Müşteriler için gizlilik politikası

Veri koruma haklarınız B&R’da en yüksek önceliğe sahiptir. Bu gizlilik politikası, kişisel verilerinizi neden ve nasıl topladığımızı ve işlediğimizi ve bu verilerle ilgili haklarınızın neler olduğunu açıklar.

Bu gizlilik bildirimi, satış süreçlerinde veya sözleşmeye dayalı görüşmelerde (tümü "Müşteriler" olarak anılacaktır) müşteri adayı, muhtemel alıcı ve müşteriler dahil olmak üzere yalnızca potansiyel müşteriler için geçerlidir. Bu gizlilik bildiriminde yer alan tüm bilgiler, bu nedenle B&R ve müşteriler arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan işlemlerle sınırlıdır. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi başka şekillerde de işleyebiliriz, örneğin web sitelerimizden birini ziyaret ettiğinizde veya haber bültenimizi aldığınızda (bunun için izniniz istenecektir). Bu işlemler, ayrı gizlilik bildirimlerine dayanmaktadır. Tüm gizlilik bildirimlerine genel bir bakış ana sayfa yer alan şirket başlığı altındaki Gizlilik Politikası ’nda mevcuttur.

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

B&R Industrial Automation GmbH ve B&R’a bağlı şirketler, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. B&R Industrial Automation GmbH, ABB Group'un (ABB Asea Brown Boveri Ltd.; B&R %100 bağlı olduğu kuruluş) bir parçasıdır. Geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak, hizmetler sağlayan veya sizinle iletişim halinde olan B&R yan kuruluşu veri denetleyicisidir. Bu şirketlerin her biri, kişisel verilerinizin bağımsız bir veri denetleyicisi olarak kabul edilir ve bu bildirim, tümü için geçerlidir (bu şirketlerin listesi içinB&R web sitesine bakın).

Avrupa Birliği (AB) dışında bulunan sorumlu B&R yan kuruluşlarına, AB veri koruma sorunları için bir temsilci atanmıştır. AB temsilcisi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.abb.com-privacy adresine mail atınız.

Sizin durumunuzda, B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Avusturya veya B&R Industrial Automation GmbH'ye bağlı bir şirket ‘’veri sorumlusu’’ olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (" GVKY "), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avusturya Veri Koruma Yasası veya ilgili bağlı kuruluşun merkezindeki diğer geçerli ulusal veri koruma yasaları bağlamında, kişisel verilerinizin ne için ve nasıl kullanılacağına ilişkin olarak bu gizlilik politikası (bundan böyle “B&R " veya “biz" olarak anılacaktır) çerçevesi içerisinde karar verecektir.

2. Ne tür kişisel verileri topluyor ve işliyoruz?

Kişisel verilerinizi, web sitelerimiz aracılığıyla, e-posta veya telefon yoluyla (bundan böyle “iletişim talebi" olarak anılacaktır) somut bir sözleşme öncesi sorgulama ile bağlantılı olarak veya özellikle mevcut bir çerçeve tedarik anlaşmasıyla bağlantılı olarak siz veya şirketinizle halihazırda var olan bir sözleşmeye dayalı ilişkiyle ilgili olarak bizimle iletişime geçtiğiniz için toplanmaktadır.

Aşağıdaki kişisel verileri işliyor ve saklıyoruz:

 • Bize sağladığınız iş iletişim bilgileri: Ad, unvan, iş unvanı, e-posta adresi, iş adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası.
 • İş ilişkimizin bir parçası olarak bize sağladığınız ek bilgiler, ör. B&R ürünleri, sözleşme veya sipariş verileri, faturalar, ödemeler, iş ortağı geçmişi.
 • Bir B&R web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın sağladığı bilgiler: IP adresi, web sitesi ziyaretinizin kaynağı, web sitesinde veya belirli bir sayfada geçirilen süre, tıklanan bağlantılar, etkinleştirilen yorumlar, tarayıcı türü, ziyaret tarihi ve saati.
 • Kamuya açık kaynaklardan gelen veya bu verilerin yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için gerekli olması durumunda diğer üçüncü şahıslar tarafından yasal olarak iletilen veriler: Ticari sicil verileri, dernek sicil verileri, kredibilite verileri

3. Kişisel verilerinizi neden kullanıyoruz?

Kişisel verilerinizi öncelikle sizinle veya şirketinizle talep ettiğiniz iş ilişkisini kurmak ve bu iş ilişkisi ile bağlantılı olarak talep edilen hizmetleri işlemek ve yürütmek için işliyoruz.

Kişisel verilerinizi özellikle aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Siparişleri işleme almak ve yerine getirmek ve sizin veya şirketinizin siparişinin durumu hakkında sizi bilgilendirmek
 • Ürün ve hizmetlerimizi sağlamak ve yönetmek
 • Müşteri desteği sağlamak ve soruları değerlendirmek ve cevaplamak

Kişisel verileriniz ayrıca ürünlerimize olan ilginizi anlamamıza ve sizinle olan iş ilişkimizi genişletmemize yardımcı olur. Ek olarak, kişisel verileriniz burada belirtilen işleme amaçları için şirket genelindeki veri tabanımızda saklanacaktır.

Kişisel verilerinize dayalı profil oluşturma dahil otomatik karar verme yapmayız.

Kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla, özellikle aşağıdakiler için kullanırız:

 • Müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılması
 • Veri analizleri yapmak (ör. Pazar araştırması, trend analizleri, finansal analizler ve müşteri segmentasyonu)
 • Pazarlama iletişimi sağlamak (ör. Bildirimler, reklam malzemeleri, haber bültenleri vb.)
 • Diğer pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek (potansiyel müşteri oluşturmak, pazarlama beklentilerini takip etmek, pazar araştırması yapmak, reklam ve pazarlama kampanyalarımızın etkinliğini belirlemek ve izlemek ve markamızı yönetmek dahil)

Size özelleştirilmiş pazarlama iletişimi ve reklam sağlamak için, bu bildirimde açıklandığı şekilde alınan verilere dayalı bir profil oluşturmak için otomatik yöntemler kullanıyoruz. www.abb.com-privacy adresinde sorumlu kişiye bir talep maili göndererek bir profilin oluşturulmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bunun dışında, kişisel verilerinizi sizinle veya şirketinizle olan sözleşmelerin yerine getirilmesi veya talep üzerine sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için işleyebiliriz. Sizin veya şirketiniz ile bizim aramızdaki bu iş ilişkisi çerçevesinde, iş ilişkisinin başlatılması, yürütülmesi veya sona ermesi ve ilgili sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan veya yasal olarak toplamak zorunda olduğumuz kişisel verileri sağlamalısınız (örneğin vergi kanunları). Bu veriler olmadan, sizinle bir iş ilişkisi kuramayacağız, sürdüremeyeceğiz veya sona erdiremeyeceğiz veya talebiniz üzerine herhangi bir sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi önlem alamayacağız.

Sizden yalnızca bu işleme amaçları için gerekli olan kişisel verileri toplayacağız. Ayrıca kişisel verilerinizi anonim hale getirebiliriz, böylece bu verilerle tanımlanamazsınız ve ardından bu verileri, hizmetlerimizi iyileştirmek ve BT sistemlerimizi incelemek dahil olmak üzere daha fazla işleme amacıyla kullanabiliriz.

4. Kişisel verilerinizi hangi yasal temele dayanarak işliyoruz?

Kişisel verileri GVKY,KVKK ve Avusturya Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak, özellikle aşağıdaki yasal dayanaklara göre işliyoruz:

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5 (2) c ve GVKY’nin 6 (1) b) maddesi uyarınca, sizinle yapılan sözleşmelerden kaynaklanan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi tedbirler çerçevesinde işlemek için

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5 (2) a, ç ve GVKY’nin 6 (1) c) maddesi uyarınca, yasal gereklilikler veya resmi tedbirler temelinde işlemek için, Ör. mali kontrol ve raporlama yükümlülüklerine uymak veya yasal saklama süreleri riayet etmek gibi

Gerektiğinde, kişisel verilerinizi somut tedarik sözleşmeleri ve / veya sizinle veya şirketinizle mevcut bir iş ilişkisi kapsamında meşru çıkarlarımızı veya üçüncü tarafların çıkarlarını korumak için işleriz. Gerekirse, meşru çıkarlarımızı veya üçüncü şahısların çıkarlarını korumak için kişisel verilerinizi sizinle istihdam ilişkimiz kapsamında işleriz. Bu veri işlemi KVKK’nın 5 (2) f ve GVKY’nin 6 (1) f) maddesi uyarınca dengeleme çıkarları bağlamında yapılır.

Kişisel verilerinizin, sözleşmenin yerine getirilmesi öncesinde veya sırasında iletişim talebinizin işlenmesi amacıyla kullanılması ve ayrıca tarafınızca talep edilen bilgilerin sağlanması GVKY’nin 6 (1) f) maddesi uyarınca kabul edilmiş meşru bir menfaattir. Kişisel veriler, iletişim talebinize, talep ettiğiniz bilgilerin sağlanmasına ve bizimle olan iş ilişkinize (örn. bağımsız bir tüccar olarak veya şirketteki rolünüz veya göreviniz) göre tarafımızca işlenecektir. Bu, sizinle aramızda, kişisel verilerinizi işlememize izin veren doğrudan ve önemli bir ilişki kurar. Sizin veya şirketinizin yalnızca sizinle ilgili veya ilginizi çeken bilgileri, davetiyeleri ve teklifleri almasını sağlayacağız. Meşru menfaatimiz, ürünlerimize olan ilginize ve sizinle kurmak istediğimiz iş ilişkimize dayanmaktadır. Ayrıca, bizimle iletişime geçtiğinizde ve bu amaçla kişisel verilerinizi gönüllü olarak bize verdiğinizde, kişisel verilerinizi şirket genelindeki veri tabanımıza eklemek meşru menfaatimizdir (ör. verileri girdiyseniz veya sizinle bir sözleşme veya iş ilişkimiz varsa).

Kişisel verilerinizi, istisnai durumlarda, sizden belirli bir talep olmaksızın veya sizinle mevcut bir iş ilişkisi olmaksızın, bu tür veri işlemenin yasal dayanağı olarak sizin rızanız temelinde doğrudan pazarlama amacıyla KVKK madde 5 (1) ve GVKY’nin 6 (1) a) maddesi uyarınca işleriz. GVKY’nin 7 (3) nolu maddesine göre, elbette ki izninizi gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Size pazarlama bilgilerini e-posta yoluyla gönderirsek bunu KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak izninizi isteyerek yapacağız.

5. Kişisel verilerinizi kim alıyor ve işliyor?

B&R ve ABB Group'taki şirketlerle ve harici hizmet sağlayıcılarla iş ilişkilerimiz bulunmaktadır.

Bu bağlamda, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için yurt içinde ve yurt dışındaki ülkelerde B&R Group şirketlerine de sunulabilir. Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar. Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar.

Kişisel verilerinizin KVKK’ya ve GVKY’ye (aşağıda açıklandığı gibi) uygun olarak korunmasını sağlamak için şirketimiz içinde yüksek düzeyde veri koruması politikası uygulanıyor.

Alıcı adı veya - AB dışındaki ülkeler için - alıcı kategorisi

Alıcının konumu

Amaç

Kişisel verilerinizi korumak için önlemler

B&R ile bağlantılı kuruluşlar ve alt şirketler

B&R alt kuruluşlar listesi (bkz. B&R web sitesi)

Amaçlar işbu gizlilik politikasında belirtilmiştir

AB standardı sözleşme hükümleri ve KVKK taahhütnameleri

B&R iş ortakları

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Amaçlar işbu gizlilik politikasında belirtilmiştir

AB standardı sözleşme hükümleri ve KVKK taahhütnameleri

Servis sağlayıcı

Türkiye içi ve Türkiye dışı

İlgili şirketin veya varlıklarının değerlendirilmesi veya bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar için

Verilerinizin yalnızca B&R şirketinin veya varlıklarının değerlendirilmesi için veya burada açıklanan amaçlar için kullanılmasını sağlayan AB Standart Sözleşme Maddeleri ve ticari sözleşmeler, ve KVKK taahhütnameleri

B&R şirketlerinin veya sistemlerinin potansiyel veya gerçek alıcıları

Türkiye içi ve Türkiye dışı

İlgili şirketin veya varlıklarının değerlendirilmesi veya bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar için

Verilerinizin yalnızca B&R şirketinin veya varlıklarının değerlendirilmesi için veya burada açıklanan amaçlar için kullanılmasını sağlayan AB Standart Sözleşme Maddeleri ve ticari sözleşmeler, ve KVKK taahhütnameleri

Kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililer gibi geçerli yasaya veya yasal işlemlere göre gereken alıcılar

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Yürürlükteki yasa veya resmi makamlardan gelen meşru bir talep veya geçerli bir yasal gereklilik gerektiriyorsa

Mümkün olduğunda, verilerinizin bu koşullar altında Türkiye dışına ve AB dışına aktarıldığında yeterince korunmasını sağlayacağız.

Kişisel verilerinizi korumak için kullandığımız güvenlik önlemlerinin bir kopyasını www.abb.com-privacy adresine bir talep göndererek edinebilirsiniz.

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işliyor ve saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olduğu sürece veya işlenmesi için meşru menfaatin yasal dayanağı olması halinde ilgili mevzuatta süre belirtilmesi durumunda (izne tabi olan hallerde KVKK Madde 5 (1), GDPR Madde 6 (1) f) veya siz itiraz edene kadar (KVKK Madde 5 (1) GDPR GVKY Madde 6 (1) a), Avusturya Telekomünikasyon Yasası Madde 107 (2)) işliyor ve saklıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı (KVKK madde 5 (1) ve GDPR Madde 6 (1) a) uyarınca) aldıysak, siz onayınızı geri çekene kadar verileri saklayacağız. Onayınızın geri alınması, geri çekilmeden önce rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemeyecektir.

Şirket ve / veya vergi kanunu saklama yükümlülüklerine uymak veya zamanaşımı ile bağlantılı olarak kanıtları koruma işlemi gerekmiyorsa kişisel verileriniz düzenli olarak silinecektir. Bu durumda, ilgili kişisel verileri ilgili yasal sürenin sonuna kadar saklayacağız.

7. Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair şikayetleriniz varsa veya aşağıda listelenen veri sahiplerinin haklarını kullanmak istiyorsanız, bizimle adresinden iletişime geçebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle bilgi veri koruma haklarınızı kullanma talebinde bulunabilirsiniz. Belirli koşullar altında, kamu yararını gözetmek (ör. cezai suçların önlenmesi veya tespiti) veya ticari çıkarlarımızı korumak (ör. yasal ayrıcalığın sürdürülmesi) için veri sahiplerinin bu haklarını kısıtlamamız gerekebilir. Cevabımızdan memnun kalmazsanız veya Kişisel verilerinizi hukuka aykırı bir şekilde işlediğimizi düşünürseniz, KVKK’nın 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) ile de iletişime geçebilir veya GVKY’nin 77’inci maddesine uyarınca şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyette bulunma hakkınıza ek olarak aşağıdaki haklara da sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı: KVKK’nın 11/a,b maddesine ve GVKY'nin 15’inci maddesi uyarınca, talep üzerine (metin biçiminde) herhangi bir zamanda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bizden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4(6) nolu maddesinin istisnaları ile sınırlıdır. Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 4 (6) sayılı maddesine göre, özellikle bu bilgilerin sağlanması veri denetleyicisinin veya üçüncü bir şahsın bir işini veya ticari sırrını tehlikeye atacaksa, bilgi edinme hakkı geçerli değildir.
 • Düzeltme hakkı: KVKK’nın 11/d maddesine ve GVKY'nin 16’ıncı maddesine göre, yanlış olması durumunda kişisel verilerinizi gecikmeden düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4(6) nolu maddesinde belirtilen kısıtlamalara tabidir.Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 (2) sayılı maddesine göre, otomasyon yardımı ile işlenen kişisel verilerin düzeltilmesinin, ekonomik veya teknik nedenlerle ancak belirli zamanlarda mümkün olduğu için derhal gerçekleştirilememesi durumunda, söz konusu kişisel verilerin işlenmesi, GVKY'nin 18 (2) nolu maddesi uyarınca sınırlandırılmalıdır.
 • Silme hakkı: Kişisel verilerinizi KVKK’nın 11/e maddesine ve Madde 17 uyarınca belirtilen koşullar altında silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar özellikle şu durumlarda yerine getirilir: a) ilgili veri işleme amacına ulaşılmışsa veya başka bir şekilde uygulanmayı bırakmış ise, b) verilerinizi yasalara aykırı olarak işlendiyse, c) veri işleme başka bir yasal temelde devam ettirilemeden izninizi geri çektiyseniz, d) veri işlemeye karşı oluşturduğunuz itirazınız kabul edildiyse veya e) B&R şirketi olarak tabi olduğumuz Türk Hukuku, AB hukuku veya bir AB üye devletinin hukuku temelinde verileri silme yükümlülüğümüz oluştuysa. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 (2) nolu maddesinde belirtilen kısıtlamalara tabidir. Avusturya Veri Koruma Yasası'na göre, otomasyon yardımı ile işlenen kişisel verilerin silinmesinin, ekonomik veya teknik nedenlerle yalnızca belirli zamanlarda mümkün olduğu için derhal gerçekleştirilememesi durumunda, bu işlem gerçekleştirilene kadar söz konusu kişisel verilerin işlenmesi, GVKY’nin 18’inci maddesi ile sınırlandırılmalıdır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: GVKY'nin 18’inci maddesi uyarınca, kişisel verilerinizi yalnızca sınırlı bir ölçüde işlememizi talep edebilirsiniz. Bu hak, özellikle a) kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edildiğinde, b) gerekçeli bir silme talebi koşulları altında silme yerine sınırlı işlem talep ettiğinizde, c) verilerin artık takip ettiğimiz amaçlar için gerekli olmadığı durumlarda mevcuttur. Ancak yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için verilere ihtiyacınız vardır aksi takdirde d) itirazınız başarılı olmayabilir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: GVKY’nin 20’inci maddesi uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına ve bu verileri başka bir veri denetleyicisine aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz hakkı: KVKK’nın 11/g maddesine ve GVKY'nin 21’inci maddesine göre, kişisel verilerinizin kamu yararına veya meşru çıkarlarımızı korumak için, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bundan sonra, kişisel verilerinizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden ağır basan veya bu tür bir işlem yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, her durumda verilerinizi işlemeyi durduracağız.

Son güncelleme: 5 Kasım 2020

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo