Please choose country and language

Internet věcí, virtualizace a 5G otevírají mnoho nových možností. Budou se naše tradiční PLC brzy přesouvat na cloud?

Andreas Hager: Určitě si dovedu představit, že v budoucnu budou některé procesy řízeny z cloudu. Přesto budeme na místě potřebovat hardware pro přenos dat. A jakmile dojde k časově kritické synchronizaci senzorů a akčních členů, musí být na místě i samotná řídicí inteligence. Ani s nebývalou rychlostí technologií, jako je 5G a TSN, nestačí kompletně virtualizovat všechny řídicí stroje a přesunout je na cloud.

Můžete to vyjádřit čísly?

Hager: V moderních strojích, kde je třeba přesně synchronizovat sekvence řízení pohybu, hovoříme o dobách cyklu hluboko pod jednu milisekundu. Jakákoli vyšší hodnota zpomaluje stroj a ovlivňuje efektivitu výroby. Pokud se podíváme na 5G, skutečná latence se v současné době pohybuje v řádu dvojciferných milisekund. K tomu přistupuje kolísání, které je spojeno s bezdrátovým připojením. To je pro aplikace řízení pohybu zásadní - zejména tam, kde jde o bezpečnost.

Budou tedy řídicí jednotky vypadat stejně jako dnes i za pět let?

Hager: Ne tak docela. Základní funkce, které najdete v každém PLC, budou stejné i za pět let. Internet věcí a cloud computing však přinášejí zcela nové požadavky. Budeme je potřebovat nejen k řízení stroje, ale také ke sběru a vyhodnocování obrovských objemů dat a jejich přípravě pro systémy vyšší úrovně. Budeme také používat 5G pro věci, jako je bezpečná vzdálená údržba. PLC se tak nestane zbytečným, ale jeho význam ještě vzroste, protože získá další roli: bude sloužit jako okrajové zařízení připojené ke cloudu.

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo