Informacja o ochronie prywatności obowiązującej na naszej witrynie internetowej, plikach cookie i linkach

W B&R traktujemy przestrzeganie Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych jako najwyższy priorytet. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do tych danych.

Informacja o ochronie prywatności ma związek z korzystaniem z naszej witryny internetowej, a także z naszych usług dotyczących poczty e-mail, kontaktów i informacji. Dotyczy świadczenia naszych usług cyfrowych, z których część obejmuje obszary lub portale wymagające rejestracji. Przegląd wszystkich informacji dotyczących ochrony prywatności dostępny jest tutaj.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Za Państwa dane osobowe odpowiadają B&R Industrial Automation GmbH oraz spółki zależne B&R. B&R Industrial Automation GmbH jest z kolei częścią Grupy ABB (spółki całkowicie zależnej od ABB Asea Brown Boveri Ltd.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych spółka zależna B&R, która świadczy usługi lub kontaktuje się z Państwem jest administratorem danych. Każda z tych spółek uznawana jest za niezależnego administratora Państwa danych osobowych, a niniejsza informacja ma zastosowanie do nich wszystkich (lista tych spółek znajduje się w serwisie internetowym B&R).

Odpowiedzialne B&R-Tochtergesellschaften zlokalizowane poza Unią Europejską (UE) powołały przedstawiciela ds. kwestii ochrony danych w UE. Więcej informacji na temat przedstawiciela na UE uzyskać można, przesyłając prośbę na adres www.abb.com/privacy.

W Państwa przypadku B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria lub odpowiednia spółka powiązana z B&R Industrial Automation zadecyduje, jako „administrator” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) i austriackiej Ustawy o ochronie danych lub innych obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych w miejscu, gdzie ma siedzibę odpowiednia spółka zależna, o tym, w jakim celu i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności (do ww. spółki odnoszą się dalej również zaimki w pierwszej osobie liczby mnogiej).

2. Jakie dane są przetwarzane oraz jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania? Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • Odwiedzanie strony internetowej
 • Zbieramy następujące informacje od osób odwiedzających naszą witrynę internetową: data i godzina wejścia na stronę w naszej witrynie, adres IP, nazwa i wersja przeglądarki internetowej, witryna internetowa (URL), którą odwiedził użytkownik przed wejściem na tę stronę oraz niektóre pliki cookie (zob. Pliki cookie).
 • Przetwarzamy te dane w celu udostępnienia i aktualizacji niniejszej witryny internetowej. Ponadto, przetwarzanie tych danych umożliwia nam sporządzanie statystyk użytkowania oraz wykrywanie, badanie i zapobieganie atakom na naszą witrynę internetową.
 • Przetwarzanie danych odbywa się w celu ochrony naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) f) RODO. Ten prawnie uzasadniony interes polega na możliwości realizacji wyżej wymienionych celów.
 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych wyżej i wyjaśnionych w oświadczeniach o ochronie prywatności, z wyjątkiem tych szczególnych przypadków, w których dalsze przetwarzanie będzie konieczne (np. w razie ataku hakerów).
 • Formularze kontaktowe
 • Na naszej witrynie internetowej udostępniamy formularze kontaktowe, za pomocą których można się z nami skontaktować i uzyskać odpowiedzi na skierowane do nas pytania. Przetwarzamy przy tym tylko te dane osobowe, które podają Państwo w odpowiednich polach. Celem przetwarzania danych koniecznych do kontaktów z Państwem jest ochrona naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 (1) f) RODO). Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia przez nas odpowiedzi na zapytanie. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych wyżej i wyjaśnionych w oświadczeniach o ochronie prywatności
 • Newsletter i inne e-maile
 • Na naszej witrynie internetowej mogą Państwo subskrybować nasz newsletter oraz inne wiadomości e-mail (np. zaproszenia na wydarzenia lub nasz cyfrowy magazyn dla klientów). Przekazujemy tam najświeższe informacji o firmie, powiadamiamy o nowych produktach i aktualizacjach, a także zamieszczamy artykuły na temat aktualnych wydarzeń w branży. Subskrybując nasz newsletter lub inne wiadomości e-mail, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w celu umożliwienia przesyłania wybranych treści.
 • Przetwarzanie przez nas danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 (1) a) RODO). Ponadto podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane (np. dostawców usług poczty elektronicznej). Korzystanie z nich odbywa się ogólnie na podstawie wiążących instrukcji w ramach istniejącego stosunku umownego i otrzymują oni Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i na taki czas, jakie są niezbędne do wykonania usługi.
 • Państwa dane są przetwarzane, aby umożliwić wysyłanie newsletterów i innych wiadomości e-mail i przestają być przetwarzane w momencie wycofania udzielonej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail. Aby cofnąć zgodę, wystarczy kliknąć na linku rezygnacji, który umieszczany jest w otrzymywanych wiadomościach e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • Jeżeli wysyłamy Państwu informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy wymagać również Państwa zgody na podstawie art. 107 ust. 2 austriackiej Ustawy o telekomunikacji.
 • Zamawianie drukowanego magazynu dla klientów
 • Zachęcamy do prenumeraty drukowanej wersji naszego magazynu dla klientów „automotion”. Można to zrobić za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu sprawdzenia prenumeraty i dostarczenia magazynu. Ponadto podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych celach możemy korzystać z usług zewnętrznych usługodawców działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane (np. zewnętrzni dostawcy usług drukowania i dostarczania). Korzystanie z nich odbywa się ogólnie na podstawie wiążących instrukcji w ramach istniejącego stosunku umownego i otrzymują oni Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i na taki czas, jakie są niezbędne do wykonania usługi.
 • Wyrażenie chęci prenumeraty magazynu jest równoznaczne z udzieleniem zgody firmie B&R Industrial Automation GmbH (art. 6 (1) a) RODO) na przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wymienionym celu. Zgoda na otrzymywanie magazynu dla klientów może być w każdej chwili wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres automotion@br-automation.com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • B&R Industrial Automation GmbH zastrzega sobie prawo do anulowania prenumeraty magazynu drukowanego w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania. Jeśli anulujemy subskrypcję, wyżej wymieniony cel przetwarzania Państwa danych nie będzie miał już zastosowania.
 • Licencja próbna na Automation Studio
 • Nasza witryna internetowa umożliwia zamówienie bezpłatnej licencji próbnej na Automation Studio. Przetwarzamy przy tym tylko te dane osobowe, które podają Państwo w odpowiednich polach. Celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie dostarczenia Państwu licencji próbnej na korzystanie z Automation Studio. Uzasadnieniem naszego działania są powody określone w art. 6 (1) b) RODO (działanie niezbędne do wykonania lub przygotowania do zawarcia umowy).
 • Nie mają Państwo obowiązku podawania swoich danych, jednak bez nich nie można wydać licencji próbnej. Nie udostępnimy Państwa danych, o ile nie będziemy do tego prawnie zobowiązani (art. 6 (1) c) RODO). Po wygaśnięciu licencji próbnej Państwa dane będą przechowywane na tyle długo, abyśmy mogli zapobiec nadużyciu polegającemu na ponownemu wystąpieniu o licencję próbną na Automation Studio przez tę samą osobę. Celem naszych działań w tym zakresie jest nasz nadrzędny, prawnie uzasadniony interes (art 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w zapobieganiu takiemu ciągłego użyciu.
 • Powiadomienia o możliwości pobrania
 • Dzięki tej usłudze będą Państwo otrzymywać wiadomości e-mail z informacjami o najnowszych plikach do pobrania lub produktach, zgodnie z swoimi preferencjami i w określonych przez siebie odstępach czasu. Wybierając kategorie i obszary pobierania, a następnie potwierdzając wybór w polu zapisu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysyłania wybranych przez siebie powiadomień.
 • Przetwarzanie przez nas danych opiera się na zgodzie (art. 6 (1) a) RODO). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę, należy usunąć zaznaczenie wszystkich kategorii pobierania lub obszarów pobierania i kliknąć na „Zapisz”.
 • Korzystanie z usługi przesyłania danych
 • Oferujemy możliwość przesyłania dużych plików naszym pracownikom. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszym nadrzędnym, prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 (1) f) RODO), w celu udostępnienia przesłanych plików do pobrania wyłącznie wskazanemu przez Państwa pracownikowi B&R Industrial Automation GmbH.
 • Państwa dane będą dostępne na serwerze, aby umożliwić pracownikowi ich pobranie przez okres 14 dni. Jeżeli wybrali Państwo preferowany region poza UE, Państwa dane będą przekazywane do krajów trzecich, w przypadku których Komisja Europejska wydała decyzję o zapewnieniu odpowiedniej ochrony lub zastosowano odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 • Podanie tych danych jest dobrowolne. B&R Industrial Automation GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych plików. Korzystanie z tej usługi jest dobrowolne i odbywa się na Państwa ryzyko. Można z niej korzystać wyłącznie w celu przesyłania plików nieobjętych prawami autorskimi lub plików, w przypadku których są Państwo właścicielem tych praw.
 • Mają Państwo również możliwość utworzenia profilu użytkownika do korzystania z usługi przesyłania. Jeśli profil użytkownika będzie nieaktywny przez ponad 30 dni, zostanie automatycznie usunięty. Ponadto w systemie przechowywane są dane logowania dotyczące transferu przesyłanych plików oraz dane nadawcy i odbiorcy plików. Dane logowania są usuwane po 365 dniach.
 • Konto użytkownika. Dostęp do obszarów wymagających rejestracji
 • Nasza witryna internetowa zawiera obszar wewnętrzny, do którego dostęp mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Rejestracja zostanie dokonana przez jednego z naszych przedstawicieli handlowych z Państwa inicjatywy lub w wyniku istniejącej relacji biznesowej pomiędzy Państwem, a B&R lub partnerem biznesowym B&R. Zostaną Państwo powiadomieni e-mailem, gdy tylko pracownik utworzy konto użytkownika. Państwa dane będą przetwarzane w celu rozwoju lub rozbudowy sieci klientów oraz w celach administracyjnych.
 • Utworzenie konta użytkownika i wysyłanie e-maili rejestracyjnych opiera się na naszym nadrzędnym, uzasadnionym, prawnym interesie (art. 6 (1) f) RODO), którym jest osiągnięcie wyżej wymienionego celu. Logując się po raz pierwszy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z (art. 6 (1) a) RODO. Przetwarzanie danych odbywa się w celu umożliwienia Państwu korzystania z wewnętrznego obszaru naszej strony internetowej.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu dezaktywacji konta. Brak kliknięcia na linku aktywacyjnym w ciągu 72 godzin spowoduje automatyczne usunięcie Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem office@br-automation.com. Wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakie miało miejsce do momentu wydania odwołania.
 • Korzystanie z naszych portali wewnętrznych
 • W zależności od konfiguracji, zarejestrowani użytkownicy (zob. Konto użytkownika) mogą korzystać z naszych portali (MyPortal, Portal wsparcia technicznego B&R, Portal zwrotu materiałów, Konfigurator produktów B&R). Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zamówień lub ewentualnych zwrotów oraz w celu pomocy w konfiguracji produktu. Uzasadnieniem naszego działania jest wykonanie lub przygotowanie do zawarcia umowy (art. 6 (1) b) RODO).
 • Wprowadzanie danych do odnośnych portali nie jest wymagane. Natomiast bez podania tych danych korzystanie ze wszystkich funkcji portali może nie być możliwe. Państwa dane będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji poszczególnych celów, o ile nie będą nas obowiązywać dłuższe ustawowe okresy przechowywania.
 • Rejestracje na seminaria
 • Zachęcamy do zapisania się na witrynie internetowej na któreś z naszych seminariów. Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu sprawdzenia zgłoszenia oraz w celu rejestracji na seminarium. Jest to równoznaczne z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na podstawie realizacji umowy (Art. 6 (1) b)) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) w celu zapisania Państwa na wybrane seminarium.
 • Jeśli zdecydują się Państwo na rezerwację pokoju hotelowego, udostępnimy Państwa dane odpowiednim dostawcom usług hotelowych i/lub biurom podróży, aby umożliwić dokonanie rezerwacji. Pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione w celu zawarcia umowy. Jeśli te informacje nie zostaną podane, nie będziemy w stanie zarejestrować Państwa na wybrane seminarium ani dokonać rezerwacji pokoju. Wszelkie dodatkowe informacje podawane są dobrowolnie.

3. Kto otrzymuje i przetwarza Państwa dane osobowe (na terytorium UE i EOG oraz poza nim)?

Jako część globalnej korporacji utrzymujemy relacje biznesowe ze spółkami z Grupy B&R oraz z zewnętrznymi dostawcami usług, zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, z których możemy również korzystać do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W tym zakresie Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane spółkom z Grupy B&R w krajach na terytorium EOG i poza nim do wyżej wymienionych celów przetwarzania. Ponadto podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane (np. centrów komputerowych, producentów oprogramowania). Korzystanie z nich odbywa się ogólnie na podstawie wiążących instrukcji w ramach istniejącego stosunku umownego i otrzymują oni Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i na taki czas, jakie są niezbędne do wykonania usługi.

Angażujemy się w zapewnienie wysokiego poziomu ochrony danych w naszej spółce, aby zapewnić chronienie Państwa danych zgodnie z RODO (jak opisano poniżej).

Nazwa odbiorcy lub – w przypadku krajów spoza UE – kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych

Spółki i jednostki zależne powiązane z B&R

Patrz lista spółek zależnych B&R .

Cele opisane w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE

Partner biznesowy B&R

z UE i spoza UE

Cele opisane w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE

Usługodawca

z UE i spoza UE

W celu oceny odpowiedniej spółki lub składników majątku lub do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE i umowy handlowe, które zapewniają wykorzystanie Państwa danych wyłącznie w celu oceny spółki lub składników majątku B&R bądź do celów opisanych tutaj.

Potencjalni lub faktyczni nabywcy systemów lub spółek B&R

z UE i spoza UE

W celu oceny odpowiedniej spółki lub składników majątku lub do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Standardowe klauzule umowne UE i umowy handlowe, które zapewniają wykorzystanie Państwa danych wyłącznie w celu oceny spółki lub składników majątku B&R bądź do celów opisanych tutaj.

Odbiorcy wymagani zgodnie z obowiązującym prawem lub w postępowaniu prawnym, jak organy ścigania i inne władze

z UE i spoza UE

Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, na podstawie uzasadnionego żądania władz rządowych bądź na podstawie obowiązującego wymogu prawnego

Tam, gdzie to możliwe, zapewnimy odpowiednią ochronę Państwa danych, kiedy są one przekazywane poza UE w tych okolicznościach

4. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych, skargi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, lub chcą Państwo skorzystać z praw osób, których dane dotyczą, wymienionych poniżej, prosimy o kontakt pod adresem www.abb.com/privacy. W określonych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia tych praw osób, których dane dotyczą, w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywaniu) lub naszych interesów biznesowych (np. w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej). Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub uważają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych w swoim kraju zamieszkania lub pracy, lub w kraju, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia ochrony danych, zgodnie z prawem wniesienia skargi na podstawie art. 77 RODO. Oprócz prawa wniesienia skargi przysługują Państwu również następujące prawa:

 • Prawo do informacji: Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat swoich danych osobowych, które przetwarzamy, w dowolnym momencie na żądanie (w formie tekstowej). Prawo to jest ograniczone wyjątkami zawartymi w art. 4 ust. 6 austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym prawo do informacji nie ma zastosowania w szczególności wtedy, gdy udzielenie danych informacji zagroziłoby tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej administratora danych lub strony trzeciej.
 • Prawo do sprostowania danych: Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać poprawione natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO. Warunki te są spełnione w szczególności, jeżeli a) dany cel przetwarzania danych został osiągnięty lub w inny sposób przestał mieć zastosowanie, b) przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, c) wycofali Państwo zgodę, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie prawnej, d) wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych, lub e) w przypadkach, gdy występuje obowiązek usunięcia danych na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać usunięte natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w ograniczonym zakresie. Prawo to przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: a) kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, b) żądają Państwo ograniczonego przetwarzania zamiast usunięcia danych na podstawie uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, c) dane nie są już niezbędne do realizacji naszych celów, ale są Państwu potrzebne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub d) skuteczność sprzeciwu jest nadal kwestionowana.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, czy to w interesie publicznym, czy to w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przestaniemy od takiego momentu przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne powody przetwarzania Państwa danych osobowych, które zasługują na ochronę, przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli takie przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy w każdym przypadku ich przetwarzania.

5. Linki

Witryny zewnętrzne, do których prowadzą linki z witryn internetowych B&R, są tworzone przez osoby, nad którymi B&R nie sprawuje żadnej kontroli. Te inne witryny mogą umieszczać na komputerze użytkownika własne pliki cookie, gromadzić dane lub żądać podania danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z informacjami o ochronie prywatności podanymi na odnośnych stronach.

6. Pliki „cookie”

Witryna B&R używa zarówno własnych plików cookie (pliki cookie ustawiane przez witrynę B&R), jak i plików cookie innych podmiotów (pliki cookie ustawiane przez witrynę podmiotu zewnętrznego, który świadczy usługi na witrynie internetowej B&R). Używamy własnych plików cookie w celu utrzymania funkcji witryny, poprawy komfortu korzystania z niej, badania zainteresowań użytkowników (w celu dostarczania informacji dostosowanych do ich zainteresowań i preferencji), śledzenia trendów i wzorców zachowań użytkowników z pomocą dostawców internetowych opracowań statystycznych oraz przechowywania danych wymaganych podczas odwiedzania witryny.

Używamy plików cookie podmiotów zewnętrznych do celów analitycznych. Nasza witryna internetowa może używać następujących rodzajów plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie: Używane w takich celach, jak przekazywanie informacji przez sieć i wykrywanie błędów transmisji, kontrolowanie elektronicznych kanałów komunikacji i obciążenia ruchu itp. Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach.
 • Funkcjonalne pliki cookie: Używane w takich celach, jak zapisywanie ustawień i preferencji użytkownika, historia odwiedzin na stronie internetowej, uwierzytelnianie użytkownika (logowanie), zwiększanie bezpieczeństwa, umożliwienie użytkownikom sieci społecznościowych udostępniania treści oraz odtwarzanie treści wideo lub audio na żądanie. Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia Państwu określonych funkcji w ramach usług zamówionych w kanałach cyfrowych firmy B&R.
 • Pliki cookie śledzące wtyczki społecznościowe: Używane przez sieci społecznościowe podmiotów zewnętrznych do celów analizy, gdy osadzamy treści z ich witryny na naszej.
 • Analityczne pliki cookie nasze i podmiotów zewnętrznych: Używane do takich celów B&R, jak mierzenie ruchu, wydajności i wzorców użytkowania na naszej witrynie, testowanie ulepszeń witryny, identyfikowanie słów kluczowych w wyszukiwarkach, które prowadzą do witryny lub identyfikowanie problemów z nawigacją na witrynie. W przypadku analitycznych plików cookie podmiotów zewnętrznych dane są anonimizowane.

Dane z plików cookie są z reguły przechowywane przez okres do 24 miesięcy. Więcej informacji na temat okresów przechowywania plików cookie można uzyskać, przesyłając zapytanie na adres www.abb.com/privacy.

Możemy udostępnić linki do potencjalnych integracji podmiotów zewnętrznych. Integracje podmiotów zewnętrznych to witryny lub platformy, które synchronizują się z naszą witryną, aby udostępnić Państwu dodatkowe funkcje, narzędzia lub usługi, takie jak dostarczanie wskazówek, gromadzenie życiorysów, udostępnianie dokumentów lub filmów, lub wysyłanie ogłoszeń. Niniejszym przyjmują Państwo do akceptującej wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich witryn lub zasobów oraz nie popieramy jakichkolwiek treści, reklam, towarów, usług lub innych materiałów znajdujących się na takich witrynach lub w zasobach, albo przez nie udostępnianych lub dostarczanych, oraz nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę prywatności lub inne praktyki stosowane na takich witrynach i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych podawanych przez Państwa lub gromadzonych przez takie witryny. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności oraz warunkami korzystania z tych witryn.

Jak zarządzać plikami cookie

Mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby odrzucała pliki cookie lub informowała o ich wysyłaniu. Należy pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może wpłynąć na sposób korzystania z Internetu i uniemożliwić pełne korzystanie z tej witryny.

7. Aktualizacje niniejszego dokumentu

Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza Informacja o ochronie prywatności będzie od czasu do czasu aktualizowana. W większości przypadków zmiany te będą niewielkie. W przypadku istotnych zmian, podejmiemy działania w miarę możliwości i potrzeb, aby Państwa o nich poinformować (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej). Prosimy o sprawdzenie „daty publikacji”, aby stwierdzić, kiedy niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana.

Ostatnia aktualizacja: 18 maj 2021 r.

Wybierz kraj i język

B&R Logo