Adaylar için gizlilik politikası

İşbu adaylar için oluşturulan gizlilik politikası ("Gizlilik politikası"), B&R Group (B&R Industrial Automation GmbH'nin doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu veya oy haklarının çoğunu kontrol ettiği iş birimleri) içindeki tüm şirketler için geçerlidir. B&R Industrial Automation GmbH, ABB Group'un (ABB Asea Brown Boveri Ltd.; B&R %100 bağlı olduğu kuruluş) bir parçasıdır. Başvurduğunuz işi sunan B&R şirketi (bundan böyle "B&R" olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur ve bu gizlilik bildirimine uygun olarak veri işlemeyi izler.

Veri koruma haklarınız B&R’da en yüksek önceliğe sahiptir. Bu gizlilik politikası, kişisel verilerinizi neden ve nasıl topladığımızı ve işlediğimizi ve bu verilerle ilgili haklarınızın neler olduğunu açıklar.

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

B&R Industrial Automation GmbH ve B&R’a bağlı şirketler , kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak, başvurduğunuz işi sunan B&R yan kuruluşu, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur (bundan böyle “başvuru" olarak anılacaktır). Ayrıca, diğer B&R yan kuruluşları, veri sorumlusu veya veri işleyen olarak verilerinizi alabilir ve işleyebilir. Buna göre, bu gizlilik politikası onlar için de aynı şekilde geçerlidir.

Sizin durumunuzda, B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Avusturya veya istihdam ilişkisi içine olduğunuz Hisse Senedi Şirketleri Yasasının 15 ff bölümüne göre B&R Industrial Automation GmbH'ye bağlı bir şirket (bundan böyle "istihdam ilişkisi" olarak anılacaktır) ‘’ veri sorumlusu’’ olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (" GVKY "), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avusturya Veri Koruma Yasası veya ilgili bağlı kuruluşun merkezindeki diğer geçerli ulusal veri koruma yasaları bağlamında, kişisel verilerinizin ne için ve nasıl kullanılacağına ilişkin olarak bu gizlilik politikası (bundan böyle “B&R" veya “biz" olarak anılacaktır) çerçevesi içerisinde karar verecektir. B&R Group’un Türkiye’deki faaliyetleri için, veri sorumlusu sıfatıyla Niyazibey İş Merkezi, Altayçeşme Mah. Zühal Sk.No.22/9 Maltepe/İstanbul, Türkiye adresinde mukim BR Endüstriyel Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin gizli kalmasını sağlamakla yükümlüdür.

2. Ne tür kişisel verileri topluyor ve işliyoruz?

B&R'a başvurunuz ile bağlantılı olarak sizden aldığımız kişisel verileri topluyor ve kullanıyoruz. Buna ek olarak, kariyer sayfalarında, işle ilgili sosyal ağlar ve kariyer fuarları gibi halka açık kaynaklardan elde edebileceğimiz veya başvuru yaptığınız işe alım ajansları gibi diğer üçüncü taraflarca yasal olarak iletilen kişisel verileri işliyoruz. Kişisel verilerinizin aşağıda yer alan kategoriler çerçevesinde gizlilik politikasına uygun olarak veri elde etmek için işliyoruz:

 • Adınız, ev ve iş adresiniz, ev ve iş telefon numaranız, kişisel ve şirket e-posta adresiniz veya diğer iletişim bilgilerinizin yanı sıra doğum tarihiniz ve doğum yeriniz olmak üzere kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri;
 • Mevcut ve geçmiş istihdam, eğitim ve öğretim, özgeçmiş, eğitim ve çalışma sonuçlarının belgeleri ve kayıtları dahil olmak üzere nitelikler ve sertifikalar olmak üzere beceriler ve deneyimlerle ilgili kişisel ayrıntılar , (bazı durumlarda) referansların iletişim bilgileri, yetenek testlerinin sonuçları, mülakatlar ve başvurunuzla bağlantılı olarak sağladığınız geri bildirim ve diğer kişisel veriler.
 • Pozisyona bağlı olarak, değerlendirme performans verileri, değerlendirme puanlarının yanı sıra telefon veya video görüşmelerinden kayıtlar ve notlar gibi ek kişisel verileri topladığımız iç veya dış değerlendirmeler de gerçekleştiririz.
 • Başvurusu onaylanan aday sahiplerinin sadece iş sözleşmesi ve işe alım süreci için gerekli olan işle ilgili kişisel verileri , fotoğraflar, imza, pasaport bilgileri, ikametgah, uyruk, çalışma ve ikamet izni, göçmenlik durumu ve vize verileri, çalışan numarası, çalışma durumu, ilgili kişisel kimlik numaraları (vergi, ulusal sigorta, diğer sigortalar, ehliyet), sigorta bilgileri, banka hesap bilgileri, akraba verileri (eşin / partnerin adı, çocuklar.), acil durumda iletişim kurulacak kişiler, eğitim belgeleri, gerekirse kıyafet ve ayakkabı numarası.
 • Diğer kişisel veriler (özel kişisel veri kategorilerini içerebilir), özellikle bu tür kişisel veriler uygulama sistemlerimize siz veya başkaları tarafından girilen veriler dahildir (ör. Sorgular, sorular, şikayetler, e-postalar, sözleşmeler, sunumlar, iş ürünleri), fotoğraflar, resimler ve / veya videolar

Aşağıda listelenen kategorilere giren kişisel verilerinizden herhangi biri, yalnızca işe alım sürecinde ve yürürlükteki ulusal yasalara uygun olarak toplanır ve işlenir. Bu tür kişisel verileri yalnızca tüm adaylara ve çalışanlara eşit fırsat ve eşit muamele için yerel yasal gerekliliklerin sağlanması için işleriz. Bu tür kişisel veriler, yürürlükteki ulusal yasalar tarafından yasaklanmışsa işlenmeyecektir.

Özel kişisel veri kategorilerine örnek:

 • -Dini topluluklara üyelik (bu bilgi vergi amacıyla gerekebilir)
 • -Engellilik durumu, özel çalışma koşulları (örn. ayakta çalışma masası kullanımı), işyerinde ihtiyaç duyulan tıbbi ekipman, işle ilgili hastalıklar ve yaralanmalar, seyahat acil durumlarında yardım için gerekli veriler (kan grubu, tıbbi kayıtlar, alerjiler) dahil olmak üzere sağlık ve tıp ile alakalı veriler
 • -Irk veya etnik köken (çeşitlilik amaçları için gerekebilir)
 • -Sendika üyeliği (bazı durumlarda)
 • -İşe alma sürecinin bir parçası olarak sizin geçmişinize yönelik kontrol yaparsak, bu verileri yalnızca geçerli yasalara uygun olarak işleyeceğiz. Cezai mahkûmiyet ve suçlara ilişkin veriler , örneğin önceki mahkumiyetler ve yaptırım listeleri gibi bilgiler, yalnızca kara para aklama yasalarına veya diğer yasal yükümlülüklere göre sabıka geçmişi kontrolü için gerekli olduğu ölçüde işlenir.

Belirli bir veri işleme faaliyeti hakkında bilgi almak isterseniz www.abb.com-privacy adresinden talep edilebilir.

3. Kişisel verilerinizi neden kullanıyoruz?

Kişisel verilerinizi öncelikle şu anda başvurmakta olduğunuz ve ileride başvurabileceğiniz iş ile bağlantılı olarak işe alım süreçlerimiz için işliyoruz. İşe alım sürecinin bir parçası olarak, pozisyon için doğru aday olup olmadığınıza karar vermek, sizinle muhtemel bir iş ilişkisine girmek, işe alımla ilgili sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülükleri veya kişisel verilerinizi toplama ve işleme konusundaki yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için kişisel verilerinizi işlememiz gerekir. (Bu bilgiler iş kanunu temelinde yapılır).

Belirli kişisel verileri işlemeden B&R, başvurunuzu işleme koyamayacak, sizinle bir iş ilişkisi kuramayacak ve sürdüremeyecek veya talebiniz üzerine sözleşmeye dayalı veya yasal işlemler gerçekleştiremeyecektir. Başvurunuzla bağlantılı olarak kişisel verilerinizin işlenmesi söz konusu olduğunda, B&R, belirli kişisel veriler olmadan talebiniz üzerine başvurunuzu işleme koyamayacak ve talep edilen verileri sağlamazsanız ilgili haklarınızı kullanamayacaksınız. İşe alım sürecinde sağladığınız kişisel verilerin eksik ve / veya yanlış olması durumunda başvurunuz reddedilebilir.

Özellikle yukarıda listelenen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • -İşe alma, uygunluk ve çalışma kabiliyetinin değerlendirilmesi, geçmiş deneyimlerin kontrolleri ve niteliklerin doğrulanması, tedarik ve referansların sağlanması dahil olmak üzere yetenek yönetimi ve edinmesi
 • -Dahili transferler veya fesihler dahil, bir iş ilişkisinin başlatılması ve sona ermesiyle ilgili iş prosedürleri ve süreçleri
 • -İstihdam ve sosyal güvenlik hukuku veya toplu sözleşme alanında yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve belirli hakların kullanılması
 • -İş sağlığı ve güvenliği, kaza kayıtları veya raporları ve süreç kalite yönetimi dahil olmak üzere dahili sağlık ve güvenlik programları
 • -Organizasyon ve personel idaresi, çalışma süresi yönetimi, etkili personel idaresinin iyileştirilmesi ve bakımı, dahili personel analizi, raporlama ve planlama dahil personel yönetimi
 • -Veri koruma, veri sistemleri desteği ve uygulama yönetimi hizmet faaliyetleri, son kullanıcı desteği, test etme, bakım, güvenlik (güvenlik olaylarına yanıt, riskler, güvenlik açıkları, veri ihlalleri), ana veriler gibi altyapı yönetimi dahil BT kaynaklarının yönetimi ve kullanıcı hesabı yönetimi, yazılım lisanslama, güvenlik ve performans testi ve iş sürekliliği dahil alan faaliyetleri

Ayrıca, bir iş sözleşmesi imzalandığında veya işe alım sürecinden kaynaklanan talepler durumunda kişisel verileri işleriz:

 • -Sosyal hizmetlerin sağlanması ve maaş, tazminat, ödenek, sosyal haklar, sigortalar, emekli aylıkları ve değerlendirmelerin sürdürülmesi dahil olmak üzere bordro, tazminat ve performans yönetimi
 • -Sertifikalar, çalışan eğitimi ve çalışan memnuniyeti konusunda anketler ve araştırmalar dahil olmak üzere geliştirme ve ileri eğitim kriterlerinin yönetimi
 • -Hastalık izni veya diğer izinler ve tatil yönetimi
 • -Seyahat ve masraf yönetimi ve iş gezilerinin organizasyonu, güvenlik veya tıbbi acil durumlarda yardım için yolcuların izlenmesi, seyahat güvenliği, sağlık ve emniyetle ilgili eğitim kurslarının sağlanması ve gönüllü olarak acil durumlarda güvenlik desteği yardımı
 • -Ticari sicil kayıtları ve vekaletnamelerin atanması dahil olmak üzere B&R organizasyonunun iç ve dış iletişimi ve B&R temsili
 • - B&R'nin intraneti, B&R'nin web sitesi vb. aracılığıyla çalışanları ve diğer kişileri temsil eden indirilebilir görüntüler ve videolar dahil olmak üzere B&R varlıklarını yönetmek
 • -Faaliyetlerin, iş birimlerinin ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi, satın alınması veya satılması
 • -Yıllık raporlar, istatistikler ve analizler
 • -Disiplin önlemleri de dahil olmak üzere işyerindeki çalışan faaliyetleri aracılığıyla ABB ve B&R kurumsal yönergelerine, sözleşmeye bağlı yükümlülüklere ve yasal gerekliliklere uygunluğun izlenmesi ve doğrulanması
 • -Yasalara, kanun uygulayıcı kurumların kurallarına, mahkemelere ve düzenleyici makamlara uygunluk dahil olmak üzere yönetim, risk ve uyumluluğu gözetmek ayrıca önlem ve tespit yapmak (ör. müşteri kimliklerini doğrulama süreci ("KYC"), kara para aklamayı önleme tedbirleri ("AML"), gümrük vergilerine uygunluk ve uluslararası ticaret kuralları, çıkar çatışmaları ve güvenlik yükümlülükleri için kurallar)
 • -Suç ve dolandırıcılık veya diğer yasak eylemlerin soruşturulması ve önlenmesi veya yasal hakların ve iddiaların korunması, tesisi, kullanılması veya savunulması
 • -Kamu ve kişisel güvenlik, bina güvenliği ve suç önleme ve tespiti amacıyla video izleme veya CCTV sistemi
 • -Kısıtlı alanlarda yetkili kişiler için elektronik giriş ve / veya çıkış kontrollü geçiş kontrol sistemleri ve acil durumlar için yerel katılım listesi
 • -Saha izleme / otomatik sistemler için destekleyici gözetim monitörlerini, iç güvenlik monitörlerini, mülk kameralarının üçüncü taraflarca izlendiğinin tespiti dahil olmak üzere saldırı tespit sistemleri

Yalnızca yukarıdaki amaçlar için gerekli olan kişisel verileri topluyoruz. Başvurunuzla bağlantılı olarak sağladığınız kişisel verilerinizin kullanımı, başvurunuzu işleme koymak için gerekli olan kapsamla sınırlıdır ve yalnızca çalışanlara ve ilgili pozisyon için işe alım sürecine doğrudan dahil olan üçüncü şahıslara açıklanacaktır. Kişisel verilerinizi vermeniz istendiğinde, hangi kişisel verilerin başvuru için zorunlu veya isteğe bağlı olduğunu ve hangi yasal dayanakta işleneceğini belirteceğiz.

Belirli değerlendirmeler veya karar verme süreçleri için, bu gizlilik bildiriminde açıklandığı şekilde aldığımız kişisel verilerinize dayanarak bir profilinizi oluşturmak için otomatik yöntemler kullanabiliriz. Bu durumda, sizi kişisel verilerinizin işleme prosedürü hakkında bilgilendireceğiz ve söz konusu mantık ve bu tür otomatik karar verme ve işleme prosedürlerinin olası sonuçları hakkında sizi bilgilendireceğiz. Genel olarak, otomatik karar verme mantığı, iş tanımının minimum gerekliliklerine ve bu gerekliliklere uygunluğunuzun, kalifikasyonunuzun ve deneyiminizin uygunluğuna dayanır. Bu otomatik karar verme sürecinin olası bir sonucu, profilinizin bu gereksinimleri karşılamaması durumunda başvurunuzun reddedilebilmesidir. Otomatik yöntemler kullanırsak, www.abb.com-privacy adresine bir talep göndererek kendi bakış açınızı ve karara itiraz etme hakkınızı sunmak için B&R'dan bir kişi tarafından müdahale etme hakkınızı talep edebilirsiniz. Ayrıca, www.abb.com-privacy adresine uygun bir itiraz göndererek veya bu tür bir işleme için vermiş olabileceğiniz herhangi bir izni geri çekerek profillerin oluşturulmasına itiraz etme hakkına da sahipsiniz.

Kişisel verilerinizi anonim olarak da toplayabiliriz, böylece bu verilerle doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanamazsınız ve daha sonra bu verileri istatistiksel amaçlar, hizmetlerimizi iyileştirme ve BT sistemlerimizi gözden geçirme dahil olmak üzere daha ileri işleme amaçları için kullanabiliriz.

4. Kişisel verilerinizi hangi yasal temele dayanarak işliyoruz?

Kişisel verilerinizi(Soru 3'te) GVKY, KVKK ve Avusturya Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak, özellikle aşağıdaki geçerli yasal dayanaklar uyarınca işliyoruz:

 • -Kişisel verilerinizi öncelikle sizinle istihdam ilişkisini kurmak, uygulamak veya sona erdirmek ve ayrıca bizimle olan iş sözleşmenizden doğan yükümlülüklerin yerine getirmek için (KVKK’nın 5 (2) a ve 6 (3), GVKY'nin 6 (1) b) maddesinde bakınız)
 • -Kişisel verilerinizi (özel kişisel veri kategorileri dahil) istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal koruma hukukundan kaynaklanan hakları kullanmak veya yasal yükümlülükleri yerine getirmek için (KVKK’nın 5 (2) ç , 6 (3) ve GVKY'nin Madde 6 (1) c) ve Madde 9 (2) b), f) ve h) maddesine bakınız)
 • -Kişisel verilerinizi (özel kişisel veri kategorileri dahil) sağlık bakımı, mesleki tıp veya çalışma yeteneğinizin değerlendirilmesi amacıyla işliyorsak ve bu işlem sağlık uzmanları veya mesleki gizliliğe tabi diğer kişiler tarafından yapılıyorsa (KVKK’nın 6 (3) ve GVKY'nin Madde 9 (2) h) bakınız)
 • -Kişisel verilerinizi diğer yasal hükümler ve yükümlülükler temelinde işlediğimiz durumlarda, örneğin ödenekler ve vergi, raporlama veya bildirim yükümlülükleri, yetkililerle iş birliği yükümlülükleri veya işveren ve şirket olarak sözleşmeye bağlı diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek için (KVKK’nın 5 (2) ç ve GVKY'nin 6 (1) c) maddesine bakınız)
 • Gerekirse, meşru çıkarlarımızı veya üçüncü şahısların çıkarlarını korumak için kişisel verilerinizi sizinle istihdam ilişkimiz kapsamında işleriz. Bu, işlem KVKK’nın 5 (2) f ve GVKY'nin 6 (1) f) maddesi kapsamında dengeleme çıkarları bağlamında yapılır. GVKY'nin 6 (1) f) maddesine göre, meşru menfaatleri korumak gerekliyse ve veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri üstün gelmiyor ise, işlemeye izin verilir. Bu tür meşru menfaatler aşağıdakileri içerebilir işleme amaçları:
  • -İzleme (ör. BT sistemleri ile), yasal ve düzenleyici standartlar ile ABB ve B&R'nin dahili şartnameleri ve yönergelerine uygunluğun kontrol edilmesi ve sağlanması
  • -B&R’ın varlıklarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin kötüye kullanılması ve bu tür faaliyetlerin doğrulanması dahil olmak üzere dolandırıcılık ve suç faaliyetinin önlenmesi ve ağ ve veri güvenliğini gerekli ve uygun olduğunda sağlanması
  • -B&R'daki iş görevleriniz ve yükümlülüklerinizle bağlantılı olarak B&R tarafından ve B&R aleyhine yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması ve savunulması
  • -Kişisel verilerin B&R Group içinde, gerektiğinde, örneğin merkezi olmayan hizmetler sağlamak için, iç idari amaçlarla aktarılması

Belgeye dayalı çıkar dengelemesi dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesindeki meşru menfaatimize ilişkin değerlendirmemizin bir kopyasını almak için lütfen www.abb.com-privacy adresine mail atınız.

İstisnai ve buna benzer durumlarda kişisel verinin özel kategorisi de dahil olmak üzere kişisel verileri yukarıda belirtilen yasal dayanaklar kapsamına girmeyen amaçlar için işlemek istenildiğinde KVKK madde 5 (1) ve 6 (2) ile GVKY'nin GVKY'nin Madde 6 (1) a ve Madde 9 (2) a) bendi uyarınca sizden izin isteyeceğiz. Örneğin, kişisel verilerinizi diğer veya gelecekteki işler ve uygulamalar için başvuru süreciyle bağlantılı anketler veya gelecekteki işlerle ilgili iş bültenleri saklamak ve işlemek istiyorsak bu bilgileri size e-posta yoluyla gönderebiliriz. Ancak bunu gönderirken sizden KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca sizden izin isteyebiliriz. İzniniz her zaman gönüllülük esasına göre verilir, yani kişisel verilerinizi vermek zorunda değilsiniz ve rızanızı vermeyi reddederseniz herhangi bir dezavantajdan endişe etmenize gerek bulunmamaktadır. Verdiğiniz izni GVKY’nin 7 (3) numaralı maddesi uyarınca ileride geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Kişisel verilerinizin amaca yönelik kullanımına izin vermenizi istersek, itiraz etme hakkınız ve itiraz etme hakkınızı kullanma olasılığınız hakkında sizi bilgilendireceğiz.

Kişisel verileri yalnızca ceza mahkumiyetleri veya suçlarla ilgili (yerel olarak) geçerli yasalara uygun olarak işleyeceğiz.

5. Kişisel verilerinizi kim alıyor ve işliyor?

Küresel bir şirketin parçası olarak, kişisel verilerinizi işlemek için de kullanabileceğimiz, Türkiye içinde ve Türkiye dışında bulunan, B&R ve ABB Group'taki şirketlerle ve harici hizmet sağlayıcılarla iş ilişkilerimiz bulunmaktadır. Kişisel verileriniz genellikle yalnızca aşağıdaki tabloda listelenen amaçlar için ve gerekliyse diğer B&R şirketleri veya üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.

Bu bağlamda, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için yurt içinde ve yurt dışındaki ülkelerde B&R Group şirketlerine de sunulabilir. Ek olarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için işlerken, veri işleyicileri olarak harici hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz (örneğin, bilgisayar merkezleri, yazılım şirketleri ve pazarlama otomasyonu sağlayıcıları). Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar. Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar.

Kişisel verilerinizi bir B&R şirketi veya üçüncü şahısla paylaşırsak ve bu bilgi Türkiye dışına veya Avrupa Birliği (“AB") ve Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA") dışına aktarılır veya erişilebilir hale gelirse, biz kişisel verilerinizi uygun bir şekilde koruyacağız. Bu tür önlemlerin örnekleri, Avrupa Komisyonu tarafından uyguluğun belirlenmesini veya Standart Sözleşme Maddelerini içerir. AB, AEA veya işverenin bulunduğu ülke dışından yapılan aktarımlar sırasında kişisel verilerinizi korumak için ek önlemler aldık. Uygulanan güvenlik önlemlerine genel bir bakış istiyorsanız, lütfen www.abb.com-privacy adresini ziyaret edin.

Alıcı adı / alıcı kategorisi

Alıcının konumu

Amaç

Kişisel verilerinizi korumak için yerinde koruma

B&R Industrial Automation GmbH

Austria, Eggelsberg

Kişisel verileri sunucularımızda saklamak.

yeterlilik kararı , KVKK Taahhütnamesi

Diğer B&R şirketleri

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Başvurunuzu, ilgili pozisyon için işe alım sürecine doğrudan dahil olan diğer B&R şirketleriyle paylaşmak, ayrıca izin vermiş olmanız koşuluyla, gelecekteki başvuru prosedürleri için. Bir iş sözleşmesi imzalanırsa, verilerinizi bilgi sistemlerimizde gerekli hesapları oluşturmaktan ve çalışanların kişisel verilerini depolamak ve paylaşmak için sunucuları ve sistemleri korumaktan sorumlu B&R şirketleriyle paylaşacağız.

İlgili B&R şirketi AB / AEA içinde yer alıyorsa GVKY’nin doğrudan uygulanması; aksi takdirde, yeterlilik kararı (varsa).

İlgili B&R şirketi AB / AEA içinde yer alıyorsa GVKY’nin doğrudan uygulanması; aksi takdirde, yeterlilik kararı (varsa). AB / AEA dışında veya B&R şirketleri arasında Standart Sözleşme Maddeleri aracılığıyla geçici olarak yeterlilik kararı; aksi takdirde, yürürlüğe girer girmez KVKK Taahhütnamesi, şirket genelindeki yönergeler (Bağlayıcı Şirket Kuralları) yoluyla

Üçüncü taraf alıcılar (B&R iş ortakları ve üçüncü şahıslar, yazılım sağlayıcıları, hukuk firmaları ve devlet kurumları ile ortak girişimler dahil)

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Çalışma izinlerini, vizeleri ve diğer yasal olarak gerekli belgeleri vermek için başvurunuzu ilgili pozisyon için işe alım sürecine doğrudan dahil olan üçüncü taraf alıcılarla paylaşmak.

Alıcı AB / AEA içinde yer alıyorsa GVKY’nin doğrudan uygulanması; aksi takdirde, kişisel verilerin AB / AEA dışına aktarımı için yeterlilik (varsa), KVKK Taahhütnamesi, Standart Sözleşme Maddeleri veya eşdeğer mekanizmalar (ör. gizlilik kalkanı) hakkında karar.

B&R şirketlerinin veya B&R varlıklarının potansiyel veya mevcut alıcıları

Türkiye içi ve Türkiye dışı

İlgili B&R şirketini veya B&R varlıklarını değerlendirmek için

Alıcı AB / AEA içinde yer alıyorsa GVKY’nin doğrudan uygulanması; aksi takdirde, kişisel verilerin AB / AEA dışına aktarımı için yeterlilik (varsa), KVKK Taahhütnamesi, Standart Sözleşme Maddeleri veya eşdeğer mekanizmalar (ör. gizlilik kalkanı) hakkında karar.

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işliyor ve saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi genellikle yalnızca bu bildirimde belirtilen işleme amaçları için gerekli olduğu sürece, izne tabi olan hallerde sizin KVKK’nın 5 (1) ve GVKY’nin 6(1) a) maddesi kapsamında verdiğiniz izni geri çekene kadar işler ve saklarız veya bilgilerinizi işlemek için meşru bir menfaatin yasal dayanağı olması durumunda kişisel verilerinizin kullanımına itiraz edene kadar bunları kullanmaya devam ederiz (bakınız GVKY Madde 6 (1) f)).

Bununla birlikte, yasal hükümler, B&R'nin belirli kişisel verileri minimum saklama süreleri boyunca saklamasını gerektirebilir. Bu, örneğin, şirket ve vergi kanunu düzenlemeleri temelinde asgari saklama sürelerinin geçerli olduğu iş sözleşmeleri, ücretlendirme ve masrafların iadesi hakkındaki bilgilerle ilgilidir. Buna ek olarak, işe alım süreciyle bağlantılı olarak size belirli haklar veren Avusturya Federal Eşit Muamele Yasası gibi ulusal ayrımcılıkla mücadele yasaları, kişisel verilerinizi, yasalara aykırı olarak talepte bulunabileceğiniz süre boyunca saklamamızı gerektirir.

Aynı zamanda, geçerli veri koruma yasaları, kişisel verilerinizi, kişisel verilerin toplanma amacı için gerekenden daha uzun süre sizi tanımlayan bir biçimde saklamamızı ve işlememizi ve bu amaçla düzenli kontroller yapmamızı gerektirebilir.

Ulusal yasal hükümler (örneğin vergi veya ticaret hukuku) nedeniyle sınırlı istisnalar olsa da kişisel verileriniz genellikle aşağıdaki saklama süreleri boyunca işlenecektir:

 • -Başvurunuz reddedildiyse, örneğin Türkiye’de işe alım süreci ret bildirimiyle sona erer ve kişisel verileriniz 12 ay daha saklanır ve işlenir; ancak gelecekteki işler için de sizi değerlendirmeye ve kaydetmeye rıza gösterirseniz kişisel verilerinizi bu amaçlar için işlemeye devam edecektir.
 • -Başvurunuz başarılı olduysa, işe alım süreci iş sözleşmenizin akdedilmesi ile sona erer ve kişisel verilerinizi bu sözleşmenin süresi boyunca ve / veya sizin ve istihdamınız için geçerli olan gizlilik bildiriminde belirtilen saklama süreleri boyunca işlemeye devam edeceğiz.
 • -Daha sonraki iş teklifleri için sizi değerlendirmemize ve kişisel verilerinizi bu amaçlar için saklamamıza ve işlememize izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi maksimum 24 aylık saklama süresi boyunca saklayacak ve işleyeceğiz.

Geçerli saklama süresi sona erdikten sonra, yasal veya düzenleyici gereklilikler veya istihdamınızla bağlantılı yasal anlaşmazlıklar gibi kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren özel durumlar olmadığı sürece, kişisel verilerinizi sileceğiz veya anonim hale getireceğiz. BT sistemlerindeki ve yönergelerindeki ayarlar aracılığıyla, kişisel verilerinizin artık ihtiyaç duyulmadığını bildiriyoruz.

Kişisel verileriniz için geçerli saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.abb.com-privacy adresine mail atınız.

7. Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair şikayetleriniz varsa veya aşağıda listelenen veri sahiplerinin haklarını kullanmak istiyorsanız, bizimle www.abb.com-privacy adresinden iletişime geçebilirsiniz veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle bilgi veri koruma haklarınızı kullanma talebinde bulunabilirsiniz. Belirli koşullar altında, kamu yararını gözetmek (ör. cezai suçların önlenmesi veya tespiti) veya ticari çıkarlarımızı korumak (ör. yasal ayrıcalığın sürdürülmesi) için veri sahiplerinin bu haklarını kısıtlamamız gerekebilir. Cevabımızdan memnun kalmazsanız veya Kişisel verilerinizi hukuka aykırı bir şekilde işlediğimizi düşünürseniz, KVKK’nın 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) ile de iletişime geçebilir veya GVKY’nin 77’inci maddesine uyarınca şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyette bulunma hakkınıza ek olarak aşağıdaki haklara da sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı: KVKK’nın 11/a,b maddesine ve GVKY'nin 15’inci maddesi uyarınca, talep üzerine (metin biçiminde) herhangi bir zamanda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bizden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4(6) nolu maddesinin istisnaları ile sınırlıdır. Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 4 (6) sayılı maddesine göre, özellikle bu bilgilerin sağlanması veri denetleyicisinin veya üçüncü bir şahsın bir işini veya ticari sırrını tehlikeye atacaksa, bilgi edinme hakkı geçerli değildir.
 • Düzeltme hakkı: KVKK’nın 11/d maddesine ve GVKY'nin 16’ıncı maddesine göre, yanlış olması durumunda kişisel verilerinizi gecikmeden düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4(6) nolu maddesinde belirtilen kısıtlamalara tabidir.Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 (2) sayılı maddesine göre, otomasyon yardımı ile işlenen kişisel verilerin düzeltilmesinin, ekonomik veya teknik nedenlerle ancak belirli zamanlarda mümkün olduğu için derhal gerçekleştirilememesi durumunda, söz konusu kişisel verilerin işlenmesi, GVKY'nin 18 (2) nolu maddesi uyarınca sınırlandırılmalıdır.
 • Silme hakkı: Kişisel verilerinizi KVKK’nın 11/e maddesine ve Madde 17 uyarınca belirtilen koşullar altında silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar özellikle şu durumlarda yerine getirilir: a) ilgili veri işleme amacına ulaşılmışsa veya başka bir şekilde uygulanmayı bırakmış ise, b) verilerinizi yasalara aykırı olarak işlendiyse, c) veri işleme başka bir yasal temelde devam ettirilemeden izninizi geri çektiyseniz, d) veri işlemeye karşı oluşturduğunuz itirazınız kabul edildiyse veya e) B&R şirketi olarak tabi olduğumuz Türk Hukuku, AB hukuku veya bir AB üye devletinin hukuku temelinde verileri silme yükümlülüğümüz oluştuysa. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 (2) nolu maddesinde belirtilen kısıtlamalara tabidir. Avusturya Veri Koruma Yasası'na göre, otomasyon yardımı ile işlenen kişisel verilerin silinmesinin, ekonomik veya teknik nedenlerle yalnızca belirli zamanlarda mümkün olduğu için derhal gerçekleştirilememesi durumunda, bu işlem gerçekleştirilene kadar söz konusu kişisel verilerin işlenmesi, GVKY’nin 18’inci maddesi ile sınırlandırılmalıdır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: GVKY'nin 18’inci maddesi uyarınca, kişisel verilerinizi yalnızca sınırlı bir ölçüde işlememizi talep edebilirsiniz. Bu hak, özellikle a) kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edildiğinde, b) gerekçeli bir silme talebi koşulları altında silme yerine sınırlı işlem talep ettiğinizde, c) verilerin artık takip ettiğimiz amaçlar için gerekli olmadığı durumlarda mevcuttur. Ancak yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için verilere ihtiyacınız vardır aksi takdirde d) itirazınız başarılı olmayabilir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: GVKY’nin 20’inci maddesi uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına ve bu verileri başka bir veri denetleyicisine aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz hakkı: KVKK’nın 11/g maddesine ve GVKY'nin 21’inci maddesine göre, kişisel verilerinizin kamu yararına veya meşru çıkarlarımızı korumak için, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bundan sonra, kişisel verilerinizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden ağır basan veya bu tür bir işlem yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, her durumda verilerinizi işlemeyi durduracağız.

8. Bu belgede yapılan güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimi, gerekli gelişmelerin bir sonucu olarak zaman zaman güncellenebilir. Bu tür güncellemelerin olması durumunda, yapılan değişikliklerin önemine bağlı olarak sizi bunlar hakkında bilgilendirmek için gerekli önlemleri alacağız. Yürürlükteki yasaların gerektirmesi durumunda ve hallerde, güncel uygulamalarımızı tanımlayan herhangi bir önemli Gizlilik Bildirimi değişikliği için de onayınızı isteyeceğiz. Bu Gizlilik Bildiriminin ne zaman güncellendiğini görmek için lütfen "yayın tarihini" kontrol edin.

Yayınlanma tarihi: 15 Şubat 2021

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo