Please choose country and language

POWERLINK je standardní systém vycházející ze standardu Ethernet a představuje druhou generaci průmyslových sběrnic. Díky tomu je poprvé možné využívat všechny výhody výpočetních technologií v automatizaci. POWERLINK je ideálním protokolem pro pohony, vstupy a výstupy, vizualizaci a výměnu dat mezi systémy automatů.

X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules
Development kits

POWERLINK: Průmyslový Ethernet pracující v reálném čase se stal realitou

Proč Ethernet?

Snaha o zjednodušení vývoje, údržby a dodavatelského řetězce vede k silné poptávce po standardizaci téměř všech úrovní datové komunikace a síťových technologií. Během internetové revoluce se ceny a odolnost síťových standardů a protokolů z oblasti informačních technologií dostaly na takovou úroveň, kdy jsou atraktivní i pro komunikační sítě v oboru automatizace.

  • Budoucnost Ethernetu je zaručena
  • Tato zavedená technologie existuje více než 30 let a stále se rozvíjí. Dlouhé životní cykly, které jsou pro automatizaci typické, vyžadují dlouhodobě spolehlivou základnu.
  • Technologie Ethernetu jsou dobře známy
  • Ethernet a příslušné protokoly jsou nyní považovány za běžnou platformu znalostí. Ke snižování nákladů významně napomáhá i existence velkého množství rozličných nástrojů, programů a součástí.
  • Ethernet nabízí transparentnost
  • Standardy Ethernetu definují přenosové protokoly (vycházející z protokolu IP) pro různé účely. Integrace informačních technologií a automatizace do ethernetových sítí zajišťuje reálnou spolupráci a internetovou flexibilitu.
  • Ethernet může pracovat v reálném čase
  • Díky protokolu POWERLINK lze Ethernet propojit až na úroveň čidel a akčních členů, a to při cyklech kratších než 200 µs a velmi přesnému časování až na mikrosekundy.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo