Please choose country and language

Możliwość pracy w czasie rzeczywistym dla standardu OPC UA

Do chwili obecnej standard OPC UA posiada pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o złożone procesy wymagające pracy w czasie rzeczywistym. Z tego względu OPC Foundation pracuje nad dwoma rozszerzeniami, które mają umożliwić działanie standardu łączności OPC UA w czasie rzeczywistym: Pierwsze z nich to model nadawca-odbiorca (Pub/Sub); drugie polega na wykorzystaniu standardu dla usług sieciowych zależnych od czasu (time-sensitive networking, TSN) (IEEE 802.1).

Model nadawca-odbiorca (Publisher-subscriber)

Poprzednio standard OPC UA współpracował z mechanizmem klient/serwer. Klient żąda informacji i otrzymuje odpowiedź z serwera. System ten ma swoje ograniczenia w przypadku, gdy w sieci istnieje wiele węzłów. Natomiast model nadawca-odbiorca umożliwia komunikację w relacji jeden-do wielu i wielu-do wielu. Serwer wysyła swoje dane do sieci (publikuje/nadaje), a każdy klient może otrzymać te dane (prenumeruje/odbiera)

W przypadku mechanizmu klient-serwer, klient żąda informacji i otrzymuje odpowiedź z serwera.
W przypadku modelu wydawca-prenumerator, serwer wysyła swoje dane do sieci (publikuje), a każdy klient może otrzymać te dane (odbiera).

Możliwość pracy w czasie rzeczywistym dla standardu Ethernet

Sam model wydawca-prenumerator nie wystarczy do osiągnięcia możliwości pracy w czasie rzeczywistym dla standardu OPC UA. Właśnie dlatego OPC Foundation opiera się na technologiach usług sieciowych zależnych od czasu (TSN). TSN stanowią rozszerzenie standardu Ethernetu IEEE 802 obejmujące różne funkcje czasu rzeczywistego. Istnieje również możliwość określenia dokładnych ram czasowych, w których przekazywane są dane.

Przemysł motoryzacyjny napędza rozwój technologii TSN

Przemysł motoryzacyjny opiera się na technologiach TSN, dlatego wymagane elementy półprzewodnikowe będą możliwe do nabycia w bardzo szybkim czasie i po względnie niskich cenach. Branża motoryzacyjna chciałaby również obsługiwać przez Ethernet wszystkie zadania sterowania i aplikacje, które wymagają bezpieczeństwa funkcjonalnego. Aby to było możliwe, będą one potrzebowały czasów trwania cykli mieszczących się w zakresie czasu rzeczywistego oraz deterministycznego zachowania sieci.

Dodatkowe informacje dotyczące TSN można znaleźć w artykule technicznym o OPC UA TSN.

Please choose country and language

B&R Logo