Największy na świecie ekosystem oprogramowania

Udoskonalony system operacyjny Crossover firmy B&R – w skrócie exOS – umożliwia włączenie otwartego oprogramowania Linux’owego do przemysłowych systemów sterowania. Otwiera to nowe możliwości tworzenia zaawansowanych rozwiązań automatyzacji przewidzianych w koncepcji Industry 4.0 i Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Pokonanie bariery językowej IT/OT

Zadanie tworzenia najbardziej zaawansowanych konstrukcji maszyn producenci powierzają interdyscyplinarnym zespołom składającym się z ekspertów zarówno w dziedzinie technologii operacyjnej (OT), jak i technologii informacyjnej (IT). Problem polega na tym, że dzisiejsze systemy sterowania nie są w stanie obsługiwać języków programowania wyższego poziomu. Eksperci OT i IT pracują w różnych językach programowania, co utrudnia poszukiwanie wspólnego rozwiązania. Podczas gdy eksperci OT dobrze znają się na projektowaniu maszyn, programowaniu PLC i rozruchu przy oddaniu do eksploatacji, ich koledzy z branży IT lepiej radzą sobie z użyciem języków programowania wysokiego poziomu, takich jak C ++, Python lub JavaScript oraz z oprogramowaniem open source i Linux’em. Wyposażając systemy sterowania w zdolność rozumienia języków programowania wysokiego poziomu, exOS oferuje obecnie konstruktorom maszyn zupełnie nowy sposób opracowywania złożonych rozwiązań hybrydowych dla ich maszyn.

Uwaga: Wdrażanie techniczne w toku – szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela B&R

Wybierz kraj i język

B&R Logo