Mobile automation – lite smartare

De krav som ställs på kommersiella fordon har utvecklats enormt de senaste åren. Då nya funktioner ständigt läggs till och krav på drifteffektivitet och kvalitet är högre än någonsin, behöver dessa fordon ett automationssystem som är både kraftfullt och skalbart. B&R gör det enklare att implementera automationslösningar för anläggningsmaskiner och kommunala fordon. »Ladda ner broschyren här.

Hårdvara

Effektivt datautbyte med Automation PC Mobile

I vår rapport inom ämnet autonoma maskiner undersöker vi den växande roll som självkörande maskiner spelar för att öka jordbrukets produktivitet För att en autonom utrustning ska kunna utföra sina uppgifter autonomt behöver den data från en mängd olika sensorer. Automationsdatorn för utomhusbruk kan samla in stora mängder data från flera jordbruksmaskiner och vidarebefordra den till system på högre nivå.

En traktor och skördetröska kan till exempel dela information om sina respektive hastigheter och lastkapacitet. När jordbruksmaskiner kan utbyta information blir de mer effektiva ute på fältet. »Utforska mappen Automation PC

Tuffa förhållanden, pålitlig drift

Jordbruksarbete är synonymt med regn, smuts, hetta och vibrationer. Men även under dessa ogynnsamma förhållanden är det avgörande att operatörspanelerna säkerställer tillförlitlig drift. En formgjuten kåpa i aluminium ger mekanisk stabilitet och multi-touch-skärmen har full funktionalitet, även i dom tuffast tänkbara miljöer.

Kontrollpaneler

Modulärt X90 styr- och I/O-system

Tillverkare av anläggningsmaskiner står inför utmaningen att snabbt implementera intelligenta (semi)autonoma maskinfunktioner och bibehålla dem under lång tid. B&R fortsätter att öppna upp nya möjligheter inom automatisering av mobila maskiner med sitt modulära X90 styr- och regler system. Systemets omfattande uppsättning standardiserade komponenter är perfekt för att implementera flexibla automations-lösningar.

Flexibla innebär att fordonstillverkaren kan välja kontroller från en rad funktionsnivåer – vilket säkerställer en plattform av lösningar för grundläggande till avancerade maskiner.

En mängd olika tillvalskort för X90 gör det enkelt att ansluta sensorer, överföra diagnosdata eller att direkt kunna styra stegmotorer.

Säkerhet för mobila maskiner

Det europeiska maskindirektivet och ämnet säkerhet i allmänhet blir allt mer viktigt för tillverkare av mobila maskiner. Ett riskdiagram, som det som visas i vår rapport om säkerhet för mobila maskiner, är ett viktigt verktyg för att analysera risker och bestämma vilken nivå av säkerhetsteknik som krävs. För att undvika extra kostnader för att utveckla säkerhetslösningar internt, söker många hjälp från en pålitlig teknikpartner.

X90 safety controller

24/7 maskintillgänglighet

Som vi alla vet kan oplanerade driftstopp vara mycket kostsamma. Vår rapport om förutseende underhåll tar en titt på hur dessa kostnader kan hållas till ett minimum med toppmoderna analyser och underhåll. B&R:s tillvalskort för tillståndsövervakning använder vibrationsdata för att upptäcka skador tidigt, så fordonet kan underhållas innan det orsakar produktionsstopp.

Option boards

Mjukvarustackar för specialfunktioner

B&R erbjuder en certifierad ISOBUS stack och motsvarande verktygskedja för att koppla ihop anläggningsmaskiner och deras redskap. ISOBUS är ett CAN-baserat kommunikationsprotokoll som gör det möjligt för maskiner från olika tillverkare att utbyta data. ISOBUS-stacken från B&R täcker alla relevanta aspekter av ISOBUS-standarden.

  • Höjdpunkter
  • Leverantörsoberoende kommunikation mellan jordbruksmaskiner
  • Simuleringsverktyg för effektiv projektutveckling
  • Certifierad hårdvara

Mjukvara

Utveckla mjukvara 3 gånger snabbare med modulära komponenter

mapp Technology revolutionerar utvecklingen av applikationsprogramvara inom automationsområdet. Modulära mjukvarukomponenter förenklar utvecklingen av nya program och påskyndar utvecklingstiden för maskinprogramvara med en faktor tre.

Hur görs det? mapp Technology effektiviserar implementeringen av återkommande programmeringsuppgifter i automatiseringen av mobila maskiner. Den gör detta genom att tillhandahålla noggrant testade, färdiga programvarukomponenter. Programmerare kan koncentrera sig på sin huvuduppgift: Implementera automationsprocesser i applikationsmjukvaran.

mapp Control Tools

Avancerade styralgoritmer är avgörande för mervärdet av en mobil maskin. mapp Control Tools tillhandahåller ett brett utbud av grundläggande funktioner inom området sluten kretsstyrning och signalbehandling. PID-regulatorer med motsvarande inställningsfunktioner, lågpassfilter, Kalman-filter samt komponenter för profilgenerering finns tillgängliga för att på bästa sätt utnyttja innovationspotentialen med individuella styrlösningar.

mapp Crane

Programvaran mapp Crane tillhandahåller inbyggda funktioner för kranar med hängande last. För att driva sådana system effektivt måste motioncontrol-systemet kompensera för lastens tendens att oscillera. Funktionen förhindrar okontrollerade svängningar och snedvridningar. Nyttolaster kan levereras snabbare samtidigt som säkerheten för både människor och material förbättras. Potentiella applikationer inkluderar travers-, container- och olika typer av lyft-kranar.

Ett universellt ingenjörsverktyg för alla uppgifter

Automation Studio är B&R:s integrerade mjukvaruutvecklingsmiljö med verktyg för alla faser av ett projekt. Styrenheter, frekvensomriktare, kommunikationsutrustning och HMI-enheter kan alla konfigureras i en och samma miljö. Det minskar både integrationstid och underhållskostnader vid utveckling av nya entreprenadmaskiner. Automation Studio tillåter PLC-programmering i alla IEC 61131-3-språk, i CFC och C, samt objektorienterad programmering i C++.

Simulering sparar tid och ökar kvaliteten

Varje utvecklare kan arbeta på sitt föredragna språk och mobila maskiner kan utvecklas snabbare och enklare. Tester på riktiga anläggningsmaskiner är kostsamma och tidskrävande. Med maskiner som blir mer komplexa för varje dag, får ämnet modellering och simulering snabbt en stor betydelse. B&R erbjuder de verktyg du behöver med MATLAB/Simulink och MapleSim.

EN PARTNER – EN LÖSNING

”Perfection in Automation” betyder mer för oss än att utveckla de bästa lösningarna inom mobil- och industriell automation – det innebär även att utveckla varaktiga relationer med våra kunder, partners, anställda och leverantörer baserat på ömsesidigt förtroende och mätbara fördelar. Med över 180 kontor över hela världen  är B&R aldrig långt borta.

Kontakta oss

AgroIntellis Robotti är en innovativ jordbruksrobot för användning ute på fält. Det var viktigt för dem att ha en teknikpartner vid sin sida som förstår hela utvecklingsprocessen, inklusive både hårdvara och mjukvara. En partner som erbjuder infrastrukturen för att tänka i globala dimensioner.

Avloppsrengöringsfordonet från Aryan Pumps återvinner utvunnet avloppsvatten för att kunna använda det igen nästa gång ett avlopp rengörs. För en sådan här uppgift är det helt klart fördelaktigt att ha ett robust styrsystem. B&R-mjukvaran gjorde det enkelt att programmera med standard IEC 61131-språk.

Höjdpunkterna med automatiserade Benzberg-släpvagnar är automatisk styrning och en hydrostatisk kraftöverföring. Automatisk lutningskompensation justerar släpvagnsflaket horisontellt för att förhindra att lasten tappas.

Vår mångåriga kund Bednar FMT är en av de starkaste aktörerna inom sitt område och använder vårt X90 styr- och I/O-system i sina såmaskiner. Systemet är speciellt framtaget för användning i tuffa miljöer. På grund av sin modularitet och robusthet kan Bednar FMT använda den i flera maskintyper. Olika tillvalskort gör att det modulära X90-systemet kan skräddarsys perfekt för alla applikationer.

Medlemskap

Genom sitt medlemskap i organisationer för mobil automation deltar B&R aktivt i att vidareutveckla teknik och tillhandahålla innovation för branschen.

Välj land och språk

B&R Logo