Please choose country and language

Jakość i trafność tematów to główne elementy naszych seminariów. Czas trwania konkretnego seminarium dostosowany jest do uczestników w zależności od ich doświadczenia oraz wymagań jakie są im stawiane. Połączenie pracy w grupie i samokształcenia zapewnia wysoki poziom elastyczności niezbędny do zmaksymalizowania efektów nauki.

Każde seminarium jest prowadzone przez jednego z naszych wykwalifikowanych i doświadczonych szkoleniowców.

Seminaria Automation Academy
 • Modułowy układ seminariów
 • Poszczególne jednostki kursu są wzajemnie na sobie oparte
 • Krótkie lekcje z ćwiczeniami praktycznymi
 • Małe grupy uczestników zapewniają sukces seminariów Limit uczestników uzależniony jest od zakresu seminariów, wyposażenia treningowego oraz sali dostępnej dla danego wydarzenia. Typowa grupa obejmuje 5-8 uczestników.
 • Indywidualne wsparcie podczas ćwiczeń
 • Elastyczna organizacja
 • Prowadzący posiadający praktyczne doświadczenie
 • Szybki rozwój niezbędnych umiejętności
Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Wybrane materiały szkoleniowe zostaną dostarczone na seminarium: Moduły szkoleniowe

Typowy dzień podczas seminarium

W odróżnieniu od samodzielnego zapoznawania się z danym tematem, seminaria umożliwiają kontakt z innymi uczestnikami.

Uczestnicy odnoszą korzyści dzięki współpracy z prowadzącym, możliwości zadawania pytań oraz wymianie doświadczeń z grupą. Jest to sprawdzony, skuteczny sposób pracy.

 • Powitanie użytkowników seminarium
 • Wprowadzenie
 • Dyskusja na temat oczekiwań uczestników
 • Informacje ogólne dot. treści oraz planu zajęć
 • Połączenie lekcji teoretycznych z ćwiczeniami praktycznymi
 • Regularne przerwy umożliwiające uczestnikom wymianę pomysłów
 • Podsumowanie tematu
 • Trenerzy odpowiedzą na każde pytanie otwarte
 • Po ukończeniu seminarium zostaje nadany stopień kompetencji
 • Pożegnanie

Please choose country and language

B&R Logo