Tedarikçiler için gizlilik politikası

İşbu tedarikçiler için oluşturulan gizlilik politikası ("Gizlilik politikası"), B&R Group (B&R Industrial Automation GmbH'nin doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu veya oy haklarının çoğunu kontrol ettiği iş birimleri) içindeki tüm şirketler için geçerlidir. B&R Industrial Automation GmbH, ABB Group'un (ABB Asea Brown Boveri Ltd.; B&R %100 bağlı olduğu kuruluş) bir parçasıdır. İletişim halinde olduğunuz veya mal teslim ettiğiniz veya hizmet sağladığınız B&R şirketi (bundan böyle "B&R" olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur ve bu gizlilik bildirimine uygun olarak kullanımını kontrol eder.

B&R'da kişisel verilerinizi korumak en önemli önceliktir. Bu gizlilik politikası, kişisel verilerinizi neden ve nasıl topladığımızı ve işlediğimizi ve bu verilerle ilgili haklarınızın neler olduğunu açıklar.

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

B&R Industrial Automation GmbH ve B&R’a bağlı tüm şirketler , kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Geçerli veri koruma yasaları uyarınca, sizinle iletişim halinde olan veya malları teslim ettiğiniz veya hizmet sağladığınız B&R yan kuruluşu kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Ayrıca, diğer B&R yan kuruluşları, veri sorumlusu veya veri işleyen olarak verilerinizi alabilir ve işleyebilir. Buna göre, bu gizlilik politikası onlar için de aynı şekilde geçerlidir.

Sizin durumunuzda, B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Avusturya veya B&R Industrial Automation'a bağlı ilgili şirket, "veri sorumlusu" olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GVKY’’), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Avusturya Veri Koruma Yasası veya ilgili bağlı kuruluşun merkezindeki diğer uygulanabilir ulusal veri koruma yasaları bağlamında, kişisel verilerinizin bu gizlilik politikasına uygun olarak ne için ve nasıl kullanılacağına karar verecektir (bundan böyle “B&R" veya “biz" olarak anılacaktır). B&R Group’un Türkiye’deki faaliyetleri için, veri sorumlusu sıfatıyla Niyazibey İş Merkezi, Altayçeşme Mah. Zühal Sk.No.22/9 Maltepe/İstanbul, Türkiye adresinde mukim BR Endüstriyel Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin gizli kalmasını sağlamakla yükümlüdür.

2. Ne tür kişisel verileri topluyor ve işliyoruz?

B&R olarak tedarik anlaşmamız olan ve halihazırda iş bağlantısı bulunan tedarikçilerimiz (bundan böyle ‘’siz’’ olarak anılacaktır) olan sizden aldığımız kişisel verileri topluyor ve kullanıyoruz. Sizden aldığımız kişisel verileri, iletişim talebiniz, belirli bir sözleşme öncesi sorgulama veya web sitelerimiz aracılığıyla belirli bir olay için kayıt, e-posta veya telefon yoluyla veya bir ticaret fuarı veya ürün etkinliğinde işleyebiliriz. Ek olarak, bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde, kamuya açık kaynaklardan elde edebileceğimiz veya ticari sicil verileri gibi diğer üçüncü taraflarca (örneğin bir kredi kuruluşu) yasal olarak iletilen kişisel verileri veya kredibilite verilerini işleriz.

Kişisel verilerinizin aşağıda yer alan kategoriler çerçevesinde gizlilik politikasına uygun olarak veri elde etmek için işliyoruz:

 • Adınız, ev ve iş adresiniz, ev ve iş telefon numaranız, kişisel ve şirket e-posta adresiniz veya diğer iletişim bilgilerinizin yanı sıra doğum tarihiniz ve doğum yeriniz olmak üzere kişisel bilgiler ve kimlik bilgileri;
 • Yazışma verileri, teklifler, fiyatlandırma, özgeçmiş, koşullar, sözleşme ve sipariş verileri, faturalar, ödemeler dahil olmak üzere sözleşme yükümlülüklerimizi ve sözleşme öncesi önlemlerimizi yerine getirmeyle ilişkili veriler olmak üzere iş ilişkimiz çerçevesinde bize sağladığınız ek bilgiler , iş ortağı geçmişi, sorgulamaların / soruların / şikayetlerin / siparişlerin kayıtları; Bu bilgiler bir dereceye kadar B&R ürünlerindeki ilgi alanlarınızı, pazarlama tercihlerinizi ve eğitim oturumlarında, etkinliklerde veya ticaret fuarlarında vb. sağlanan kayıt bilgilerini de içerebilir.
 • Bilgi teknolojisi kullanımı (sistem erişimi, IT ve İnternet kullanımı), cihaz kimliği (mobil cihaz kimliği, PC kimliği), kayıt ve oturum açma bilgileri, IP adresi, erişim verileri ve günlük dosyaları, analiz kimliği, zaman ve URL, arama sorguları, web sitesi kayıt kayıtları ve çerez bilgisi verileri, ses kayıtları (örneğin sesli mesaj / telefon görüşmesi kayıtları, Skype kayıtları) olmak üzere iletişim sistemlerinden, BT uygulamalarından ve web tarayıcılarından toplanan elektronik kimlik verileri ve bilgiler (tedarikçinin geçerli yasalara uygun olarak bu tür sistemlere veya uygulamalara erişimi olması veya bunlardan etkilenmesi)
 • Cezai mahkumiyet ve suçlarla ilgili veriler, özellikle suç geçmişinin (Müşterinizi tanıyın- "KYC") ve kara para aklama yasaları kapsamında geçmişin incelenmesi amacıyla (Kara para aklamayı önleme- "AML").ör. sabıka ve yaptırım listeleri hakkında bilgiler,

Belirli bir veri işleme faaliyeti hakkında bilgi almak isterseniz, lütfen www.abb.com-privacy adresine bir talep gönderiniz.

3. Kişisel verilerinizi neden kullanıyoruz?

Kişisel verilerinizi, öncelikle sizinle yaptığımız sözleşmeyi ve işimizi yürütmek ve sorumluluklarımız yerine getirmek amacıyla işliyoruz. Sizinle aramızdaki bu iş ve sözleşmeye dayalı ilişki çerçevesinde, tedarikçilerimizle sözleşmelerin başlatılması, yürütülmesi veya feshedilmesi ve ilgili sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yasal olarak toplama ve işleme yükümlülüğümüz için (örneğin vergi kanunları). gerekli kişisel verileri sağlamalısınız

Özellikle yukarıda listelenen kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Temas etkileşimi, teklif işleme, sözleşme yapma, sipariş işleme, tedarik işlemlerinin işlenmesi ve yürütülmesi, tedarikçilerin, satıcıların, yüklenicilerin, danışmanların ve diğer ticari profesyonellerin idaresi ve yönetimi dahil olmak üzere tedarik zinciri boyunca tedarikçi ve hizmet sağlayıcı yönetimi
 • Borçların kapatılması, tedarikçi faturalarının ve ödemelerinin yönetimi, doğrudan ve dolaylı hizmetlerin satın alınması
 • Pazar bilgileri dahil olmak üzere raporlama ve analiz ve bu bilgileri değerlendirerek ve analiz ederek hizmetlerin veya ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 • Süreç kalite yönetimi
 • Teklifler, siparişler, faturalar ve raporlar gibi belgelere referanslar
 • Sözleşme yaşam döngüsü yönetimi
 • Tahsilat ve ödeme aczine ilişkin işlemler
 • Tedarikçi eğitimi
 • Hizmetlerin raporlama, satın alma ve ödeme kayıtlarını içeren mali ve ortak muhasebe hizmetleri
 • Faaliyetlerin, iş birimlerinin ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi, satın alınması veya satılması
 • Şirket yönergelerine, sözleşme yükümlülüklerine ve B&R yasal gerekliliklerine uygunluğun izlenmesi ve denetlenmesi (emtia üzerindeki anlaşmazlıklar dahil)
 • Düzenleyici makamlara karşı yükümlülükleri yerine getirmek için denetimler, incelemeler ve düzenleyici kontroller yapmak
 • Durum tespiti ve kara para aklamanın önlenmesi ("AML"), gümrük vergileri ve uluslararası ticaret düzenlemelerine uygunluk ve yaptırım listelerinin incelenmesi, önleme, suç ve dolandırıcılık dahil güvenlik dahil olmak üzere yönetim, risk ve uyumluluk
 • Ürünlerin, tesislerin, hizmetlerin, sistemlerin, ağların, bilgisayarların ve bilgilerin güvenliğini sağlamak ve korumak, güvenlik tehditlerini, dolandırıcılığı veya diğer cezai veya zararlı faaliyetleri önlemek ve tespit etmek
 • Veri koruma, veri sistemleri desteği ve uygulama yönetimi hizmeti etkinlikleri, son kullanıcı desteği, test etme, bakım, güvenlik (güvenlik olaylarına yanıt, riskler, güvenlik açıkları, veri ihlalleri), kullanıcı hesabı yönetimi, yazılım lisanslama gibi altyapı yönetimi dahil güvenlik, performans testi ve iş sürekliliği gibi BT kaynaklarını yönetme;

Yalnızca yukarıdaki amaçlar için gerekli olan kişisel verileri topluyoruz. Topladığınız kişisel verilerinizden bazıları akrabalarınız ve acil durumda iletişim kurulacak kişilerle ilgilidir. Bu durumlarda, onlara bu gizlilik politikası hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.

