B&R Yaşam Döngüsü

B&R ürünlerinin mevcudiyet standardı hakkında

A. B&R: Kalite ve güvenilirlik

Makine imalat şirketleri ve otomasyon ürünleri kullanıcıları için güvenilir bir ortak olmaya devam eden B&R, müşteri ihtiyaçlarına en yüksek önceliği vermektedir. Dolayısıyla B&R olarak, uzun vadeli ürün bulunabilirliğinin büyük bir önem teşkil ettiğinin farkındayız. Bu, özellikle B&R'ın standartlaştırılmış müşteri odaklı ürün politikasına yansımaktadır.

B&R tarafından üretilen ürünler için tüm bileşenler özenle seçilmektedir. Bu da teknoloji ve kalite için yüksek standardın yanı sıra maksimum güvenilirlik ve uzun vadeli kullanılabilirlik sağlamaktadır.

B. Planlama için şeffaf ve güvenilir bir ürün standardı olarak "B&R yaşam döngüsü"

"B&R yaşam döngüsü" , ürünün pazara girişi ve pazardan çıkışı arasındaki süreyi ifade eder. Bu tanımlanmış standart, B&R yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarını belirtir ve B&R ürünlerinin yaşam döngüsü için geçerli olan çerçeve koşullarını ayrıntılı olarak açıklar.

B&R yaşam döngüsü, optimum şeffaflık sağlar. B&R, müşteriyi ilgili ürün için yaklaşan son üretim tarihi ( "aşamalı sonlandırılan üretim") hakkında zamanında bilgilendirir. Ayrıca, her ürünün mevcut yaşam döngüsü durumu müşteri için her zaman görünebilir olacaktır (www.br-automation.com ; teklifler, vb.). Cömert teslim süreleri ve uzun ihbar süreleri sayesinde, müşteri erken bir aşamada planlama için uygun önlemleri alabilir bu sayede ideal planlama güvenilirliği sağlanmış olur.

C. B&R yaşam döngüsünün dört aşaması

C.1. Aşamalı sonlandırılan üretim modeli

B&R yaşam döngüsü, birbirini hemen takip eden dört aşamadan (Aktif, Klasik, Sınırlandırılmış, Sonlandırılmış) oluşur. Her bir B&R ürünü, dört aşamadan da geçer, ancak her aşamanın süresi ürüne göre değişebilir.

Aşağıdaki diyagram, münferit aşamalara, bu aşamaların evrelerine ve sonuçta ortaya çıkan nihai etkilere veya müşterinin harekete geçme yükümlülüklerine ilişkin temel bir genel bakış sunar.

C.2. Dört aşamanın özellikleri ve etkileri hakkında ayrıntılar

C.2.1. "Aktif" aşama

"Aktif" aşama, bir B&R ürününün pazara sunulmasıyla başlar. Bu, B&R ürünü seri üretim için piyasaya sürdüğü ve koşulsuz olarak satışa sunduğu andan itibaren var olur. Bu aşamada, ürün temel olarak "seri üretim’’ sayılmaktadır.

C.2.2. "Klasik" aşama

B&R, müşteriyi "Klasik" aşamanın başlangıcı hakkında bilgilendirir. "Klasik" aşamada, ürün temelde hala "seri üretim" olarak mevcuttur, ancak bu, aşamalı olarak sona ermenin başlangıcını temsil eder. Müşterilerin bu aşamadan itibaren yeni projeler için ürünü kullanmamaları tavsiye edilir.

Son Kez Satın Alma ("Last Time Buy")

Klasik aşama "Son Kez Satın Alma" ("LTB") aşamasıyla sona erer. LTB süresi B&R tarafından belirlenir ve müşteriye önceden bildirilir. LTB sırasında müşteri, "Sınırlandırılmış" aşama için sipariş vererek ürüne olan ihtiyaçlarını önceden belirtebilir. Talepler, "Sınırlandırılmış" aşamanın her yılı için bağlayıcı şekilde belirtilmelidir. B&R siparişi kabul ederse ve bu şekilde bir sipariş alınır ise, müşteri belirttiği miktarları ( "LTB talepleri") satın almalıdır ; aksi takdirde iptal ücreti tahsil edilecektir.

C.2.3. "Sınırlandırılmış" aşama

"Klasik" aşamanın sonunda "Sınırlandırılmış" aşama başlar. "Sınırlandırılmış" aşamada, yalnızca LTB talepleri teslim edilir ( "son sevkiyat" ) ve ürün artık düzenli olarak sipariş edilemez. Müşterinin "Sınırlandırılmış" aşamada LTB taleplerini aşan ihtiyaçları mevcut ise, B&R ek ihtiyaçlar için olası bir tedarik teklifini duruma göre inceleyecektir. Yıllık ihtiyacın "Sınırlandırılmış" aşamanın bir başka yılına tamamen veya kısmen ertelenmesi de B&R’ın onayına tabidir.

C.2.4. "Sonlandırılmış" aşama

Bu aşamadan itibaren ürün artık mevcut değildir (pazardan çıkış). İlk üç yıl boyunca, B&R tamir hizmeti sağlamaya devam edecek ve bu süre bitiminden sonra artık tamir hizmeti için garanti vermeyecektir.

C.2.5. LTB sarf malzemeleri fiyatları

LTB talepleri için fiyatlar, "Sınırlandırılmış" aşamada teslimat yılına göre kademelendirilir. İlk teslim yılı, "Sınırlandırılmış" aşamanın başında başlar; sonraki her yıl bu aşamanın başlangıcından itibaren eklenir. Fiyatlar, talep üzerine en geç LTB aşamasında müşteriye bildirilecektir. Tahsil edilen fiyatlar, müşteri tarafından LTB talepleri için siparişinde belirtilen zamanda geçerli olan fiyatlar olacaktır. Yıllık ihtiyaçlarının bir kısmının karşılıklı mutabakatla ertelenmesi durumunda, mutabık kalınan teslim yılının fiyatı uygulanacaktır.

Müşteri, B&R ürünlerini bir set veya bir cihaz/konfigürasyon olarak satın alırsa, bunlardaki her bir bileşen farklı bir B&R yaşam döngüsü durumuna sahip olabilir. Bir bileşen "Klasik" yaşam döngüsü durumuna geçerse, set veya cihaz/konfigürasyon için LTB taleplerinin fiyatları, "Sınırlandırılmış" aşamadaki teslimat yılları için belirlenir. "Sınırlandırılmış" aşamada başka bir bileşen "Klasik" yaşam döngüsü durumuna geçerse, "Sınırlandırılmış" aşamanın kalan süresi için set veya cihaz/konfigürasyon fiyatı buna göre değişir.

Yasalarda yapılan ilgili değişiklikler, hammadde maliyetlerindeki artışlar, piyasadaki diğer ilgili değişiklikler vb. gibi B&R'ın kontrolünde olmayan koşullardan dolayı fiyatların hesaplanmasına ilişkin esasın değişmesi durumunda B&R, fiyatlarını buna göre tek taraflı olarak ayarlama hakkına sahip olacaktır.

C.2.6. İptal ücreti

Yıllık LTB talepleri müşteri tarafından bildirilmezse, B&R’ın ilgili teslimat yükümlülüğü sona erecek ve ilgili ürünler B&R'ın mülkiyetinde kalacaktır. Buna bakılmaksızın müşteri, kabul edilmeyen miktar için B&R'a bir iptal ücreti ödeyecektir.

İptal ücreti, standart ürünler için anlaşılan müşteri fiyatının %70'i ve müşteriye özel ürünler için anlaşılan müşteri fiyatının %85'i tutarındadır; bu her durumda ilgili teslimat yılı için geçerlidir.

İptal ücreti, iptal faturasının müşteri tarafından alınmasından sonra, müşteri ile kararlaştırılan ödeme süresi içinde, masraf ve kesintilerden bağımsız olarak ödenecek ve B&R hesabına alacak kaydedilecektir.

C.3. Diğer

B&R yaşam döngüsü, B&R’ın üretim ve/veya teslimatta kısıtlanmaması veya kısıtlanmayacağı şartına tabidir. Bu kısıtlama, mücbir sebep halleri, adli ve/veya düzenleyici kararlardan veya ürünlerin veya bileşenlerinin geçici veya kalıcı olarak mevcut olmamasından kaynaklanabilir. Mücbir sebep, makul ve uygun yollarla engellenemeyen herhangi bir harici veya dahili olay veya durumdur. Bu durumlar, özellikle yangın, deprem, heyelan vb. gibi doğa güçlerini içerir. Aynı zamanda örneğin savaş veya savaş benzeri koşullar, devrim, epidemi, pandemi, isyanlar, operasyonel kesintiler, resmi önlemler, iş anlaşmazlıkları, elektrik kesintileri, üst tedarikçilerden kaynaklanan teslimat gecikmeleri ve benzer durumlarda mücbir sebeplerden sayılmaktadır. B&R, satın alma riskini veya ürünleri veya bileşenlerini ve/veya bu amaç için gerekli olabilecek diğer kaynakları stoklama yükümlülüğünü üstlenmeyecektir. Buna göre, her teslimat, tedarikçinin üst tedarikçiler tarafından usulüne uygun ve zamanında tedarik edildiğine dair ifade edilen koşula tabi olacaktır. Özellikle, B&R ürünlerin veya bunların bileşenlerinin veya bu amaç için gerekli olabilecek diğer kaynakların mevcudiyeti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ile ilgili performansı (i) imkansız, önemli ölçüde engellenmiş, gecikmeli veya (aynı zamanda ekonomik olarak) ilgili eksiklikleri veya sınırlı genel mevcudiyetleri nedeniyle kalıcı veya geçici olarak; (ii) veya B&R tarafından önlenemeyen ve kendi ticari faaliyetleri dışında meydana gelen diğer olaylar nedeniyle makul olmayan şekilde sayılmayacaktır. Yukarıda belirtilen koşulların oluşması veya mevcudiyeti durumunda B&R, (i) son teslim tarihlerini ve/veya tarihleri uygun şekilde tek taraflı olarak değiştirme veya bunları makul bir ölçüde askıya alma; (ii) veya teslimat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya kısmen yerine getirilmesinin (geri alma, sözleşmenin tek taraflı olarak düzeltilmesi, sözleşmenin tek taraflı feshi) taahhüt ile müşteriyi bilgilendirme hakkını açıkça saklı tutar. Müşteri, son teslim tarihlerinin ve/veya tarihlerin bu tür bir değişikliğinden veya askıya alınmasından veya teslimat yükümlülüklerinin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden kaynaklanan B&R'a karşı herhangi bir iddiada bulunma hakkına sahip olmayacaktır (bunlara sınırlama olmaksızın gecikme, garanti, hata veya hasar nedeniyle fesih talepleri dahildir).

Müşteri, B&R yaşam döngüsünü ve bireysel aşamalarını ve bunların etkilerini gözlemlemek ile dikkate almaktan sorumlu olacaktır. B&R, yalnızca B&R'ın bu tür yükümlülükleri açıkça üstlendiği ölçüde, B&R yaşam döngüsüne ilişkin yasal yükümlülüklere sahip olacaktır. B&R aksini açıkça kabul etmedikçe, B&R'ın müşteriyi B&R yaşam döngüsü ile bağlantılı olarak bilgilendirme, denetleme veya uyarma görevi olmayacaktır.

Yeni müşteri projeleri için "Klasik" aşamasında olan ürünlerin kullanımı tamamen müşterinin sorumluluğundadır.

Tedarik sözleşmesinin hükümleri (çerçeve tedarik sözleşmesi vb.), burada açıkça bir sapma belirtilmedikçe, B&R yaşam döngüsünün mevcut hükümlerinden etkilenmeyecektir. Özellikle bir siparişin akdedilmesi, ilgili önkoşullar, sonuçlar ve koşullar ile B&R'ın sorumluluğu, tedarik sözleşmesinin (çerçeve tedarik sözleşmesi vb.) hükümlerine tabi olacaktır. Bu belgede açıklanan B&R yaşam döngüsü, B&R adına herhangi bir bağımsız teslimat yükümlülüğünü tetiklemez. Bu, B&R'ın tamir hizmeti için de geçerlidir.

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo