Dış halkla ilişkiler için gizlilik politikası

İşbu ziyaretçiler için oluşturulan gizlilik politikası ("Gizlilik politikası"), B&R Group (B&R Industrial Automation GmbH'nin doğrudan veya dolaylı olarak çoğunluk hissesine sahip olduğu veya oy haklarının çoğunu kontrol ettiği iş birimleri) içindeki tüm şirketler için geçerlidir. B&R Industrial Automation GmbH, ABB Group'un (ABB Asea Brown Boveri Ltd.; B&R %100 bağlı olduğu kuruluş) bir parçasıdır. Ziyaretiniz sırasında işyerine girdiğiniz veya B&R'dan gelen bir davet (etkinlik, sözleşme müzakereleri, vb.) sonucunda veya sözleşmeye bağlı olarak kabul edilen bir hizmet sağlamak amacıyla fiziken bulunduğunuz B&R şirketi (bundan sonra "B&R” olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur ve bu gizlilik bildirimine uygun olarak kullanımını kontrol eder.

B&R'da kişisel verilerinizi korumak en önemli önceliktir. Bu gizlilik politikası, kişisel verilerinizi neden ve nasıl topladığımızı ve işlediğimizi ve bu verilerle ilgili haklarınızın neler olduğunu açıklar.

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

B&R Industrial Automation GmbH ve B&R’a bağlı şirketler , kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumludur. Yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinden sizin, işvereninizin veya B&R'a atanmış olduğunuz şirketin sözleşmeye dayalı bir ilişkiye sahip olduğu B&R yan kuruluşu sorumludur. Ayrıca, diğer B&R yan kuruluşları, veri sorumlusu veya veri işleyen olarak verilerinizi alabilir ve işleyebilir. Buna göre, bu gizlilik politikası onlar için de aynı şekilde geçerlidir.

Sizin durumunuzda, B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Avusturya veya iş sözleşmesi yaptığınız B&R Industrial Automation GmbH'ye bağlı bir şirket ‘veri sorumlusu’’ olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (" GVKY "), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avusturya Veri Koruma Yasası veya ilgili bağlı kuruluşun merkezindeki diğer geçerli ulusal veri koruma yasaları bağlamında, kişisel verilerinizin ne için ve nasıl kullanılacağına ilişkin olarak bu gizlilik politikası (bundan böyle “B&R" veya “biz" olarak anılacaktır) çerçevesi içerisinde karar verecektir. B&R Group’un Türkiye’deki faaliyetleri için, veri sorumlusu sıfatıyla Niyazibey İş Merkezi, Altayçeşme Mah. Zühal Sk.No.22/9 Maltepe/İstanbul, Türkiye adresinde mukim BR Endüstriyel Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin gizli kalmasını sağlamakla yükümlüdür.

2. Ne tür kişisel verileri topluyor ve işliyoruz?

B&R'a başvurunuz ile bağlantılı olarak sizden aldığımız kişisel verileri topluyor ve kullanıyoruz. We do not use cookies to collect any personal data.

 • Bizimle paylaştığınız iş iletişim bilgileri: ad, unvan, iş unvanı, e-posta adresi, iş adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası.
 • İş ilişkilerimiz sırasında bize sağladığınız ek bilgiler, örneğin: B&R ürünlerindeki çıkarlar, iletişim tercihleri, etkinliklerde sağlanan kayıt bilgileri, fuarlar, sözleşme veya sipariş verileri, faturalar, ödemeler, iş ortağı geçmişi vb.
 • Bir B&R web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın sağladığı bilgiler: IP adresi, web sitesi ziyaretinizin kaynağı, web sitesinde veya belirli bir sayfada geçirilen süre, tıklanan bağlantılar, paylaşılan yorumlar, tarayıcı türü, ziyaret tarihi ve saati vb.
 • Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde, halka açık kaynaklardan elde edilen veya diğer üçüncü şahıslar (örneğin bir kredi kuruluşu) tarafından yasal olarak iletilen veriler: ticari sicil verileri, dernek sicil verileri, kredibilite verileri

Belirli bir veri işleme faaliyeti hakkında bilgi almak isterseniz www.abb.com/privacy adresinden talep edilebilir.

3. Kişisel verilerinizi neden kullanıyoruz?

Yalnızca aşağıdaki amaçlar için gerekli olan kişisel verileri topluyoruz.

sizinle olan ilişkimizi sürdürmek ve geliştirmek;

sizi etkinliklerimize davet etmek;

siz ve yöneticilerimiz arasında toplantılar düzenlemek;

bu tür bilgileri almakla ilgilendiğinizi belirtmeniz durumunda size iletişim göndermek (örneğin finansal sonuçlar, hizmetler, ürünler, girişimler ve etkinliklere veya toplantılara davetler vb. hakkında basın bültenleri); ve

anketleri yürütmek ve kolaylaştırmak.

Yalnızca yukarıdaki amaçlar için gerekli olan kişisel verileri topluyoruz. İstatistiksel amaçlar, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve BT sistemlerimizin test edilmesi için, mümkün olduğunca anonimleştirilmiş verileri kullanıyoruz. Bu, artık bu verileri kullanarak bir birey olarak doğrudan tanımlanamayacağınız veya seçilemeyeceğiniz anlamına gelir.

4. Kişisel verilerinizi hangi yasal temele dayanarak işliyoruz?

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki yasal dayanaklardan birine dayalı olarak bu bildirimde açıklanan amaçlar için kullanırız:

 • Bu gizlilik bildiriminde açıklanan faaliyetler için yürürlükteki yasalar gerektirdiğinde, örneğin iletişim materyalleri ve etkinlikleri için onayınızı isteyeceğiz; veya
 • Kişisel verilerinizi sizinle veya şirketinizle veya kuruluşunuzla olan profesyonel ilişki kapsamında işlemek için meşru menfaatlerimize güveneceğiz. Kişisel verileri bu amaçla toplamak ve kullanmak için meşru menfaatlerimiz, işimizin veya sizinle olan ilişkimizin yönetimi ve ilerlemesidir.

Belgeye dayalı çıkar dengelemesi dahil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesindeki meşru menfaatimize ilişkin değerlendirmemizin bir kopyasını almak için lütfen www.abb.com/privacy adresine mail atınız.

5. Kişisel verilerinizi kim alıyor ve işliyor?

B&R ve ABB Group'taki şirketlerle ve harici hizmet sağlayıcılarla iş ilişkilerimiz bulunmaktadır.

Bu bağlamda, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları için yurt içinde ve yurt dışındaki ülkelerde B&R Group şirketlerine de sunulabilir. Ek olarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için işlerken, veri işleyicileri olarak harici hizmet sağlayıcıları kullanabiliriz (örneğin, bilgisayar merkezleri, yazılım şirketleri ve pazarlama otomasyonu sağlayıcıları). Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar. Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılar tarafından genellikle mevcut bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde bağlayıcı talimatlarla kullanılırlar ve kişisel verilerinizi yalnızca hizmeti sağlamak için gereken ölçüde ve süre boyunca alırlar.

Kişisel verilerinizin KVKK’ya ve GVKY’ye (aşağıda açıklandığı gibi) uygun olarak korunmasını sağlamak için şirketimiz içinde yüksek düzeyde veri koruması politikası uygulanıyor.

Alıcı kategorisi

Alıcının konumu

Amaç

B&R ile bağlantılı kuruluşlar ve alt şirketler

B&R iştirakilerinin listesi

Bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlardır

B&R iş ortakları

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlardır

Servis sağlayıcı

Türkiye içi ve Türkiye dışı

BT hizmetleri, resepsiyon ve tesis için idari hizmetler, güvenlik hizmetleri veya B&R için çalışan diğer hizmet sağlayıcılar

B&R iş birimlerinin veya varlıklarının potansiyel veya gerçek alıcıları

Türkiye içi ve Türkiye dışı

İlgili şirketlerin veya varlıkların değerlendirilmesi veya bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar içindir

Kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililer gibi geçerli yasaya veya yasal işlemlere göre gereken alıcılar

Türkiye içi ve Türkiye dışı

Resmi makamlardan gelen meşru talepler veya yasal gereklilikler nedeniyle geçerli yasanın gerektirdiği durumlar için

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işliyor ve saklıyoruz?

Bununla birlikte, yasal hükümler, B&R'nin belirli kişisel verileri minimum saklama süreleri boyunca saklamasını gerektirebilir. Kişisel verileriniz genellikle yalnızca aşağıdaki tabloda listelenen amaçlar için ve gerekliyse diğer B&R şirketleri veya üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.

Aynı zamanda, geçerli veri koruma yasaları, kişisel verilerinizi, kişisel verilerin toplanma amacı için gerekenden daha uzun süre sizi tanımlayan bir biçimde saklamamızı ve işlememizi ve bu amaçla düzenli kontroller yapmamızı gerektirebilir. BT sistemlerindeki ve yönergelerindeki ayarlar aracılığıyla, kişisel verilerinizin artık ihtiyaç duyulmadığını bildiriyoruz.

Kişisel verileriniz için geçerli saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.abb.com/privacy adresine mail atınız.

7. Kişisel verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Veri korumayla ilgili sorularınız varsa, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair şikayetleriniz varsa veya aşağıda listelenen veri sahiplerinin haklarını kullanmak istiyorsanız, bizimle www.abb.com/privacy www.abb.com/privacy adresinden iletişime geçebilirsiniz veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle bilgi veri koruma haklarınızı kullanma talebinde bulunabilirsiniz. Belirli koşullar altında, kamu yararını gözetmek (ör. cezai suçların önlenmesi veya tespiti) veya ticari çıkarlarımızı korumak (ör. yasal ayrıcalığın sürdürülmesi) için veri sahiplerinin bu haklarını kısıtlamamız gerekebilir. Cevabımızdan memnun kalmazsanız veya Kişisel verilerinizi hukuka aykırı bir şekilde işlediğimizi düşünürseniz, KVKK’nın 14. Maddesi uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) ile de iletişime geçebilir veya GVKY’nin 77’inci maddesine uyarınca şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyette bulunma hakkınıza ek olarak aşağıdaki haklara da sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı: KVKK’nın 11/a,b maddesine ve GVKY'nin 15’inci maddesi uyarınca, talep üzerine (metin biçiminde) herhangi bir zamanda işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bizden bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4(6) nolu maddesinin istisnaları ile sınırlıdır. Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 4 (6) sayılı maddesine göre, özellikle bu bilgilerin sağlanması veri denetleyicisinin veya üçüncü bir şahsın bir işini veya ticari sırrını tehlikeye atacaksa, bilgi edinme hakkı geçerli değildir.
 • Düzeltme hakkı: KVKK’nın 11/d maddesine ve GVKY'nin 16’ıncı maddesine göre, yanlış olması durumunda kişisel verilerinizi gecikmeden düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4(6) nolu maddesinde belirtilen kısıtlamalara tabidir.Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 (2) sayılı maddesine göre, otomasyon yardımı ile işlenen kişisel verilerin düzeltilmesinin, ekonomik veya teknik nedenlerle ancak belirli zamanlarda mümkün olduğu için derhal gerçekleştirilememesi durumunda, söz konusu kişisel verilerin işlenmesi, GVKY'nin 18 (2) nolu maddesi uyarınca sınırlandırılmalıdır.
 • Silme hakkı: Kişisel verilerinizi KVKK’nın 11/e maddesine ve Madde 17 uyarınca belirtilen koşullar altında silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu koşullar özellikle şu durumlarda yerine getirilir: a) ilgili veri işleme amacına ulaşılmışsa veya başka bir şekilde uygulanmayı bırakmış ise, b) verilerinizi yasalara aykırı olarak işlendiyse, c) veri işleme başka bir yasal temelde devam ettirilemeden izninizi geri çektiyseniz, d) veri işlemeye karşı oluşturduğunuz itirazınız kabul edildiyse veya e) B&R şirketi olarak tabi olduğumuz Türk Hukuku, AB hukuku veya bir AB üye devletinin hukuku temelinde verileri silme yükümlülüğümüz oluştuysa. Bu hak, Avusturya Veri Koruma Yasası'nın 4 (2) nolu maddesinde belirtilen kısıtlamalara tabidir. Avusturya Veri Koruma Yasası'na göre, otomasyon yardımı ile işlenen kişisel verilerin silinmesinin, ekonomik veya teknik nedenlerle yalnızca belirli zamanlarda mümkün olduğu için derhal gerçekleştirilememesi durumunda, bu işlem gerçekleştirilene kadar söz konusu kişisel verilerin işlenmesi, GVKY’nin 18’inci maddesi ile sınırlandırılmalıdır.
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı:GDPR 18. Maddesi kişisel verilerinizi yalnızca sınırlı bir ölçüde işlememizi talep edebilirsiniz. Bu hak, özellikle a) kişisel verilerin doğruluğuna itiraz edildiğinde, b) gerekçeli bir silme talebi koşulları altında silme yerine sınırlı işlem talep ettiğinizde, c) verilerin artık takip ettiğimiz amaçlar için gerekli olmadığı durumlarda mevcuttur. Ancak yasal iddiaları ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için verilere ihtiyacınız vardır aksi takdirde d) itirazınız başarılı olmayabilir.
 • Veri taşınabilirliği hakkı: GVKY’nin 20’inci maddesi uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına ve bu verileri başka bir veri denetleyicisine aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz.
 • İtiraz hakkı: KVKK’nın 11/g maddesine ve GVKY'nin 21’inci maddesine göre, kişisel verilerinizin kamu yararına veya meşru çıkarlarımızı korumak için, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bundan sonra, kişisel verilerinizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden ağır basan veya bu tür bir işlem yasal iddiaları ileri sürmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi işlemeyi durduracağız. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, her durumda verilerinizi işlemeyi durduracağız.

8. Bu belgede yapılan güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimi, gerekli gelişmelerin bir sonucu olarak zaman zaman güncellenebilir. Bu tür güncellemelerin olması durumunda, yapılan değişikliklerin önemine bağlı olarak sizi bunlar hakkında bilgilendirmek için gerekli önlemleri alacağız. Yürürlükteki yasaların gerektirmesi durumunda ve hallerde, güncel uygulamalarımızı tanımlayan herhangi bir önemli Gizlilik Bildirimi değişikliği için de onayınızı isteyeceğiz. Bu Gizlilik Bildiriminin ne zaman güncellendiğini görmek için lütfen "yayın tarihini" kontrol edin.

Yayınlanma tarihi: 15 Şubat 2021

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo