Firma B&R oferuje rozwiązania dla wszystkich typów maszyn pakujących: od opakowań pierwotnych i wtórnych po rozwiązania końcowe. Wychodzimy naprzeciw wyjątkowym wymaganiom naszych klientów i pomagamy im wyznaczać nowe standardy w elastycznej, produktywnej i wydajnej technologii pakowania. Pomagamy im tworzyć maszyny adaptacyjne, które przynoszą rzeczywistą przewagę konkurencyjną.

1. Dlaczego potrzebujesz maszyny adaptacyjnej?

Zobacz, jak adaptacyjne maszyny pakujące są w stanie dostosowywać się do nowych produktów bez przerwania procesu produkcyjnego.

  • 4 nowe wyzwania
  • Zwiększanie zmienności wielkości partii
  • Krótsze cykle użytkowania produktu
  • Nieprzewidywalne wahania popytu
  • Wzrost liczby produktów

Rozwiązanie pozwalające sprostać tym wyzwaniom jest dostępne już dziś:

Maszyna adaptacyjna 

2. W jaki sposób technologia B&R umożliwia adaptację maszyny?

1) Technologia track

Technologia track B&R pozwala na bardziej efektywne przemieszczanie produktów na linii produkcyjnej przy jednoczesnej poprawie jakości. Niezależne sterowanie dla każdego produktu sprawia, że linie produkcyjne są bardziej elastyczne i wydajne. Ruch produktu może być konfigurowany indywidualnie, włączając w to zmienną prędkość i przyspieszenie, jak również grupowanie i rozdzielanie partii.

Technologia track umożliwia produkcję nawet najmniejszych partii przy zachowaniu szybkości i parametrów ekonomicznych właściwych dla produkcji masowej. Tutaj widzimy, w jaki sposób bardzo zindywidualizowany rozlew może być realizowany bez długich czasów przezbrajania i wysokich kosztów magazynowania.

2) Lewitacja magnetyczna

ACOPOS 6D firmy B&R swobodnie przenosi produkty przez otwartą przestrzeń produkcyjną, tworząc nowy wymiar elastyczności w branży pakującej. Każdy produkt może być podnoszony, opuszczany, ważony, przechylany i obracany, poruszając się po indywidualnej trasie zapisanej w systemie.

System umożliwia natychmiastowe przezbrojenie w locie, zwiększenie opłacalności produkcji małoseryjnej, zminimalizowanie wymaganej powierzchni i masowe dostosowanie parametrów na hali produkcyjnej. ACOPOS 6D eliminuje wszelkie tarcia, zużycie i zanieczyszczenia – co czyni go idealnym rozwiązaniem do przenoszenia produktów w ściśle kontrolowanych środowiskach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w tym w pomieszczeniach czystych.

3) Zintegrowana robotyka

Dzięki oferowanemu przez B&R systemowi Machine-Centric Robotics sterowanie robotem stanowi integralną funkcję oprogramowania w ramach sterownika maszyny – zapewniając ścisłą synchronizację wymaganą w zastosowaniach związanych z kompletacją, pakowaniem i paletyzacją.

Tutaj widzimy maszynę umieszczającą opakowania pierwotne lub nieosłonięte produkty w kartonach typu tri-seal z przezbrajaniem w locie:

4) Zintegrowane systemy wizyjne

B&R oferuje również łatwy do wdrożenia, wysokowydajny system wizyjny zintegrowany z tym samym sterownikiem maszyny i siecią.

Tutaj widzimy, jak dane pomiarowe z urządzeń do rozkroju są odczytywane i wykorzystywane w czasie rzeczywistym do korygowania procesów i poprawy jakości produktów.

5) Intuicyjny, inteligentny interfejs HMI

B&R dostarcza kompletne rozwiązanie sprzętowe i programowe HMI zapewniające wyjątkową użyteczność w każdym środowisku pakowania.

Tutaj widzimy, jak technologia sieciowa może zapewnić wydajny i intuicyjny interfejs HMI na dowolnym ekranie, który jest w danej chwili najwygodniejszy.

6) Jednolity, skalowalny system

Serce maszyny: firma B&R zintegrowała zarówno rozwój, jak i obsługę ruchu, logiki, HMI, bezpieczeństwa, robotyki, transportu produktów i wszystkich innych aspektów automatyzacji w jednolity i skalowalny system.

Tutaj widzimy, jak technologia B&R umożliwia osiągnięcie najwyższej wydajności przy krótkim czasie wprowadzenia produktu na rynek.

7) Zintegrowane bezpieczeństwo

B&R pozwala zastąpić przewodowe systemy bezpieczeństwa programowalnym systemem bezpieczeństwa i zintegrowanego bezpiecznego sterowania ruchem. Zamiast pełnego wyłączenia awaryjnego, maszyna przechodzi w tryb bezpieczny i kontynuuje produkcję. Tutaj widzimy, jak bezpieczna może być maszyna do rozlewu.

8) Rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy

B&R zapewnia Rozwiązania Przemysłowego Internetu Rzeczy, które mogą zwiększyć wydajność linii pakujących. B&R oferuje funkcje do analizy danych w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych, a także rozwiązania business intelligence.

3. Jaką przewagę konkurencyjną możesz uzyskać?

B&R jest pionierem innowacyjnych rozwiązań automatyki nowej generacji i umożliwia konstruktorom oraz operatorom maszyn osiągnięcie doskonałości operacyjnej. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy B&R, by osiągnąć sukces w branży opakowań.

Dzięki protokołowi OPC UA over TSN konstruktorzy maszyn mają wreszcie rozwiązanie niezależne od producenta do komunikacji urządzenie-chmura i maszyna-maszyna w celu bardziej efektywnej synchronizacji linii produkcyjnej.

Dzięki bezprecedensowej elastyczności, maszyna adaptacyjna umożliwia sprostanie wyzwaniom związanym ze zwiększeniem liczby produktów, masowym dostosowywaniem parametrów, wahaniami popytu i coraz krótszym cyklem życia produktu. Elastyczność napędza zdolność do adaptacji, co sprawia, że produkcja krótkich serii staje się prawie tak samo wydajna, jak konwencjonalna produkcja wielkoseryjna.

Ujednolicona architektura umożliwia realizację wszystkich funkcji sterowania na jednej platformie. Obejmuje to logikę, ruch, HMI, bezpieczeństwo, robotykę, monitoring, system wizyjny, utrzymanie ruchu, pozyskiwanie danych.

Ujednolicenie oznacza zastosowanie jednego środowiska dla rozwoju, eksploatacji, serwisu i zmian. Oznacza również uruchomienie pojedynczej, zunifikowanej aplikacji na pojedynczym sterowniku za pośrednictwem pojedynczej sieci czasu rzeczywistego.

Konstruktorzy i użytkownicy maszyn korzystają ze spójnego środowiska programowania – w tym dla robotyki, systemów wizyjnych i systemów track. Możliwość stosowania tego samego kodu na dowolnej platformie sprzętowej od najmniejszego sterownika do wysokiej klasy przemysłowego PLC, gwarantuje przyszłościowe inwestycje.

B&R po raz pierwszy wprowadziło swoją technologię modułowych aplikacji – mapp– prawie dziesięć lat temu, od tego czasu nieustannie budujemy na tym fundamencie. Ideą jest zastąpienie skomplikowanego programowania prostą konfiguracją, uczynienie oprogramowania bardziej modułowym i usprawnienie zgodności z ważnymi standardami przemysłowymi.

Gotowe komponenty oprogramowania dla wszystkich aspektów automatyzacji – w tym grupa zaprojektowana specjalnie dla aplikacji do pakowania – pomagają konstruktorom maszyn przyspieszyć prace inżynieryjne i rozwojowe.

Platforma automatyki B&R ma wbudowaną funkcjonalność cyfrowego bliźniaka, oferując szczegółową symulację działania nowego projektu i wpływu różnych opcji na wydajność. Cyfrowe bliźniaki to klucz do efektywnego rozwoju oprogramowania i uruchamiania maszyny w wirtualnym środowisku.

Model maszyny można również bez żadnych dodatkowych zabiegów oglądać przy użyciu zestawów do demonstracji rzeczywistości wirtualnej lub rzeczywistości rozszerzonej. Rzeczywistość rozszerzona oferuje dodatkową korzyść polegającą na możliwości obejrzenia modelu w rzeczywistym środowisku.

4. Które firmy z branży opakowań już zaufały B&R?

Referencje

Dowiedz się, co niektórzy z naszych licznych klientów z branży opakowań mają do powiedzenia na temat swoich doświadczeń z B&R.

Referencje z branży opakowań 

Normy w przemyśle opakowaniowym

B&R jest aktywnym członkiem głównych światowych organizacji zajmujących się standaryzacją w technologii produkcji, w tym OMAC i Weihenstephan. B&R oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań programowych umożliwiających wdrożenie na poziomie międzynarodowym standardów pakowania: PackML – norma OMAC; zgodność z FDA Część 11.

Odkryj, jak B&R umożliwia osiągnięcie doskonałości operacyjnej

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania 
Nowe rozwiązania wdrażane w kontekście Przemysłu 4.0 i Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) obiecują obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) poprzez uproszczenie obsługi i utrzymania ruchu maszyn.

Pobierz white paper 

Please choose country and language

B&R Logo