„Całość jest większa niż suma jej części.” Spostrzeżenie Arystotelesa w odniesieniu do produkcji addytywnej jest niezwykle trafne, a system automatyzacji B&R jest jego idealnym przykładem. Automatyzacja maszyn to nasz chleb powszedni w B&R – nasze rozwiązania są najlepszym tego dowodem. Zapewniają one realne korzyści zarówno konstruktorom maszyn, jak i użytkownikom końcowym – każdego dnia, przez cały okres eksploatacji maszyny. Zdaniem producentów maszyn stosowanych w produkcji addytywnej, maszyny będą musiały wykazać się wymienionymi niżej kluczowymi walorami, aby mogły wznieść się na kolejny, wyższy poziom jakości działania.

Możliwości systemu

Możliwości sterowania napędami

Możliwości w zakresie bezpieczeństwa

Możliwości projektowania maszyn

Wybierz kraj i język

B&R Logo