"Perfection in Automation" - denna slogan understryker vårt mål att helt uppfylla kraven från våra kunder och marknaden i allmänhet. För att möta dessa krav är det nödvändigt att säkerställa väl etablerade standarder och fortsätta förbättra alla våra produkter, processer och tjänster.

För att hantera denna uppgift använder kvalitetsledningsteamet ett systematiskt och professionellt tillvägagångssätt för att stödja alla affärsenheter under hela livscykeln. Våra medarbetare uppdateras kontinuerligt genom interna kurser och integrationen av våra externa partners - både leverantörer och kunder - vilket är en oumbärlig del av att uppfylla de höga standarderna.

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo