Odpowiednie połączenie najnowocześniejszych technologii automatyzacji - w pełni zintegrowanych - wyposaża systemy produkcyjne w niespotykane dotąd możliwości adaptacji.

Mechatroniczny transport produktów jako podstawa adaptacji

Systemy transportu typu track i planarne umożliwiają ciągłą kontrolę ruchu każdego produktu w dynamicznym procesie produkcyjnym. Synchronizowany ruch wózków ze zmiennym rozstawem pozwala przewozić produkty o dowolnym kształcie. Elektromagnetyczne urządzenia przekierowujące dzielą i łączą strumienie produktów przy pełnej prędkości. Modułowe segmenty zapewniają nieograniczone możliwości tworzenia układów oraz łatwe skalowanie i rekonfigurację.

Robotyka i systemy wizji maszynowej – koordynacja ręki i oka

Dzięki doskonałej synchronizacji oświetlenia i przechwytywania obrazu systemy wizji maszynowej wykrywają kształt i orientację transportowanych produktów. System dostosowuje ruchy robotów i odstępy miedzy wózkami, umożliwiając wykonywanie wysoce precyzyjnych operacji przetwarzania i przenoszenia w trakcie ruchu odbywającego się z dużą prędkością.

Symulacja i cyfrowe bliźniaki – tu wszystko ma swój początek

Produkcja adaptacyjna rozpoczyna się od projektowania opartego na symulacji. Projektowanie takie pozwala zobaczyć system w działaniu, przetestować możliwość realizacji i wizualizować jego potencjał – i to bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów na sprzęt. Ta sama symulacja służy później do weryfikacji poprawności projektu dla potrzeb analizy porównawczej jakości działania. W całym okresie eksploatacji maszyny cyfrowy bliźniak umożliwia doskonalenie i weryfikację procesów w trybie offline przed ich wdrożeniem na hali produkcyjnej.

Wybierz kraj i język

B&R Logo