Vänligen välj ditt land och språk

Förbättrad säkerhet vid dataöverföring

Ny APROL-funktion garanterar säker import och export av projektdata

B&R kompletterar ständigt med nya säkerhetsfunktioner i sitt processkontrollsystem APROL. Detta skyddar användarens projekt från cyberhot på bästa möjliga sätt. Den nya funktionen möjliggör automatisk kryptering av projektdata, vilket garanterar högsta säkerhetsnivå vid import och export utav sådan data.

Ett säkert utbyte av tekniska data är viktigt, särskilt när uppgifterna delas ut till globala team i större projekt. För att kunna garantera detta måste all konfigurationsinformation skyddas av kryptering.

Automatisk kryptering sparar tid

Den nya APROL-funktionen "Datasäkerhet för import och export" gör det möjligt att kryptera data med minimal ansträngning. Efter idrifttagning överlämnas hela projektet till ansvarig dokumentalist på ett manipuleringssäkert sätt. Efterföljande manipulation utan lösenord är omöjlig. Användare sparar via denna funktion mycket tid och bibehåller en hög datasäkerhetsnivå då manuell kryptering och dekryptering inte längre är nödvändig.

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo