Please choose country and language

Możliwość przewidywania awarii maszyny i systemu zanim ona nastąpi redukuje koszty i zwiększa dostępność. Moduły monitorowania warunków firmy B&R dokładnie wykrywają przypadki, w których mogłaby być potrzebna praca serwisowa, są one także wyjątkowo łatwe do skonfigurowania. Wszystkie te moduły są częścią serii systemów sterowania X20 i dlatego można je stosować bez ograniczeń w dowolnej topologi sterowania. Szczególną cechą tych modułów jest, że prowadzą one analizę drgań lokalnie, bezpośrednio na module. Dostępność w pełni przetworzonych wyników redukuje do minimum czas i koszty integracji. Wyniki te również dają szczegółowy wgląd w mechanikę systemu, co pozwala na optymalizację istniejących procesów z maksymalną skutecznością.

Monitorowanie warunków w B&R

  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Prosta konfiguracja
  • Część systemu sterowania X20
  • Analiza lokalnie na module
  • Optymalizacja procesów

Please choose country and language

B&R Logo