Vänligen välj ditt land och språk

Framgång genom innovationer

Vårt budskap är vårt uppdrag. Strävan efter Perfection in Automation har insprirerat och väglett B&R i över 35 år. För oss betyder perfektion mer än att utveckla de bästa lösningarna inom industriell automation. Det betyder också att vi vill och är nära våra partners. Detta uppnås genom ömsesidigt samarbete med inriktning på kunskapsdelning och kompetensutveckling.

För att ställa de rätta frågorna och hitta rätt lösningar arbetar vi ständigt med att vara en teknologisk ledare inom automationsindustrin.

Vår roll som globala centrum för maskin- och fabriksautomatisering stärker vår ledarskapsposition och lägger till en ny drivkraft för vår imponerande rekord av fortsatt tillväxt.

Vår struktur

B&R Sverige är ett dotterbolag till Österrikiska B&R Industrial Automation. Med över 3000 anställda och 190 försäljnings- och supportkontor över hela världen är B&R globalt ett av världens största företag inom automation och processkontroll. I juni 2017 förvärvades B&R av ABB Group och verkar nu som en självständig affärsenhet i Machine & Factory Automation.B&R Sverige har sitt huvudkontor i Malmö och försäljningskontor i Göteborg och Stockholm. B&R-teamet i Sverige består av mer än 40 applikations och försäljningsingenjörer, support och back-office som samarbetar över hela landet. Det är ett ungt och innovativt team som arbetar professionellt för att hjälpa kunder att utveckla och designa framtida automationslösningar.

Let us shape the future together

Läs mer om B&R som företag och vår filosofi:

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo