Vänligen välj ditt land och språk

B&R formar framtiden för OPC UA TSN

Den enhetliga kommunikationsstandarden för Industrial IoT har valts

OPC UA TSN blir den enhetliga kommunikationsstandarden för industrielll IoT. Standardisering och pågående utveckling av OPC UA på fältnivå sker under OPC-stiftelsens paraplyorganisation. Detta är ett efterlängtat svar på marknadens efterfrågan på leverantörsoberoende, gränssnittsfri industriell kommunikation.

B&R har varit en huvudaktör i initiativet att utveckla och standardisera OPC UA TSN för kommunikation på styrenhet och fältnivå. Företaget spelar en ledande roll i motsvarande standardiseringsorganisationer: OPC Foundation, IEC/IEEE och VDMA. B&R deltar även aktivt i testmiljöer som de som drivs av Industrial Internet Consortium. "Vi arbetar för att så fort som möjligt se till att både tillverkare och operatörer av industrimaskiner ska se verkliga fördelar med harmoniserad kommunikation," säger Stefan Schönegger, vice VD för Strategi och Innovation på B&R. Dessutom har B&Rs ägare ABB utsetts till styrelsen för OPC-stiftelsen.

18x snabbare

OPC UA TSN kommer möjliggöra plug-and-produce nätverk som är lätta att administrera och konfigurera. Nätverksstationer kommer att kommunicera upp till 18 gånger snabbare än något protokoll som finns på marknaden idag. Detta öppnar upp för nya möjligheter inom områden som tex tätt synkroniserade rörelse- och styrprogram.

OPC UA TSN kommer också uppfylla kraven för framtida IoT-applikationer. Tekniken stöder nätverk som består av tiotusentals noder och drar fördelar från bandbreddsexpansion från Ethernet standarder. Även stora datamängder – som de som genereras av vision applikationer – kan enkelt hanteras.

Sammanslagningen av IT och OT

OPC UA möjliggör sömlös och transparent kommunikation från sensorn till molnet. IT och OT-världarna slås samman för att bilda ett enhetligt nätverk som uppfyller ett viktigt krav för alla industriella IoT-applikationer. Både OPC UA och OPC UA TSN hanteras och utvecklas av oberoende organisationer, vilket gör OPC UA TSN till ett verkligt leverantörsoberoende protokoll. "När det gäller kommunikation är maskinbyggare och operatörer inte längre bundna till specifika leverantörer," förklarar Schönegger.

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo