Please choose country and language:

Rewolucja w zakresie oprogramowania automatyki dzięki technologii mapp

B&R rewolucjonizuje filozofię tworzenia oprogramowania aplikacyjnego za pomocą technologii mapp. Technologia ta opiera się na modułowych blokach oprogramowania, upraszczających tworzenie nowych programów i skracających czas rozwoju nowych maszyn i systemów o średnio 67%.

Inżynieria nowych systemów i maszyn wymaga rozwoju ich oprogramowania, a w procesie tym coraz większego znaczenia nabierają czas jego realizacji oraz koszty. Lwia część prac rozwojowych to czas poświęcony na zaprogramowanie podstawowych funkcji, np. wczytywania danych receptury przetwórczej.

Czas rozwoju aplikacji krótszy nawet o 67%

Technologia mapp eliminuje powtarzalne zadania wykonywane przez autorów oprogramowania, dostarczając im skonfigurowane wstępnie bloki – podstawowe funkcje – proste w użyciu i dokładnie wcześniej przetestowane. Programiści mogą w tej sytuacji skupić się na swoim głównym zadaniu: implementowaniu procesów urządzenia w oprogramowanie użytkowe.

Komponenty mapp zintegrowano idealnie ze środowiskiem programistycznym Automation Studio B&R. Cechą wyróżniającą bloki mapp jest niezwykła łatwość ich konfiguracji, dzięki której inżynierowie nie muszą programować poszczególnych detali.

Bloki te umożliwiają wprowadzanie układów wieloosiowych sprzężonych profilami krzywkowymi lub przekładniami elektronicznymi, a także różnorodnymi kinematykami pracy robotów zaledwie w ciągu kilku godzin pracy.

Większa dostępność maszyn

Bloki mapp są zaimplementowane w środowisku oprogramowania B&R. Każdy inżynier tworzący w Automation Studio może ułatwić sobie pracę za pomocą bloków mapp, a te nadadzą większej przejrzystości tworzonemu oprogramowaniu aplikacyjnemu. Wynik pracy z nowymi modułami mówi sam za siebie: większa dostępność maszyn, niższe koszty konserwacji, a także znacznie łatwiejsza praca w zespole projektowym.

Niższe ryzyko inwestycyjne

Bloki funkcjonalne mapp powstały w oparciu o doświadczenia, jakie firma B&R zdobyła wdrażając setki tysięcy rozwiązań z zakresu automatyki na całym świecie. Dzięki temu cechuje je niezwykła niezawodność. Przestoje maszyn spowodowane błędami programistycznymi nie istnieją dzięki mapp. Ryzyko inwestycyjne jest znacznie ograniczone.

Niższe koszty utrzymania

Ponadto dzięki zastosowaniu bloków mapp przetestowanych w niezliczonych warunkach produkcyjnych, a także dzięki ich rozwijaniu przez B&R wzrasta wydajność i następuje ograniczenie kosztów. Wraz z technologią mapp dostarczana jest pełna dokumentacja oraz funkcje pomocy jako uzupełnienie zestawu narzędzi. A gdy wszystko inne zawodzi, zawsze można liczyć na specjalistyczny zespół pomocy technicznej B&R.

Obszerny wykaz funkcji

Po wprowadzeniu mapp dostępne będzie ponad 70 bloków mapp. Tym samym będzie można łatwo projektować oprogramowanie o wielu bardzo złożonych funkcjach. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach. Inżynierowie ds. rozwoju oprogramownia firmy B&R oraz specjaliści utrzymania ruchu z całego świata pracują nad rozszerzeniem oferty bloków mapp odpowiadających przyszłym wymaganiom. Technologia została całkowicie zintegrowana w Automation Studio, a to oznacza, że wszystkie nowe funkcje przez nią oferowane staną się dostępne w drodze zwykłej aktualizacji.

  • Funkcje jedno- i wieloosiowe
  • Funkcje CNC i robotyki
  • Funkcje receptur i alarmów
  • Zarządzanie użytkownikami i ścieżka audytowa
  • Normalizacja przemysłowa (np. PackML)
  • Funkcje trendów
  • Zaawansowana diagnostyka webowa
  • Prosta konfiguracja za pomocą przeglądarki
  • ...

Wideoklip - Technologia mapp

Komunikat: Funkcje techniczne

Please choose country and language:

B&R Logo