Podobnie jak wszystkie inne aplikacje sterowania, program reACTION jest opracowywany w środowisku Automation Studio przy pomocy bloków funkcyjnych IEC 61131-3. Następnie program reACTION należy przypisać do jednego lub większej liczby modułów reACTION w konfiguracji modułów.

Dane przechowywane są w centralnej lokalizacji, na sterowniku, i przenoszone w miarę potrzeby do modułów reACTION, a tam zostają zapisane w pamięci szczątkowej. Jako alternatywa dla posiadania jednego programu na stałe przypisanego do modułu, możliwe jest także, aby sterownik w sposób dynamiczny przenosił i uruchamiał różne programy reACTION – również w czasie pracy. Program reACTION może również być realizowany bezpośrednio na procesorze CPU w celach symulacyjnych – w zwolnionym tempie.


Najważniejsze cechy

  • Jeden program reACTION dla wielu modułów
  • Wiele programów reACTION dla jednego modułu
  • Możliwość przełączania programów w czasie ich wykonywania

Podobnie jak w przypadku normalnych modułów I/O, dane cykliczne są transferowane przy pomocy punktów danych, dla których liczba i typ danych mogą być ustawiane w konfiguracji modułu. Dzięki mapowaniu pomiędzy kanałami komunikacji, te cykliczne punkty danych mogą być wymieniane bezpośrednio między modułami reACTION niezależnie od sterownika. Oznacza to również, że moduły reACTION mogą równie łatwo komunikować się z normalnymi modułami I/O.

Wybierz kraj i język

B&R Logo