Vælg venligst land og sprog

Fra CAD-data til digital tvilling

B&R tilbyder nyt simuleringsværktøj til modelbaseret maskineudvikling

B&R har integreret simuleringsværktøjet industrialPhysics i Automation Studio udviklingsmiljøet. 3D-simuleringssoftwaren forenkler i høj grad modelbaseret maskineudvikling. Udviklere kan importere CAD-data fra maskinkomponenter eller hele maskiner direkte til simuleringsværktøjet. Derefter kan de hurtigt og nemt generere en digital tvilling til udvikling og test af maskinsoftwaren.

Digitale tvillinger er nøglen til effektivitet, når det kommer til softwareudvikling og virtuel idriftsættelse af en maskine. industrialPhysics genererer digitale tvillinger fra CAD-data. Data importeres i STEP-format, hvilket gør det muligt at udnytte vigtige egenskaber ved CAD-designet, såsom masse og densitet. Da simuleringsværktøjet er integreret med Automation Studio, er udvikleren i stand til at køre den virtuelle model af maskinen direkte på pc'en og oprette forbindelse til controlleren.

Simuleringsværktøjet gør det muligt at se maskinens fysiske opførsel i realtid. Udviklerne kan simulere materiale-flowet gennem linjen og identificere potentielle sammenstød tidligt nok til at foretage enkle korrektioner.

Virtual reality

Uden yderligere indsats kan maskinmodellen også ses ved hjælp af virtual reality eller augmented reality headset. Uden distraktioner kan udviklerne arbejde direkte med den simulerede maskine. Processer kan evalueres med simuleringen i gang. Augmented reality giver de ekstra fordel at være i stand til at se modellen on-site i det virkelige miljø.

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo