Vänligen välj ditt land och språk

Inköpsavdelningen är en viktig del av företaget. Det skickliga teamet arbetar ständigt för att minska de totala kostnaderna samtidigt som den höga kvalitetsnivån som är avgörande för vår framgång upprätthålls. Partnerskap med våra leverantörer är en viktig del av vår affärsfilosofi.

Strategiskt inköp

Personerna som är del av det strategiska inköpsteamet är experter inom varje enskild produktgrupp och arbetar för att utveckla strategier för mellan- och långsiktiga inköp i förhållande till materialgrupper och leverantörshantering. Som en del av "Key Supply Management" hanterar det strategiska inköpsteamet de viktiga uppgifterna, samtidigt som företaget möter olika behov.

Operativt inköp

Den operativa inköpsavdelningen arbetar tillsammans med strategiskt godkända leverantörer för att säkerställa tillgängligheten av de nödvändiga materialen i den definierade kvaliteten och till "bästa priset". Som ett viktigt gränssnitt mellan produktionsplanering, tillverkning och försäljning använder det operativa inköpsteamet de senaste materialplaneringsverktygen för att kontinuerligt optimera orderstorlekar och lagerhantering för att få den flexibilitet som behövs för att möta våra kunders krav.

Vänligen välj ditt land och språk

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo