obecně jsou pro výrobce mobilních strojů stále důležitější. Analýza rizik a jejich hodnocení vycházející z grafu rizik určuje nezbytnou úroveň pro bezpečnostní techniku. Aby se výrobci strojů vyhnuli dodatečným nákladům na vývoj vlastních bezpečnostních řešení, mnoho z nich vyhledává pomoc u spolehlivého technologického partnera.

Sledování stavu: dostupnost strojů 24/7

Jak všichni víme, neplánované prostoje mohou být nákladné. Těmto nákladům se lze vyhnout díky pokročilé analýze a údržbě. Volitelné karty od B&R pro sledování stavu využívají vibrační data k včasnému odhalení poškození a opraví jej dříve, než způsobí poruchu zařízení.

implementovat pokročilé řízení údržby

Softwarové balíčky pro speciální funkce

B&R nabízí certifikovaný systém ISOBUS a odpovídající sadu nástrojů pro připojení traktorů a nářadí. ISOBUS je komunikační protokol využívající CAN připojení, který umožňuje výměnu dat mezi stroji různých výrobců.

  • Klíčová fakta
  • Komunikace mezi zemědělskými stroji nezávislá na výrobci
  • Simulační nástroje pro efektivní vývoj projektu
  • Certifikovaný hardware

ISOBUS od B&R pokrývá všechny relevantní aspekty normy ISOBUS. Zahrnuje Universal Terminal, Auxiliary Control, Task-Controller (basic and geo-based), Task-Controller Section Control a Basic Tractor ECU

Vyvíjejte software třikrát rychleji se softwarovou stavebnicí

mapp Technology je revolucí ve vývoji aplikačního softwaru v oblasti automatizace. Modulární softwarová stavebice zjednodušuje vývoj nových strojů a zkracujedobu vývoje strojního software o faktor tři.

Vyvažování zátěže

Víceosé řízení

Sériová kinematika

Řízení zhutnění

Vibro- diagnostika

Aktivní tlumení

Řízení kmitu

Řízení hydrauliky

Jak to celé funguje? mapp zjednodušuje implementaci programů, které se často opakují v automatizaci mobilních strojů. To je umožněno díky nabídce důkladně otestovaných a hotových softwarových komponent. Vývojáři se pak mohou soustředit na jejich hlavní úkol: Implementaci automatizačních procesů v aplikačním softwaru.

Všestranný vývojový nástroj pro veškeré úlohy automatizace

Automation Studio je integrované vývojové prostředí od B&R s nástroji pro všechny fáze projektu. Řídicí jednotky, pohony, komunikační zařízení i HMI lze konfigurovat v jednom prostředí. To snižuje dobu integrace a náklady na údržbu při vývoji nových stavebních strojů. Automation Studio umožňuje programování ve všech jazycích dle normy IEC 61131-3 a objektově orientované programování v jazyce C++ .

Simulace šetří čas a zvyšuje kvalitu

Každý vývojář může pracovat ve svém preferovaném jazyce a mobilní stroje mohou být vyvíjeny rychleji a snadněji. Testy na skutečných zemědělských strojích jsou nákladné a časově náročné. Stroje jsou čím dál složitější, proto roste také význam simulace. B&R nabízí nástroje, které potřebujete MATLAB/Simulink a MapleSim.

Jeden partner - jedno řešení

Náš slogan je naším posláním. Snaha dostát inspiruje a vede společnost B&R více než 35 let. Dokonalost pro nás znamená nejen vývoj nejlepších řešení v průmyslové automatizaci, ale také rozvíjení nejlepších vztahů. Budujeme trvalé vztahy s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a dodavateli na základě vzájemné důvěry a měřitelných výhod.

B&R nyní zaměstnává přes 3500 zaměstnanců a se svými 180 kancelářemi po celém světě je zákazníkům vždy nablízku.

Kontaktujte nás

Rakouská společnost Benzberg se spojila s B&R, aby automatizovala svůj high-tech přívěs. Vyzdvihnout lze automatické řízení a hydrostatickou převodovku.

Automatická kompenzace náklonu přívěsu eliminuje nechtěné vysypání nákladu. Poloha a zatížení přívěsu jsou k dispozici online.

Členství

B&R se aktivně podílí na vývoji nové techniky a přispívá svými inovacemi prostřednictvím členství v několika organizacích.

Please choose country and language

B&R Logo