Please choose country and language

Możliwość pracy w czasie rzeczywistym dla standardu OPC UA

Do chwili obecnej, standard OPC UA posiadał ograniczenia, jeżeli chodzi o złożone procesy wymagające pracy w czasie rzeczywistym. Z tego względu OPC Foundation oraz Industrial Internet Consortium (IIC) pracują nad dwoma rozszerzeniami, które mają umożliwić działanie standardu komunikacji OPC UA w czasie rzeczywistym: Pierwszym jest model nadawca-odbiorca; drugim wykorzystanie standardu IEEE 802.1 dla usług sieciowych zależnych od czasu (Time Sensitive Networking, TSN).

B&R intensywnie testował przyszły standard OPC UA TSN we współpracy ze specjalistą ds. sieci TSN TTTech. Testy ujawniły czasy cyklu poniżej dwóch milisekund i jitter 100 nanosekund. Aplikacje o krytycznym znaczeniu czasowym na poziomie linii, takie jak synchronizacja przenośników taśmowych z różnymi innymi urządzeniami, mogą być zatem realizowane bez żadnych problemów. Dodatkowe informacje można znaleźć w raporcie OPC UA TSN – Praxistest bestanden oraz w wywiadzie "OPC UA TSN zastępuje konwencjonalną magistralę komunikacyjną".

OPC UA TSN będzie służyć jako zunifikowany standard komunikacji IIoT do poziomu kontrolera. W czasie konferencji prasowej, która odbyła się podczas targów SPS IPC Drives, poparcie dla standardu wyrazili: ABB, Bosch Rexroth, B&R, CISCO, General Electric, KUKA, NI, Parker Hannifin, Schneider Electric, SEW-EURODRIVE oraz TTTech. Dodatkowe informacje znajdują się w materiałach prasowych.

Model nadawca-odbiorca (Publish-subscrib)

Do tej pory OPC UA korzystał z mechanizmu klient/serwer, w którym klient żąda informacji i otrzymuje odpowiedź z serwera. System ten ma swoje ograniczenia w przypadku, gdy w sieci istnieje wiele węzłów. Natomiast model nadawca-odbiorca umożliwia komunikację w relacji jeden-do wielu i wielu-do wielu. Serwer (nadawca) wysyła swoje dane do sieci, skąd każdy klient (odbiorca) może je pobrać.

W przypadku mechanizmu klient-serwer, klient żąda informacji i otrzymuje odpowiedź z serwera.
W przypadku modelu nadawca-odbiorca, serwer wysyła swoje dane do sieci (nadaje), a każdy klient może otrzymać te dane (odbiera).

Możliwość pracy w czasie rzeczywistym dla standardu Ethernet

Sam model nadawca-odbiorca nie wystarczy do osiągnięcia możliwości pracy w czasie rzeczywistym dla standardu OPC UA. Dlatego OPC Foundation wdraża również sieci zależne od czasu (TSN). TSN stanowią rozszerzenie standardu Ethernetu IEEE 802 obejmujące różne funkcje czasu rzeczywistego. Istnieje również możliwość określenia dokładnych ram czasowych, w których przekazywane są dane.

Przemysł motoryzacyjny napędza rozwój technologii TSN

Jako, że branża motoryzacyjna napędza rozwój TSN, wymagane podzespoły półprzewodnikowe będą dostępne w bardzo krótkim czasie i za stosunkowo niską cenę. Branża motoryzacyjna chciałaby również obsługiwać przez Ethernet wszystkie zadania sterowania i aplikacje, które wymagają bezpieczeństwa funkcjonalnego. Aby to było możliwe, będą one potrzebowały czasów trwania cykli mieszczących się w zakresie czasu rzeczywistego oraz deterministycznego zachowania sieci.

Dodatkowe informacje dotyczące TSN można znaleźć w raporcie technicznym o OPC UA TSN.

Please choose country and language

B&R Logo