Mindre batchstorlekar, kortare livscykler och onlineshopping innebär många nya utmaningar för tillverkarna. Att bemästra dessa nya utmaningar krävs en helt ny tillverkningsteknik: ”Adaptive Machine” - den anpassningsbara maskinen.

Få en inblick i hur ”den anpassningsbara maskinen” kan förvandla ditt företag och göra dig anpassningsbar. Upptäck hur ”den anpassningsbara maskinen” kan lösa dagens utmaningar redan nu. Fyra teknologier som möjliggör den anpassningsbara maskinen. Den anpassningsbara maskinen bygger på en kombination av ny och befintlig teknik.

De definierande komponenterna är:

- Track technology
- Machine vision
- Integrated robotics
- Built-in digital twin.

Läs mer om "den anpassningsbara maskinen" på vår hemsida och få en inblick i alla möjligheter av kombinationer av Vision Teknologi, Intelligenta tracksystem, robotteknologi och Digital Twin.


Presentatörer:

Nicklas Johnsson, Business Developer - Sales
Daniel Bengtsson, Business Development Engineer

Välj land och språk

B&R Logo