Pojęcie redundancji może odnosić się do sterownika lub do sieci. W przypadku redundancji sieci POWERLINK można dokonać kolejnego podziału, na redundancję pierścieniową i redundancję przewodów. Połączenie redundancji sterownika i sieci maksymalizuje ochronę przed awariami, jakie mogą wystąpić w całym układzie automatyki.

Redundancja sterownika

Redundantne systemy sterowania B&R zapewniają maksymalną dostępność nie tylko całych systemów, ale i pojedynczych maszyn. Funkcje redundancji nadrzędnej w POWERLINK synchronizują dane z dokładnością co do mikrosekundy, a ich uruchomienie to kwestia zaledwie milisekund. Ta wyjątkowo łatwa w użyciu funkcjonalność jest doskonale zintegrowana z działających w czasie rzeczywistym systemem operacyjnym. Do istniejącej już topologii sterowania dodany zostaje drugi procesor, sterownik AtomTM z rodziny produktów o standardzie X20 konfigurowany jako redundantny za pomocą oprogramowania. Za całkowicie automatyczną wymianę danych odpowiada moduł interfejsu. Konfiguracja i wizualizacja pozostaje dla użytkownika bez zmian. Wystarczy jedno kliknięcie myszką, by uzyskać maksymalną dostępność maszyny.

Najważniejsze cechy

 • Czas przełączania liczony w kilku milisekundach
 • Synchronizacja trwająca zaledwie kilka mikrosekund
 • Bezproblemowa integracja
 • Standardowe procesory X20
 • Konfiguracja za pomocą jednego kliknięcia
 • Bezproblemowa aktualizacja oprogramowania
 • Wymiana sterownika bez przestoju maszyny

Redundancja pierścieniowa

Urządzenia POWERLINK podłączone są liniowo, przy czym ostatnie urządzenie podłączone jest również do urządzenia nadrzędnego. przy czym ostatnie urządzenie podłączone jest również do urządzenia nadrzędnego. W ten sposób powstaje zamknięty układ pierścienia. Menedżer redundancji pierścieniowej natychmiast wykrywa powstałą w dowolnym miejscu przerwę i utrzymuje dopływ danych z obu stron układu. To gwarancja niezakłóconej komunikacji z wszystkimi węzłami w przypadku awarii. Urządzenie nadrzędne wykrywa ponowne zamknięcie pierścienia i odpowiednio na to reaguje, ponownie rozpoczynając dostarczanie danych tylko z jednego kierunku.

Najważniejsze cechy

 • Prosta budowa
 • Bezproblemowa integracja
 • Standardowe podzespoły X20
 • Możliwość wykonania pierścienia częściowego
 • Możliwość odłączania pierścienia ślizgowego

Redundancja przewodów

Ten rodzaj redundancji sieciowej polega na połączeniu każdego węzła w systemie za pomocą dwóch zestawów przewodów. W przypadku wystąpienia błędu lub awarii jednego zestawu okablowania, system automatycznie przełącza się na nadal sprawną linię. Rozwiązanie takie umożliwia również poprowadzenie poszczególnych zestawów innymi ścieżkami, jak jest to często określane dla technologii danego procesu. Funkcje redundancji nadrzędnej w POWERLINK umożliwiają bezproblemowe połączenie redundancji przewodów z redundancją sterowników. Dzięki temu firma B&R może Państwu zaoferować technologię redundancji gwarantującą maksymalną dostępność poszczególnych maszyn i całego systemu.

Najważniejsze cechy

 • Dla automatyki procesów i systemów
 • Bezproblemowa integracja
 • Standardowe podzespoły X20
 • Możliwość wymiany podzespołów podczas pracy maszyny
 • Możliwość prowadzenia linii oddzielnymi ścieżkami

Wybierz kraj i język

B&R Logo