Optymalne oświetlenie w każdej sytuacji

B&R wprowadza system oświetlenia do swoich rozwiązań wizyjnych dla maszyn

Zintegrowane systemy wizyjne B&R zawierają innowacyjne elementy świetlne. Elastyczne listwy świetlne i podświetlenie zapewniają optymalne rezultaty nawet w warunkach słabego oświetlenia. Sterowanie oświetleniem jest połączone z układem automatyki w zakresie poniżej 1 µs.

Stanowiące integralne części systemu automatyki kamery i oświetlenie można łatwo zsynchronizować z innymi czujnikami oraz sekwencją ruchów maszyny. Sterowanie oświetleniem z precyzją mikrosekundową jest także zapewnione przy synchronizacji wielu kamer i źródeł światła.

Szerokie spektrum możliwości

Elastyczne listwy świetlne są dostępnie pojedynczo lub w układach, np. w formie pierścieni świetlnych w grupach składających się z czerech, sześciu lub ośmiu elementów. Podświetlenie jest dostępne w dwóch rozmiarach. Każde źródło światła LED może jednocześnie emitować cztery róże kolory. Można wybrać światło białe, wiele innych widocznych kolorów, a także podczerwień i ultrafiolet. Umożliwia to osiągnięcie prawidłowego kontrastu, koloru, oświetlenia i intensywności do odpowiednich zastosowań.

Listwy świetlne B&R posiadają elektroniczną regulację kąta od -40° do 90°. W przypadku produkowania różnych wyrobów na tej samej maszynie, kąt oświetlenia można zoptymalizować dla poszczególnych partii – wybrane ustawienia można zachować jako część receptury partii.

Konfiguracja w czasie pracy

Wszystkie inne parametry świetlne można także skonfigurować w czasie pracy w celu optymalizacji oświetlenia i dostosowania go do nowych wyrobów. Połączenie diod w różnych kolorach umożliwia dostosowanie długości fali w czasie pracy w celu zoptymalizowania kontrastu.

Oko maszyny

Firma B&R idealnie zintegrowała systemy wizyjne maszyn ze swoim układem automatyki. Oferta obejmuje inteligentne kamery, wysokiej jakości soczewki, elastyczne oświetlenie oraz rozbudowane algorytmy przetwarzania obrazu. Wysoki poziom integracji dotyczy każdego poziomu systemu B&R, ponieważ elementy wizyjne maszyn są w pełni wbudowane w narzędzie technologiczne, systemy działają w czasie rzeczywistym oraz odpowiadają sposobom wykorzystania maszyn. Każdy inżynier automatyk jest teraz w stanie wdrożyć szeroki zakres aplikacji wizyjnych dla maszyn we własnym zakresie.Wybierz kraj i język

B&R Logo