Please choose country and language

Pojawił się trend, wedle którego coraz częściej grupy maszyn integrowane są w złożone systemy produkcyjne. Systemy te wymagają rozwiązań umożliwiających pracownikom obsługę w sposób wydajny i zarazem ergonomiczny. Trzeba przesyłać dane na duże odległości, a okablowanie do tego konieczne powinno być na tyle małe, by dało się je przeprowadzić przez wsporniki paneli operatorskich. Wraz z Smart Display Link 3(SDL3) B&R stworzyła idealne rozwiązanie obu tych problemów.

SDL3 pozwala obsługiwać panel operatorski oddalony od przemysłowego PeCeta nawet o 100 metrów i podłączony do niego za pomocą zwykłego przewodu Ethernet. Można zatem instalować urządzenia HMI dokładnie tam, gdzie są potrzebne – nawet w obrębie bardzo dużych maszyn. Technologia ta nie wymaga paneli o architekturze komputera klasy PC. Nie trzeba procesora centralnego, pamięci RAM ani systemu operacyjnego. SDL3 przesyła dane obrazu bez kompresji i w rozdzielczości do Full HD. Panel odbiera dane obrazu nie poddając ich żadnej konwersji ani przetworzeniu; dlatego wyświetlacza przedstawia obraz z taką samą prędkością i jakością, jak generowana przez

"SDL3 i niewielkie złącza RJ45 kładą ostatecznie kres trudnościom prowadzenia okablowania przez wysięgniki."


Producenci maszyn często podnoszą ergonomię obsługi montując urządzenia HMI na system wysięgników Jeżeli przewiduje się wsporniki, to przekrój przewodu i wymiary złączy mają niebagatelne znaczenie. SDL3 odznacza się wyraźną przewagą nad tradycyjnymi przewodami DVI: Standardowy przewód Ethernet zakończony wtyczką RJ45 z łatwością przejdzie przez niewielkie otwory. Połączenia wykonuje się przewodami CAT6 i CAT7, których zakup nie jest kosztowny i które można, w razie potrzeby, zarobić bezpośrednio w miejscu montażu. Wysięgniki dotychczas wymagały częstokroć cienkich klientów o budowie kompletnego komputera PC. Systemy takie zajmowały wiele miejsca, i zależały od sterowników oprogramowania oraz systemów operacyjnych.

Niezależny od systemu operacyjnego

Już w latach 90. B&R przystąpiła do łączenia paneli operatorskich z przemysłowymi komputerami PC za pomocą interfejsów cyfrowych – na długo przed wprowadzeniem standardu DVI. Interfejs DVI zaprojektowano z myślą o podłączaniu wyłącznie źródeł obrazu, więc 10 lat temu B&R odeszła od niego i przystąpiła do tworzenia własnego rozwiązania, to jest Smart Display Link (SDL). SDL przesyła dane na panel operatora z odległości nawet 40 metrów za pomocą specjalnego przewodu dual-DVI. Technologia przesyłu danych SDL już w chwili jej powstania znacznie ułatwiła instalację systemów i dała całkowitą niezależność rozwiązań od systemów operacyjnych czy sterowników oprogramowania.

Trzecia generacja technologii przesyłu obrazu cyfrowego otwiera nowy rozdział w historii sukcesu Smart Display Link: oferuje nowe funkcje i znacznie ułatwia posługiwanie się nią w instalacjach. Przejście z SDL na SDL3 opłaca się już nawet przy połączeniach kablowych liczących 10 lub 15 metrów. SDL3 również przesyła dane obrazu z kanałami komunikacji interfejsu dotykowego, sygnałów LED i klawiszy, a także dane eksploatacyjne, np. ustawienia jasności wyświetlacza. Przepustowość zintegrowanego połączenia USB w SLD3 została zwiększona do standardu USB 2.0. Operator może znacznie szybciej przesyłać dane recepturowe z panelu do komputera przemysłowego PC.

SDL3 służy nie tylko do przesyłania danych komunikacyjnych pomiędzy komputerem przemysłowym Automation PC a panelem Automation Panel; interfejs służy też do przesyłu energii elektrycznej do zasilania panelu. Jest to możliwe dzięki konwerterowi SDL3 podłączanemu między PeCetem i panelem. Takie okablowanie sprawdza się idealnie, jeżeli zasilanie trafia tylko do panela i jego klawiatury membranowej oraz diod sygnalizacyjnych. Całość okablowania jest znacznie uproszczona, bo składa się tylko z jednego przewodu, bez oddzielnego połączenia napięcia 24 VDC, co ma szczególne znaczenie gdy panel będzie pracował na wysięgniku. Jeżeli przewidziano dodatkowe elementy łączeniowe, np. przyciski z okablowaniem stałym, przełączniki kluczowe czy wyłączniki awaryjne, Automation PC 910a panel jest już zasilany napięciem 24 VDC, wówczasAutomation PC 910 zintegrowany transmiter SDL3 będzie dobrym rozwiązaniem.

10-letnia kompatybilność wsteczna

Przekaźnik można opcjonalnie zabudować w nowym Automation PC 910. Pozostałe komputery Automation PC mogą nawiązać połączenie przez SDL3 za pomocą zewnętrznego konwertera. SDL3 to technologia modułowa, tak jak same panele od B&R. Tym samym panele Automation Panel z poprzednich dostaw można podłączyć poprzez SDL3 za pomocą odpowiedniego modułu łącza obrazu. Nie wymaga to zmian w oprogramowaniu, nawet w panelach sprzed 10 lat. Montaż jest bardzo łatwy, można wykonać go na miejscu. Komputery Panel PC i panele Automation panel można także łączyć ze sobą za pomocą SDL3. Rodzaj technologii dotykowej nie ma tu znaczenia, bowiem SDL3 współpracuje z ekranami wielodotykowymi pojemnościowymi i analogowymi, oporowymi ekranami dotykowymi. To zasadniczo wyróżnia SDL3 spośród ekstenderów obecnie dostępnych na rynku, te zaś umożliwiają tylko przesył obrazu i danych USB.


Please choose country and language

B&R Logo