Please choose country and language

Nowatorskie rozwiązania z zakresu automatyzacji dla maszyn mobilnych – rewolucja w sprzęcie i oprogramowaniu

Technologia automatyzacji na potrzeby urządzeń mobilnych przechodzi obecnie okres intensywnych przemian. W obliczu niesłabnącego zapotrzebowania na wydajniejsze urządzenia, producenci z branży maszyn rolniczych i budowlanych kierują swoje zainteresowanie ku urządzeniom coraz bardziej zautomatyzowanym, połączonych siecią. Rozwiązania firmy B&R ułatwiają wdrażanie koncepcji automatyzacji urządzeń budowlanych i pojazdów komunalnych, a także różnych zastosowań w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa w stopniu dotąd niespotykanym. Klienci mogą korzystać z łatwego w obsłudze środowiska programistycznego, wydajnego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego i gotowych komponentów oprogramowania.

Jeden partner – jedno rozwiązanie

To hasło jest misją B&R. Od ponad 35 lat inspiracją i drogowskazem dla B&R jest dążenie do doskonałości w automatyzacji. Dla firmy oznacza to rozwijanie trwałych relacji z klientami, partnerami, pracownikami i dostawcami, które oparte są o wzajemne zaufanie i oferują wymierne korzyści oraz rozwój optymalnych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej. B&R zatrudnia obecnie około 3500 pracowników. Dzięki ponad 180 biurom na całym świecie  firma jest zawsze blisko swoich klientów. Poniższy film pokazuje, jak wiele korzyści może przynieść skuteczne partnerskie współdziałanie.

Austriacka firma Benzberg nawiązała współpracę z B&R w celu wprowadzenia rozwiązań automatyki do swojej zaawansowanej technologicznie naczepy. Najważniejsze z nich to automatyczne sterowanie i przekładnia hydrostatyczna. Automatyczne wyrównywanie nachylenia pozwala na utrzymanie skrzyni ładunkowej naczepy w poziomie, aby zapobiec utracie ładunku. Pozycja naczepy i masa ładunku są dostępne w sieci.

100-procentowa dyspozycyjność maszyn

Nieplanowane przestoje maszyn budowlanych są niezwykle kosztowne. Koszty te można zmniejszyć poprzez zastosowanie nowoczesnych metod analizy i konserwacji. Opcjonalna płyta B&R do monitorowania stanu urządzenia zawczasu ostrzega o możliwych uszkodzeniach dzięki analizie danych z pomiaru wibracji.

Więcej na temat monitowania stanu można dowiedzieć się z naszego raportu:

Informacje diagnostyczne dostępne w każdej chwili

Rozwiązania z zakresu automatyzacji B&R obejmują liczne funkcje diagnostyczne i obsługowe. Zintegrowane narzędzie umożliwia wyświetlanie informacji diagnostycznych o całym sprzęcie B&R na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową lub za pośrednictwem złącza do obsługi zdalnej.

Rozwiązanie do bezpiecznej obsługi zdalnej (Secure Remote Maintenance) firmy B&R umożliwia łatwą obsługę serwisową maszyn i pojazdów użytkowych w dowolnym miejscu globu – czy to z własnego biura, czy z podróży. Dzięki zdalnemu dostępowi można łatwo i szybko reagować na nieprzewidziane problemy oraz skrócić czas uruchomień. Wszystko to pozwala zmaksymalizować wskaźnik wykorzystania maszyny.

Modułowy system sterowania i obsługi I/O X90

Modułowy system sterowania i obsługi I/O X90 firmy B&R to niewyczerpane źródło nowych możliwości w dziedzinie automatyki mobilnej. Kompleksowy zestaw standardowych komponentów systemu doskonale nadaje się do realizacji koncepcji elastycznej automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo w pojazdach budowlanych

W jaki sposób producenci mogą ustalić wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w odniesieniu do wytwarzanych przez nich maszyn mobilnych? Przede wszystkim muszą upewnić się, czy w danym przypadku obowiązują przepisy Europejskiej Dyrektywy Maszynowej. Zgodnie z Dyrektywą Maszynową producent zobowiązany jest przeprowadzić analizę zagrożeń i ocenę ryzyka na podstawie wykresu ryzyka w celu określenia poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla danej funkcji. B&R pomaga ulepszać maszyny zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa.

Więcej na temat bezpieczeństwa można dowiedzieć się z powyższego raportu.

Przyspiesz rozwój aplikacji 3-krotnie z mapp Technology

Technologia mapp rewolucjonizuje tworzenie oprogramowania w zakresie automatyki. Nasze komponenty mapp Technology upraszczają tworzenie nowych programów i pozwalają skrócić czas wdrożenia oprogramowania maszyny trzykrotnie

Jak to możliwe? mapp Technology B&R usprawnia wdrażanie często powtarzających się zadań programistycznych w zakresie podstawowych funkcji maszyny, dostarczając dokładnie przetestowane, gotowe bloki oprogramowania. Programiści mogą w tej sytuacji skupić się na swoim głównym zadaniu: Wdrażaniu procesów automatyzacji w oprogramowaniu.

Równoważenie obciążenia

Funkcja sterowania wieloma osiami

Szeregowa struktura kinematyczna

Kontrola zagęszczenia

Kontrola obszarów granicznych

Aktywne tłumienie

Przeciwdziałanie kołysaniu

Sterowanie hydrauliczne

Uniwersalne narzędzie inżynierskie do wszystkich zadań

Automation Studio to zintegrowane środowisko programistyczne firmy B&R z narzędziami niezbędnymi do wszystkich faz projektu. Sterowniki, napędy, sprzęt komunikacyjny i urządzenia HMI można konfigurować w ramach jednego środowiska. Pozwala to zarówno skrócić czas integracji, jak i zmniejszyć koszty utrzymania opracowanych nowych konstrukcji maszyn budowlanych. Automation Studio umożliwia programowanie sterownika logicznego we wszystkich językach programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, w językach CFC i C, a także programowanie zorientowane obiektowo w języku C++. Programiści mogą dzięki temu tworzyć aplikację w preferowanym przez siebie języku.

Testy wykonywane na prawdziwych ciężkich maszynach są kosztowne i czasochłonne. Z uwagi na stale rosnący stopień skomplikowania maszyn, kwestia symulacji szybko zyskuje na znaczeniu. B&R dostarcza potrzebnych narzędzi w postaci aplikacji MATLAB/Simulink i MapleSim.

Wysoka prędkość na potrzeby urządzeń mobilnych

Dzisiejsze urządzenia mobilne nieustannie do granic wykorzystują możliwości konwencjonalnych magistrali, których wydajność i przepustowość nie mogą sprostać wymaganiom najnowocześniejszych rozwiązań automatyzacji.

Protokół POWERLINK, oparty na mechanizmach CANopen, oferuje potrzebną wydajność i przepustowość. Jest to otwarty, niezależny od sprzętu protokół umożliwiający pracę w czasie rzeczywistym, zapewniający płynne przystosowanie maszyn budowlanych i rolniczych do rozwiązania opartego na przemysłowej sieci Ethernet.

Powiązania

Poprzez członkostwo w organizacjach ważnych dla mobilnej automatyzacji, B&R aktywnie uczestniczy w dalszym rozwijaniu technologii i wzbogacaniu przemysłu o kolejne innowacje.

Please choose country and language

B&R Logo