"Sondajdan doluma - B&R doğru seçim"

B&R önde gelen petrol ve gaz şirketleri ile 25 yılı aşkın süredir çalışmaktadır. Şu ana kadar 10.000'den fazla kontrol sistemi UPSTREAM, MIDSTREAM ve DOWNSTREAM uygulamalarına kuruldu.

Gelecek için zorluklar

En acil sorunlar, artan talep ile azalan rezervler arasındaki çatışmadan kaynaklanmaktadır. Bu dengeleme hareketine hakim olmak için Gas to Power gibi daha verimli ekstraksiyon ile işleme teknolojisine daha fazla yatırım yapmak gerekiyor; böylece kalan kaynakların kullanabilmesi için boşaltılmış petrol ve gaz alanları yeniden açılabilir. Aynı durum, az kullanılan kaynaklar için de geçerli; daha önce yararlanmak için ekonomik olmayan alanlar olan petrol kumu, damıtma ve derin su sondajı gibi. Arz talep çatışması; depolama, doğalgazın sıvılaştırılması (LNG) ve uzun mesafeli nakliye yollarının (petrol depoları, LNG tesisleri ve genişletilmiş boru hatları) önemini artırmaktadır. Çevresel düzenlemeleri yoğunlaştırmak daha da önemli bir faktör haline geliyor.

Çözümler

B&R çözümleri, yüzeye çıkarma ve üretimden nakliyeye depolama ve faturalamaya kadar her aşamada yer alır. Bu nedenle " Sondajdan doluma" B&R doğru seçimdir.

B&R saha ve kontrolör seviyesinden (SIL3'e kadar) Seviye 2 sistemlerine (Sevkiyat/MES/MIS) bağlantı da dahil olmak üzere DCS/SCADA/Parti seviyesine kadar değişen otomasyon çözümleri sunar.

B&R petrol ve gaz şirketleri ile kapsamlı endüstriyel bilgi birikimiyle doğrudan veya dolaylı olarak yetklili B&R partner şirketleri aracılığıyla çalışır. Müşterilerimiz mümkün olan en iyi çözümleri bulmak için satış ve uygulama ekiplerimizden en iyi desteği alırlar.

Son kullanıcılar; tedarikçileri olarak B&R, SI veya EPC' yi seçebilirler.

Vizyon

Hedefimiz ister endüstriyel isterse özel tüketiciler tarafından kullanılsın; gaz, ham petrol ve damıtılmış maddeler gibi hidrokarbon esaslı enerji kaynakları için tüm fonksiyonların entegre otomasyonunu sağlamaktadır.

Gerekli bilgilerin tamamına her yerden her zaman ulaşılabilir ve bu, her prosedürün şeffaf olmasını ve ihtiyaçların verimli bir şekilde karşılanmasını sağlar. Bu bilgi yardımcı olabilir:

  • Sistem kullanılabilirliğini arttırma
  • Etkinliği değerlendirerek süreçleri en iyi duruma getirme( kilit performans göstergeleri),
  • Kapasite darboğazlarını bulmak ve ortadan kaldırma
  • Enerji verimliliğini ve tasarrufu arttırarak maliyetleri düşürme
  • Çalışma sırasında ekipmanın modernizasyonu
  • Suyun verimli ve temiz bir şekilde kullanılması,
  • Gaz, petrol ve rafine edilmiş ürün depolarının kullanımıyla müşteri güvenliğini arttırma
  • Süreçleri ve enerji üretimini birleştirerek sistem kullanıabilirliğini arttırma

İdeal bir otomasyon veya DSC sistemi neye benziyor? Sağlam olması, olağanüstü çevre koşulları (-40° - +70°) için tasarlanmış ve yüksek düzeyde kullanlabilirlik sağlaması gerekir. Çeşitli teknolojilerik arayüzleri kavrayarak basit bir lisanslama politikası ile ölçeklenebilir çözümler sunan güvenilir bir üreticiden gelmelidir.

Yerel, dağıtık ve daha üst yapıları tek bir sistemde kolayca uygulamak mümkün olmalıdır. Yerel servisimizin bir parçası olarak, yerinde danışmanlık, mühendislik ve bakım hizmeti sunuyoruz.

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo