ACOPOS P3 odolává vlivům prostředí

Servopohon B&R je nyní odolnější

Kompaktní servopohon B&R je vhodný pro použití v agresivním atmosférickém prostředí a při teplotách až -25 °C. Elektronika servopohonu ACOPOS P3 je standardně chráněna před vnějšími vlivy speciální povrchovou úpravou, díky které je servopohon ještě odolnější.

Servopohon lze nyní používat v extrémních podmínkách, jako například takových, kterým čelí větrné turbíny. Možné jsou také aplikace v chladných místnostech nebo ve velmi prašném prostředí, například v textilním průmyslu. Není již tedy zapotřebí nakupovat další drahý speciální hardware, což vede ke snížení nákladů.

Komplexní testování

Společnost B&R provádí rozsáhlé environmentální testy, aby zajistila spolehlivý výkon svého hardwaru. Zkoušky se provádějí ve vlastní, plně akreditované zkušební laboratoři a v certifikovaných externích zkušebnách v souladu s mezinárodními normami a předpisy.Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo