Please choose country and language

Nowatorskie rozwiązania z zakresu automatyzacji dla maszyn mobilnych – rewolucja w sprzęcie i oprogramowaniu

Technologia automatyzacji na potrzeby urządzeń mobilnych przechodzi obecnie okres intensywnych przemian. W obliczu niesłabnącego zapotrzebowania na wydajniejsze urządzenia, producenci z branży maszyn rolniczych i budowlanych kierują swoje zainteresowanie ku urządzeniom coraz bardziej zautomatyzowanym, połączonych siecią. Rozwiązania firmy B&R ułatwiają wdrażanie koncepcji automatyzacji urządzeń budowlanych i pojazdów komunalnych, a także różnych zastosowań w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa w stopniu dotąd niespotykanym. Klienci mogą korzystać z łatwego w obsłudze środowiska programistycznego, wydajnego systemu operacyjnego czasu rzeczywistego i gotowych komponentów oprogramowania.

Modułowy system sterowania i obsługi I/O X90

Nowatorska linia produktów X90 do zarządzania funkcjami sterowania urządzeniami mobilnymi i zadaniami I/O firmy B&R to kolejny etap otwierania nowych możliwości w zakresie automatyki mobilnej. Kompleksowy zestaw standardowych komponentów systemu doskonale nadaje się do realizacji koncepcji elastycznej automatyzacji.

Technologia mapp 3-krotnie przyspiesza tworzenie aplikacji

Możliwość 3-krotnie szybszego tworzenia aplikacji Technologia mapp to w przypadku oprogramowania użytkowego na potrzeby automatyki prawdziwa rewolucja. Modułowe bloki oprogramowania upraszczają tworzenie nowych aplikacji i pozwalają 3-krotnie przyspieszyćprogramowanie nowych maszyn i systemów.

Jak to się dzieje? Technologia mapp ułatwia obsługę cyklicznych zadań programistycznych, dostarczając wstępnie skonfigurowane bloki – podstawowe funkcje – łatwe w użyciu i przetestowane w szerokim zakresie. Programiści mogą w tej sytuacji skupić się na swoim głównym zadaniu: Wdrażaniu procesów automatyzacji w oprogramowaniu użytkowym.

Równoważenie obciążenia

Funkcja sterowania wieloma osiami

Struktura kinematyczna szeregowa

Kontrola zagęszczenia

Kontrola obszarów granicznych

Aktywne tłumienie

Przeciwdziałanie kołysaniu

Sterowanie hydrauliczne

Uniwersalne narzędzie inżynierskie do wszystkich zadań

Automation Studio to zintegrowane środowisko programistyczne firmy B&R z niezbędnymi narzędziami do wszystkich faz projektu. Sterowniki, napędy, sprzęt komunikacyjny i urządzenia HMI można konfigurować w ramach jednego środowiska. Pozwala to zmniejszyć zarówno czas integracji, jak i koszty utrzymania. Automation Studio umożliwia programowanie sterownika logicznego we wszystkich językach programowania zgodnych z normą IEC 61131-3, w językach CFC i C, a także programowanie zorientowane obiektowo w języku C++. Programiści mogą dzięki temu tworzyć aplikację w preferowanym przez siebie języku.

Testy na prawdziwych maszynach i pojazdach użytkowych pochłaniają i czas i pieniądze. Z uwagi na stale rosnący stopień skomplikowania maszyn, kwestia symulacji szybko zyskuje na znaczeniu. B&R dostarcza odpowiednie rozwiązania: narzędzia MATLAB/Simulink i MapleSim.

Informacje diagnostyczne dostępne w każdej chwili

Rozwiązania z zakresu automatyzacji B&R obejmują liczne funkcje diagnostyczne i obsługowe. Zintegrowane narzędzie umożliwia wyświetlanie informacji diagnostycznych o całym sprzęcie B&R na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową lub za pośrednictwem złącza do obsługi zdalnej.

Rozwiązanie do bezpiecznej obsługi zdalnej firmy B&R umożliwia łatwą obsługę serwisową maszyn i pojazdów użytkowych w dowolnym miejscu globu – czy to z własnego biura, czy z miejsca aktualnego postoju. Dzięki zdalnemu dostępowi można łatwo i szybko reagować na nieprzewidziane problemy, krócej trwa także rozruch przy przekazaniu do eksploatacji. Wszystko to pozwala zmaksymalizować wskaźnik wykorzystania zdolności systemu.

Wysoka prędkość na potrzeby urządzeń mobilnych

Dzisiejsze urządzenia mobilne nieustannie przesuwają granice technologii konwencjonalnych magistrali, aby dostosować ich wydajność i przepustowość do wymagań najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu automatyzacji.

Protokół POWERLINK, oparty na mechanizmach CANopen, oferuje potrzebną wydajność i przepustowość. Jest to otwarty, niezależny od sprzętu protokół umożliwiający pracę w czasie rzeczywistym, zapewniający płynne przystosowanie maszyn budowlanych i rolniczych do rozwiązania opartego na przemysłowej sieci Ethernet.

B&R – globalny zasięg, pewna współpraca

W treści sloganu firmy zawiera się jej misja. Od ponad 35 lat, inspiracją i drogowskazem dla B&R jest dążenie do doskonałości w automatyzacji. Dla firmy oznacza to rozwijanie, opartych na fundamencie wzajemnego zaufania i wymiernych korzyści trwałych relacji, z klientami, partnerami, pracownikami i dostawcami, a także rozwój optymalnych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej. B&R zatrudnia obecnie ponad 3000 pracowników. Dzięki ponad 180 biurom na całym świecie firma jest zawsze blisko swoich klientów.

Członkostwo

Poprzez członkostwo w organizacjach ważnych dla mobilnej automatyzacji, B&R aktywnie uczestniczy w dalszym rozwijaniu technologii i wzbogacaniu przemysłu o kolejne innowacje.

Please choose country and language

B&R Logo