4. Bize talep ettiğimiz kişisel verileri sağlamazsanız veya verilerinizi işlemeyi durdurmamızı isterseniz ne olur?

Tedarikçilerimizle (yukarıda açıklandığı üzere) anlaşmalarla doğrudan ilişkili olan işleme operasyonları durumunda, B&R sizinle veya şirketinizle belirli kişisel veriler olmadan bir iş ilişkisini kurma, sürdürme veya sona erdirme ve genel olarak yukarıda açıklanan amaçları yerine getiremeyecektir. Sizi bize kişisel verilerinizi sağlamaya mecbur edemeyecek olsak da, lütfen reddetmenizin iş ilişkinizi olumsuz etkileyebilecek sonuçlara yol açabileceğini unutmayın. Sizinle bir sözleşmeyi imzalamak veya yerine getirmek için talep edilen ön sözleşme veya sözleşme önlemlerini alamayız veya talep ettiğiniz iş ilişkisini kurup devam ettiremeyiz.

5. Kişisel verilerinizi hangi yasal temele dayanarak işliyoruz?

Kişisel verilerinizi yukarıda açıklanan amaçlar için (Soru 3'te) GVKY, KVKK ve Avusturya Veri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak, özellikle aşağıdaki geçerli yasal dayanaklar uyarınca işliyoruz:

 • Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5 (2) c ve GVKY’nin 6 (1) b) maddesi uyarınca sizinle veya şirketinizle yapılan sözleşmelerden kaynaklanan sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi tedbirler çerçevesinde işlemek için
 • Kişisel verilerinizi örneğin vergi veya raporlama yükümlülükleri, yetkililerle iş birliği yükümlülükleri, yasal gereklilikler veya resmi tedbirler temelinde yasal saklama süreleri veya kişisel verilerin ifşa edilmesi ile ilgili olarak delil toplamak, dava açmak veya medeni hukuk iddialarını uygulamak için yasal gereklilikler veya resmi önlemler temelinde işliyoruz (KVKK’nın 5 (2) a, ç, e ve GVKY’nin 6 (1) c) maddesine bakınız)
 • Gerektiğinde meşru menfaatleri (bizim ve üçüncü şahısların menfaatlerini) korumak için kişisel verilerinizi somut tedarik sözleşmeleri ve / veya sizinle veya şirketinizle mevcut bir iş ilişkisi kapsamında işliyoruz. Bu veri işlemi KVKK’nın 5 (2) f ve GVKY’nin 6 (1) f) maddesi uyarınca dengeleme çıkarları bağlamında yapılır. Bu tür meşru menfaatler aşağıdakileri içerebilir işleme amaçları:
  • Ürün ve hizmetlerin tedariki, tedarikçilerle sözleşmelerin yerine getirilmesi ve siparişlerin yönetimi, satın alımların işlenmesi ve yürütülmesi, süreç kalite yönetimi ve ürün veya hizmetlerin iyileştirilmesi, analitik dahil olmak üzere işimizin en geniş anlamda uygulanması, yönetimi, geliştirilmesi ve tanıtımı ve pazar bilgisi, tedarik süreçlerimizde temerrüt risklerinin azaltılması ve faaliyetlerin, bölümlerin ve şirketlerin yeniden düzenlenmesi, satın alınması ve satışı
  • Yasal, düzenleyici, normatif ve ABB ve B&R iç şartnameleri ve yönergelerine uygunluğun izlenmesi, kontrol edilmesi ve sağlanması
  • B&R’ın varlıklarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin kötüye kullanılması ve bu tür faaliyetlerin doğrulanması dahil olmak üzere dolandırıcılık ve suç faaliyetinin önlenmesi ve ağ ve veri güvenliğini gerekli ve uygun olduğunda sağlanması
  • Bizimle yapılan tedarik sözleşmelerinin yerine getirilmesi ile bağlantılı olarak B&R tarafından ve B&R aleyhine yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması ve savunulması
  • Kişisel verilerin B&R Group içinde, gerekirse, örneğin merkezi hizmetler sağlamak için dahili idari amaçlarla aktarılması

Belgeye dayalı çıkar dengelemesi dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesindeki meşru menfaatimize ilişkin değerlendirmemizin bir kopyasını almak için lütfen adresine mail atınız.

İstisnai durumlarda (özel kişisel veri kategorileri dahil) ve kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen yasal dayanaklar (örneğin fotoğraflar, pazarlama materyalleri ve etkinlikler) kapsamına girmeyen amaçlar için işlediğimiz ölçüde KVKK madde 5 (1) ve GVKY’nin 6 (1) a) maddesi uyarınca sizden onay istiyoruz. GVKY’nin 7 (3) maddesi uyarınca bu izni istediğiniz zaman gelecekteki veri işleme süreçlerinde geçerli olacak şekilde geri çekebilirsiniz. Size e-posta yoluyla pazarlama bilgileri gönderebiliriz, ör. bir haber bülteni. Bunu KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

Kişisel verileri yalnızca ceza mahkumiyetleri veya suçlarla ilgili (yerel olarak) geçerli yasalara uygun olarak işleyeceğiz.

6. Kişisel verilerinizi kim alıyor ve işliyor?

B&R ve ABB Group'taki şirketlerle ve harici hizmet sağlayıcılarla iş ilişkilerimiz bulunmaktadır. Kişisel verileriniz genellikle yalnızca aşağıdaki tabloda listelenen amaçlar için ve gerekliyse diğer B&R şirketleri veya üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.

Bu bağlamda, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için yurt içinde ve yurt dışındaki ülkelerde B&R Group şirketlerine de sunulabilir. Ek olarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için işlerken, veri işleyicileri olarak harici hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz (örneğin, bilgisayar merkezleri, yazılım şirketleri ve pazarlama otomasyonu sağlayıcıları). Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar. Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar.

Kişisel verilerinizi bir B&R şirketi veya üçüncü şahısla paylaşırsak ve bu bilgi Türkiye dışına veya Avrupa Birliği ("AB") ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA ") dışına aktarılır veya erişilebilir hale gelirse, biz kişisel verilerinizi uygun bir şekilde koruyacağız. Bu tür önlemlerin örnekleri, Avrupa Komisyonu tarafından uyguluğun belirlenmesini veya Standart Sözleşme Maddelerini içerir. AB, AEA veya Türkiye dışından yapılan aktarımlar sırasında kişisel verilerinizi korumak için ek önlemler aldık. Uygulanan güvenlik önlemlerine genel bir bakış istiyorsanız, lütfenwww.abb.com-privacy adresini ziyaret edin.

Alıcı kategorisi

Alıcının konumu

Amaç

B&R ile bağlantılı kuruluşlar ve alt şirketler

B&R alt kuruluşlar listesi (bkz. B&R web sitesi)

Bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlardır

B&R müşterileri, toptancıları, temsilcileri ve diğer iş ortakları

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlardır

BT hizmetleri, bağımsız bayiler, ödeme işlemcileri, derecelendirme ve değerlendirme hizmetleri gibi hizmet sağlayıcılar, muhasebeciler, denetçiler, avukatlar, sigortacılar, bankacılar, işe alımcılar, seyahat acenteleri ve B&R adına çalışan diğer danışmanlar veya hizmet sağlayıcılar dahil olmak üzere ticari ve danışmanlık hizmetleri

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlardır

İflas yöneticisi veya alacaklı

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Temerrüt ve iflas yönetimi

B&R iş birimlerinin veya varlıklarının potansiyel veya gerçek alıcıları

Türkiye içi ve Türkiye dışı

İlgili şirketlerin veya varlıkların değerlendirilmesi veya bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar içindir

Kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililer gibi geçerli yasaya veya yasal işlemlere göre gereken alıcılar

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, resmi makamlardan gelen meşru talepler veya geçerli yasal gereksinimler

Kişisel verilerinizi korumak için uygulanan önlemlere incelemek isterseniz, lütfen www.abb.com-privacy adresine mail atınız.

7. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işliyor ve saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi genellikle yalnızca bu bildirimde belirtilen işleme amaçları için gerekli olduğu sürece, izne tabi olan hallerde sizin KVKK’nın 5 (1) ve GVKY’nin 6(1) a) maddesi kapsamında verdiğiniz izni geri çekene kadar işler ve saklarız veya bilgilerinizi işlemek için meşru bir menfaatin yasal dayanağı olması durumunda kişisel verilerinizin kullanımına itiraz edene kadar bunları kullanmaya devam ederiz (bakınız GVKY Madde 6 (1) f)).

Bununla birlikte, yasal hükümler, B&R'nin belirli kişisel verileri minimum saklama süreleri boyunca saklamasını gerektirebilir. Genel olarak kişisel veriler, sözleşme ilişkisi süresince ve minimum bir süre ile (genellikle sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra 5 ila 10 yıl arasında) saklanır veya yerel yasalar ve resmî kurumlarca koyulan süreyle uyumlu olarak bu süre boyunca saklanır.

Aynı zamanda, geçerli veri koruma yasaları, kişisel verilerinizi, kişisel verilerin toplanma amacı için gerekenden daha uzun süre sizi tanımlayan bir biçimde saklamamızı ve işlememizi ve bu amaçla düzenli kontroller yapmamızı gerektirebilir. BT sistemlerindeki ve yönergelerindeki ayarlar aracılığıyla, kişisel verilerinizin artık ihtiyaç duyulmadığını bildiriyoruz.

9. Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair şikayetleriniz varsa veya aşağıda listelenen veri sahiplerinin haklarını kullanmak istiyorsanız, bizimle adresinden iletişime geçebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle bilgi veri koruma haklarınızı kullanma talebinde bulunabilirsiniz. Belirli koşullar altında, kamu yararını gözetmek (ör. cezai suçların önlenmesi veya tespiti) veya ticari çıkarlarımızı korumak (ör. yasal ayrıcalığın sürdürülmesi) için veri sahiplerinin bu haklarını kısıtlamamız gerekebilir. Cevabımızdan memnun kalmazsanız veya Kişisel verilerinizi hukuka aykırı bir şekilde işlediğimizi düşünürseniz, KVKK’nın 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) ile de iletişime geçebilir veya GVKY’nin 77’inci maddesine uyarınca şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyette bulunma hakkınıza ek olarak aşağıdaki haklara da sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı: KVKK’nın 11/a,b maddesine ve GVKY'nin 15’inci maddesi uyarınca, talep üzerine (metin biçiminde) herhangi bir zamanda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bizden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4(6) nolu maddesinin istisnaları ile sınırlıdır. Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 4 (6) sayılı maddesine göre, özellikle bu bilgilerin sağlanması veri denetleyicisinin veya üçüncü bir şahsın bir işini veya ticari sırrını tehlikeye atacaksa, bilgi edinme hakkı geçerli değildir.
 • Düzeltme hakkı: KVKK’nın 11/d maddesine ve GVKY'nin 16’ıncı maddesine göre, yanlış olması durumunda kişisel verilerinizi gecikmeden düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar özellikle şu durumlarda yerine getirilir: a) ilgili veri işleme amacına ulaşılmışsa veya başka bir şekilde uygulanmayı bırakmış ise, b) verilerinizi yasalara aykırı olarak işlendiyse, c) veri işleme başka bir yasal temelde devam ettirilemeden izninizi geri çektiyseniz, d) veri işlemeye karşı oluşturduğunuz itirazınız kabul edildiyse veya e) B&R şirketi olarak tabi olduğumuz Türk Hukuku, AB hukuku veya bir AB üye devletinin hukuku temelinde verileri silme yükümlülüğümüz oluştuysa. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 (2) nolu maddesinde belirtilen kısıtlamalara tabidir. Avusturya Veri Koruma Yasası'na göre, otomasyon yardımı ile işlenen kişisel verilerin silinmesinin, ekonomik veya teknik nedenlerle yalnızca belirli zamanlarda mümkün olduğu için derhal gerçekleştirilememesi durumunda, bu işlem gerçekleştirilene kadar söz konusu kişisel verilerin işlenmesi, GVKY’nin 18’inci maddesi ile sınırlandırılmalıdır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı: GVKY'nin 18’inci maddesi uyarınca, kişisel verilerinizi yalnızca sınırlı bir ölçüde işlememizi talep edebilirsiniz. Bu hak, özellikle a) kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edildiğinde, b) gerekçeli bir silme talebi koşulları altında silme yerine sınırlı işlem talep ettiğinizde, c) verilerin artık takip ettiğimiz amaçlar için gerekli olmadığı durumlarda mevcuttur. Ancak yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için verilere ihtiyacınız vardır aksi takdirde d) itirazınız başarılı olmayabilir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: GVKY’nin 20’inci maddesi uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına ve bu verileri başka bir veri denetleyicisine aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz hakkı: KVKK’nın 11/g maddesine ve GVKY'nin 21’inci maddesine göre, kişisel verilerinizin kamu yararına veya meşru çıkarlarımızı korumak için, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bundan sonra, kişisel verilerinizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden ağır basan veya bu tür bir işlem yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, her durumda verilerinizi işlemeyi durduracağız.

Son güncelleme: 5 Kasım 2020

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo