Please choose country and language

POWERLINK je standardní systém vycházející ze standardu Ethernet a představuje druhou generaci průmyslových sběrnic. Díky tomu je poprvé možné využívat všechny výhody výpočetních technologií v automatizaci. POWERLINK je ideálním protokolem pro pohony, vstupy a výstupy, vizualizaci a výměnu dat mezi systémy automatů.

Produktové číslo Popis
5LS182.6-1 Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 1x TB704 terminal block separately
5LS182.6-2 Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, PRC function, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 1x TB704 terminal block separately
5LS182.8 Logic scanner, PCIe half-size module, 1 POWERLINK interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, PRC function, 1 MB SRAM (Automation Runtime)
5LS187.6-1 Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
5LS189.6-1 Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x TB704 terminal blocks separately
OAT110130Z10-2 POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Altera® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
OAT110310Z00-2 POWERLINK Master Evaluation Bundle PLC (X20 CPU), POWERLINK I/O, programming software, documentation
OAT210310Z00 openSAFETY testing environment safe PLC (SafeLOGIC), memory key, openSAFETY I/O, programming software

POWERLINK: Průmyslový Ethernet pracující v reálném čase se stal realitou

Proč Ethernet?

Snaha o zjednodušení vývoje, údržby a dodavatelského řetězce vede k silné poptávce po standardizaci téměř všech úrovní datové komunikace a síťových technologií. Během internetové revoluce se ceny a odolnost síťových standardů a protokolů z oblasti informačních technologií dostaly na takovou úroveň, kdy jsou atraktivní i pro komunikační sítě v oboru automatizace.

  • Budoucnost Ethernetu je zaručena
  • Tato zavedená technologie existuje více než 30 let a stále se rozvíjí. Dlouhé životní cykly, které jsou pro automatizaci typické, vyžadují dlouhodobě spolehlivou základnu.
  • Technologie Ethernetu jsou dobře známy
  • Ethernet a příslušné protokoly jsou nyní považovány za běžnou platformu znalostí. Ke snižování nákladů významně napomáhá i existence velkého množství rozličných nástrojů, programů a součástí.
  • Ethernet nabízí transparentnost
  • Standardy Ethernetu definují přenosové protokoly (vycházející z protokolu IP) pro různé účely. Integrace informačních technologií a automatizace do ethernetových sítí zajišťuje reálnou spolupráci a internetovou flexibilitu.
  • Ethernet může pracovat v reálném čase
  • Díky protokolu POWERLINK lze Ethernet propojit až na úroveň čidel a akčních členů, a to při cyklech kratších než 200 µs a velmi přesnému časování až na mikrosekundy.

Please choose country and language

B&R Logo