Vælg venligst land og sprog

Synkron med robotten

B&R software gør bedre brug af robotternes potentiale

B&R har tilføjet nye funktioner til mapp Motion softwarepakken. Den egentlige struktur af en kompleks maskine kan nu kortlægges intuitivt i konfigurationen. Således kan forskellige delsystemer i en maskine let forbindes med hinanden. Robotternes bevægelser kan nemt synkroniseres med gantry-systemer eller værktøjstabeller uden yderligere programmering.

"Frame hierarchy"-funktionen kan bruges til at kortlægge den faktiske struktur af en maskine. Koordinatsystemer kan placeres på nøglepunkter, såsom værktøjsfastgørelsesflangen. Hvert koordinatsystem kan tildeles et navn, der identificerer det inde i applikationen. Det sikrer en tydelig, organiseret og letlæselig kode - selv i komplekse applikationer.

Optimerede robotbevægelser

"Programmed moving frame"-funktionen forbinder et koordinatsystem med en akse og definerer en yderligere grad af frihed. Det giver optimerede bevægelser, og der kan opnås en bedre udnyttelse af robotdynamikken. Funktionen inkorporerer gantry-systemets bevægelse i robottens banebetegnelser. Programmøren behøver ikke at koordinere gantry-systemets og robottens bevægelser manuelt. Det samme gælder i tilfælde, hvor robotter eller CNC-maskiner kombineres med bevægelige arbejdstabeller.

Generel baneplanlægning

Det er kun nødvendigt med én controller til maskinen, robotten og andre bevægelige komponenter. Robotten og yderligere komponenter fungerer som én enhed. Generel baneplanlægning muliggør optimal udnyttelse af de dynamiske grænser for de enkelte komponenter. Det garanterer også, at alle angivne procesparametre overholdes, såsom den relative hastighed mellem værktøj og emne.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo