Rozwiązania dla cyfrowej przyszłości

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) wprowadza znaczące zmiany i skłania czołowe przedsiębiorstwa do przemyślenia swoich modeli biznesowych od podstaw. Jaki jest najlepszy sposób przeprowadzenia transformacji cyfrowej niezbędnej do zachowania konkurencyjności w świecie IIoT? Razem z B&R. Oferujemy kompleksowe rozwiązania sprzętowe i programowe, serwis oraz profesjonalizm wypracowany w czasie wielu lat doświadczeń w zakresie automatyzacji i cyfryzacji maszyn i urządzeń.

Przygotuj się do IIoT z B&R:

 • Wymiana danych w obrębie całego zakładu
 • Zdalny dostęp do danych
 • Analiza danych z różnorodnych źródeł
 • Integracja różnych sieci fieldbus
 • Cyfryzacja systemów produkcyjnych

Poprzez systematyczną analizę i transfer dużych ilości danych można znacznie poprawić wydajność produkcji. Poznaj nowe produkty, modele biznesowe i kanały dystrybucji. Zoptymalizuj wykorzystanie zasobów lub odkryj nowe usługi i źródła przychodów.

Rozwiązania Przemysłowego IoT firmy B&R zapewniają bezproblemową łączność warstwy automatyki i IT.

Optymalizacja procesów gromadzenia i przetwarzania danych cyfrowych może przynieść szczególnie duże korzyści w przypadku starszego sprzętu. Korzystaj z wcześniej niedostępnych informacji i wyeliminuj straty informacji powstające na poziomie maszyn, linii i zakładów.

Przemysłowy Internet Rzeczy – co to znaczy?

Maszyny

Dla indywidualnych maszyn, IIoT oznacza sterowanie w pętli zamkniętej w czasie rzeczywistym. Oznacza to wdrożenie najnowszej technologii oprogramowania zarówno w zakładach budowanych od podstaw, jak i w istniejących lokalizacjach przemysłowych, otwierając zupełnie nowe możliwości w zakresie analizy i sterowania oraz umożliwiając natychmiastową informację zwrotną na temat wydajności zasobów.

Linie

Dzięki zaawansowanym technologiom edge computing, firma B&R umożliwia centralne pozyskiwanie danych dla każdego modułu linii produkcyjnej. Funkcje analityki biznesowej oferują długoterminową analizę trendów i generowanie prognoz.

Zakłady i przedsiębiorstwa

Przetwarzanie w chmurze zapewnia skalowalne usługi oparte na technologii informatycznej. Jako pomost do nowoczesnej produkcji, łączy inteligentne urządzenia i otwiera nowe możliwości wglądu w procesy.

Zwiększenie wydajności sieci – inteligentne przetwarzanie edge computing

Połączone zakłady Przemysłowego IoT generują i przetwarzają ogromne ilości danych w celu uzyskania automatycznych odpowiedzi, które pomagają zwiększać wydajność. Jak najefektywniej wykorzystać sieć bez jej przeciążania?

B&R pomaga uzyskać najlepszą wydajność sieci w czasie rzeczywistym. Po wstępnym, lokalnym przetworzeniu danych, urządzenia edge firmy B&R wysyłają je do zdalnej pamięci masowej, gdzie odbywa się analiza danych. Zwiększa to przepustowość sieci.

Efektywne wykorzystanie przetwarzania edge computing
Sprzęt do przetwarzania edge computing B&R zapewnia bezpieczny i pewny dostęp do danych od samego źródła aż do chmury. Należy wykorzystać ten potencjał, aby zwiększyć wydajność sieci. Odkryj rozwiązania edge firmy B&R i wiele opcji wstępnego przetwarzania, które oferują.

Rozwiązania edge
Rozwiązania edge B&R wysyłają zebrane, wstępnie przetworzone dane do chmury. Chmura obsługuje wszelkie pozostałe zadania obliczeniowe oraz zapewnia długoterminową archiwizację. Wdrażanie długoterminowych pomiarów i mechanizmów prognozowania sprawia, że IIoT staje się rzeczywistością.

 • W Edge Connect zastosowano kontroler sieci do zapewnienia zarówno standardowych funkcji sterowania, jak i funkcji zabezpieczeń, agregacji danych i łączności z Internetem.
 • Embedded Edge to rozwiązanie oparte na sterownikach PLC, które zapewnia funkcję Edge Connect, a także archiwizację danych.
 • Edge Controller to wydajny komputer przemysłowy PC wyposażony w oprogramowanie monitorujące do odczytu danych sterowania z maszyn i linii. Funkcje obejmują sterowanie, funkcje zabezpieczeń, agregację danych i archiwizację lokalną, analitykę biznesową oraz machine learning.

Niezawodna transmisja danych

Specjalne protokoły służą do przesyłania dużych ilości danych z urządzeń edge do chmury. B&R oferuje szeroko stosowane protokoły kolejkowania MQTT i AMQP. Umożliwiają one niezawodne przesyłanie pakietów danych nawet w przypadku małej przepustowości lub czasowej niedostępności połączenia sieciowego.

Jeśli używa się OPC UA, można przesyłać je bezpośrednio protokołami MQTT i AMQP. Poza chmurą wszystkie urządzenia i linie mogą być połączone w sieć za pomocą protokołu OPC UA, niezależnie od dostawcy - zapewniając całkowicie płynną komunikację od poziomu maszyny do poziomu chmury.

Rozwiązania IIoT dla nowoczesnych zakładów budowanych od podstaw, jak i dla istniejących, wymagających usprawnień obiektów.

Rozwiązania IIoT firmy B&R oferują korzyści zarówno dla nowych urządzeń i wyposażenia, jak i dla istniejących systemów w trzech głównych obszarach:

Optymalizacja wykorzystania zasobów

 • Bardziej niezawodne procesy biznesowe przy maksymalnej wydajności i minimalnym koszcie
 • Wysoce elastyczne systemy automatyki
 • Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów

Zwiększenie potencjału sprzedaży

 • Nowe modele biznesowe, takie jak pay-per-use  
 • Aktualizacje maszyn za pośrednictwem oprogramowania
 • Wyższą dostępność dzięki precyzyjnemu prognozowaniu i analizie

Optymalizacja usług

 • Wykorzystanie danych do poprawy procesów
 • Nowe oferty usług, takich jak zdalna konserwacja
 • Oferta umów o gwarantowanym poziomie usług

Dowiedz się więcej:

Wybierz kraj i język

B&R Logo