Zgodność materiału

Dyrektywa WEEE 2012/19/Eu wymaga profesjonalnej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ma na celu rozszerzenie odpowiedzialności producenta na odpady wytwarzane przez jego własne produkty oraz ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego.

W ramach naszej odpowiedzialności za produkt przyjmujemy z powrotem WEEE i poddajemy go recyklingowi przy wsparciu autoryzowanego zakładu przetwarzania. Skontaktuj się z przedstawicielem B&R i prześlij nam szczegółowe informacje dotyczące produktów, które chcesz zwrócić, abyśmy mogli zorganizować proces odbioru z naszym partnerem zajmującym się recyklingiem.

Temat

Numer rejestracyjny

WEEE oraz Baterie i Opakowania

BDO 000446803

Wybierz kraj i język

B&R Logo