Vänligen välj ditt land och språk

Nya funktioner i SafeDESIGNER

Enklare att skapa personsäkra lösningar

B&R gör det enklare att skapa personsäkra lösningar med flera nya mapp-funktioner i SafeDESIGNER. Det är också möjligt att använda en kombination av data från en standardapplikation för att generera säker data.

Säker data från standard (icke-säkra) signaler

Funktionen Data-to-SafeDATA skapar en säker hastighet och en säker position med hjälp av data från standardapplikationen. Detta görs genom att jämföra hastighets- och positionsdata från två standard (icke-säkra) X20DC1196 I/O moduler med varandra. Med hjälp av den här funktionen kan man skapa en säker hastighet upp till PL d och säker position upp till PL c.

Enkla lösningar för komplexa beräkningar

Med avancerade matematiska funktioner gör B&R det enklare att göra komplexa beräkningar i en applikation. All data beräknas med heltal. Användaren behöver inte oroa sig för avrundning, upplösning eller buffertöverflödesfel.

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo