Oddział B&R Polska wspiera studentów oraz pracowników uczelni technicznych w procesie edukacji oraz przy pracach nad projektami. Studenci pracujący nad pracą dyplomową lub projektem z koła naukowego w oparciu o nasz system mogą otrzymać bezpłatne szkolenie oraz wsparcie techniczne. W każdym regionie można znaleźć dedykowaną osobę zajmującą się działaniami edukacyjnymi.

Naszymi celami są:

  • Organizacja szkoleń w biurach B&R Polska
  • Udostępnianie najnowocześniejszej technologii
  • Wsparcie procesu dydaktycznego
  • Zapewnienie studentom wczesnego kontaktu z przemysłem
  • Zapewnienie wsparcia przy pracy nad projektem i pracą dyplomową

Skontaktuj się z nami:

Marcin Kotlarek
Oddział w Poznaniu

Kontakt

Piotr Opieka

Oddział w Warszawie

Kontakt

Michał Dłuski

Oddział w Krakowie

Kontakt

Paula Grzegorzewska

Oddział w Szczecinie

Kontakt

Contact

B&R Education Network - Poland
Email: support.pl@br-automation.com
Tel.: +48 61 8460 518

Выберите регион и язык:

B&R Logo