Please choose country and language

Zagrożenia zdrowotne, a także ograniczenia narzucone przez władze są zagrożeniem dla kondycji ekonomicznej większości firm na świecie. Mimo to, firma B&R działa w pełnym zakresie i pozostaje na usługach swoich klientów. Bez reszty oddani sprawie jakości naszych usług i świadomi stojących przed nami globalnych wyzwań, szybko i zdecydowanie podjęliśmy działania umożliwiające bieżące i stałe dostosowanie do częstych zmian.

Utrzymujemy kontakt z naszymi placówkami i partnerami biznesowymi na całym świecie za pośrednictwem Internetu oraz – w miarę możliwości i potrzeb – poprzez spotkania bezpośrednie. Dokładamy, jak zawsze, wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość naszych globalnych działań i wsparcia.

Połączeni jak nigdy dotąd

Narzędzia zdalnego dostępu B&R służą naszym klientom na wszystkich etapach przekazywania do eksploatacji i serwisu. Internetowe platformy współpracy na potrzeby szkoleń, spotkań i dyskusji pozwoliły nam podtrzymać, a nawet wzmocnić codzienne interakcje z klientami i partnerami. Dzięki zaangażowaniu B&R w rozwój technologii przyszłości i ciągłym innowacjom, nasi klienci mogli skutecznie usprawnić swoje maszyny, dlatego nie tylko bez większych problemów przeszli przez ten trudny okres, ale wręcz wzmocnili swoją pozycję wobec konkurencji.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników – zarówno tych, przebywających w biurach, jak i tych, którzy pracują zdalnie lub wspierają klientów na miejscu. Stosując się do zaleceń władz i działając w najlepszym interesie pracowników, szybko i zdecydowanie wdrożyliśmy odpowiednie środki we wszystkich placówkach na całym świecie. Obejmują one skrupulatne przestrzeganie wymogów higieny w biurach i zakładach B&R, rozdzielenie stanowisk pracy i zmian, a także inteligentne rozwiązania w zakresie pracy zdalnej.

Wysoce cenimy sobie stałe zaufanie, którym nas Państwo darzą.
Twój zespół B&R

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo