Please choose country and language

B & R zwiększa wydajność maszyn i urządzeń przez połączenie CNC, robotyki i sterowania ruchem w jedną platformę oprogramowania o nazwie Generic Motion Control (GMC). Jedną z cech, która sprawia, że koncepcja GMC jest wyjątkowa jest to, że może ona być stosowana na wszystkich rodzajach napędów, włączając w to napędy hydrauliczne i serwonapędy. GMC bezproblemowo integruje się do aplikacji maszynowej, by mogła być dostosowana do konkretnego zadania. Elastyczność GMC umożliwia integrację istniejącego systemu CNC z robotyką.

CNC i robotyka w B&R

  • Zunifikowane CNC, robotyka i kontrola ruchu.
  • Wszystkie typy napędów.
  • Zintegrowana technologia bezpieczeństwa
  • Bezproblemowa interakcja z aplikacją maszyny
  • Integracja istniejącego systemu CNC z robotyką.

Please choose country and language

B&R Logo