Vänligen välj ditt land och språk

Sälj

Med ett försäljningsnätverk i över 80 länder är vi ett av världens största, mest framgångsrika och innovativa automationsföretag. Våra tekniskt överlägsna lösningar för styrsystem, drivsystem och visualisering sätter nya standarder inom industriell automation.

Runt om i världen erbjuder högutbildade och motiverade medarbetare stöd till våra kunder - från projektuppfattning till tillämpning av ansökan, inklusive välgrundade utbildningsprogram. Våra kunder är beroende av högt kvalificerat stöd - dygnet runt.

Applikation

Applikationsgruppen utvecklar mekatroniska lösningar för olika industrier och ansvarar för den övergripande utvecklingen av automationsprojekt. Detta inkluderar konceptutveckling, design, programmering, drifttagning och dokumentation. Teamet är också utbildat för att organisera och genomföra utbildningskurser för våra kunder

Våra applikationsingenjörer arbetar med intressanta och utmanande automationsprojekt för olika branscher på platser över hela världen. På så sätt får de kontinuerligt värdefull erfarenhet.

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo