Pierwszy otwarty i jedyny standard niezależny od magistrali

openSAFETY, pierwszy otwarty - i w 100% niezależny od sieci - standard bezpieczeństwa dla wszystkich rozwiązań bazujących na przemysłowym Erthernecie. Technologia ta ułatwia wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi normami. Wykorzystujący zasady "czarnego kanału" protokół openSAFETY, to jedyny na świecie protokół bezpieczeństwa umożliwiający transfer bezpiecznych danych przez system typu fieldbus.

Oprócz wysokiego stopnia interoperacyjności, sposób komunikacji protokołu gwarantuje, że komunikaty są odbierane i przetwarzne przez wszystkich odbiorców w tym samym czasie. To jeden z powodów, dla których openSAFETY o krok wyprzedza pozostałe protokoły jeśli chodzi o czas reakcji. Dodatkowo, integracja z wykorzystaniem POWERLINK znacznie skraca czas reakcji. A to z kolei powoduje istotne zwiększenie dostępności maszyn i systemów.

Zalety, które mówią same za siebie

Korzystanie z openSAFETY niesie ze sobą wiele korzyści. Połączenie krótszych czasów reakcji z mniejszymi odstępami bezpieczeństwa przekłada się na zwiększenie wydajności, a to jest dla producentów maszyn wyjątkowo ważne. Użytkownicy systemów zyskują dzięki krócej trwającym procesom oddawania urządzeń do eksploatacji i wymiany osprzętu, co jest zasługą usług zautomatyzowanej parametryzacji i konfiguracji.

W uzupełnieniu do cyfrowych I/O, openSAFETY openSAFETY obejmuje też interfejsy analogowe i temperaturowe oraz pomiary bezpiecznej prędkości do SIL3 i PLe. Wraz z technologią bezpiecznych napędów, umożliwia ogromną liczbą wyjątkowo szybkich bezpiecznych reakcji, co jest ciekawą propozycją dla producentów maszyn ze względu na redukcję zależności od przycisków E-stop, które często ulegają zniszczeniu.

Znacznie uproszczone okablowanie

Okablowanie czujników bezpieczeństwa jest znacznie łatwiejsze openSAFETY, ponieważ można je łączyć z siecią w tych samych, zdecentralizowanych węzłach I/O, jakie są wykorzystywane równolegle przez standardowe kanały I/O. Wiele ze współczesnych bezpiecznych podzespołów jest również oferowanych z własnymi interfejsami magistrali, co umożliwia ich bezpośrednie podłączenie do sieci. Dodatkowo, w przypadku całkowicie zintegrowanych systemów, odpada konieczność prowadzenia okablowania pomiędzy stykami alarmów systemu bezpieczeństwa a standardowym systemem.

Dzięki protokołowi openSAFETY, B&R może oferować pełną przejrzystość wszystkich bezpiecznych i standardowych kanałów I/O w jednym systemie. Dzięki temu moduły lub opcjonalne wyposażenie maszyn niewbudowane na stałe w system - również w przypadku, gdy zastosowanie określonych funkcji bezpieczeństwa jest konieczne - mogą być konfigurowane w standardowym projekcie oprogramowania i oddawane do eksploatacji w prosty sposób - poprzez wybór odpowiedniej konfiguracji na ekranie komputera.

Wybierz kraj i język

B&R Logo